Chemie - Videokazety a DVD
C33-video Základy chemie V. (DVD)  Cena: 790.00 Kč
Vodík. Uhlík.
Výskyt vodíku okolo nás, jeho hoření, reakce s výbuchem a bez výbuchu, vodík jako biogenní prvek. Uhlík jako základ živé hmoty, uhlí, ropa, grafit, diamant, oxidy uhlíku, skleníkový efekt, suchý led, výroba vápna, tvrdnutí malty, kotelní kámen, krápníková výzdoba a pod.
(15 min., 1 x DVD)


« zpět
Množství