Strojírenství - Stroje
S54-video Údržba strojů - úvod (DVD)  Cena: 980.00 Kč
Údržba (úvod)
Úvod – definice, oblasti využití; Základní pojmy – opotřebení, rezervy na opotřebení; Cíle – hospodářské, ochrana zdraví, šetrnost k životnímu prostředí; Koncepce – pravidelná, podle stavu zařízení, při poruchách, podle velikosti firmy; Ošetřování – čištění, mazání, konzervování, doplňování provozních náplní, seřizování, vyměňování dílů, termíny, funkční zkouška, dokumentace, protokoly; Inspekce strojů – výchozí, pravidelná, mimořádná, kroky a metody inspekce, …
(35 min., 1 x DVD)


« zpět
Množství