Využijte možnosti čerpání z finančních fondů Evropské unie, které jsou určeny k financování projektů v oblasti základního a středního stupně škol v České republice. Tyto peníze jsou určeny zejména na finanční krytí projektů, týkajících se vybavení škol (odborné učebny, učební pomůcky a pod.).

                                          Nabízíme:

    -  konzultace v tomto směru
    -  pomoc s vypracováním zmíněných projektů
    -  realizaci těchto projektů

( viz www.dotacedoskol.cz )