Fyzika - Videokazety a DVD
F56-video Kinematika a dynamika (DVD)  Cena: 790.00 Kč
Po seznámení se základními pojmy kinematiky – pohybem rovnoměrným a rovnoměrně zrychleným následuje vysvětlení a ukázky praktických důsledků Newtonových zákonů.
Témata:
Kinematika hmotného bodu, Vzájemná působení těles, Zákon setrvačnosti - 1. Newtonův zákon, Zákon síly - 2. Newtonův zákon, Hybnost tělesa, Zákon akce a reakce - 3. Newtonův zákon, Zákon zachování hybnosti.
(14:58 min., 1 x DVD)


« zpět
Množství