Dějepis - Dějepisné mapy na CD
D30-mapa na CD: Dějiny světa a Evropy (1945 - 2007)  Cena: 1090.00 Kč
Změny ve střední a východní Evropě po druhé světové válce, rozdělení Německa a Rakouska, rozdělení Berlína (včetně berlínské zdi), vojensko-politické rozdělení Evropy v době studené války (NATO, Varšavská smlouva, rakety středního doletu), hospodářsko-politické poměry v Evropě v době studené války (EHS, RVHP), ozbrojené konflikty, občanské války, vpády cizích vojsk a revoluce v Evropě v době studené války, rozpad Sovětského svazu, USA ve 2. polovině 20. století (karibská krize, rasové nepokoje, teroristické útoky 2001), vojensko-politické poměry v Evropě 1989 - 2007 (rozšiřování NATO), hospodářsko-politické poměry v Evropě 1989 - 2007 (rozšiřování Evropské unie), rozpad Jugoslávie (včetně Kosova), dekolonizace jihovýchodní Asie v 50. - 60. letech, dekolonizace Afriky v 50. - 70. letech, blokové rozdělení světa v době studené války, oblasti nejvýznamnějších ozbrojených konfliktů ve světě v 2. polovině 20. století, válka v Koreji, válka ve Vietnamu, Izrael a Palestina ve 2. polovině 20. století, Izrael a Palestina dnes, Blízký a Střední východ ne přelomu 20. a 21. století (Irák, Afghánistán, Čečensko, válečné konflikty, al-Kajdá), globalizující se svět na počátku 21. století (mocenská a ekonomická centra, zásoby ropy a zemního plynu, oblasti současných a potencionálních konfliktů, velké teroristické ú


« zpět
Množství