Mikroskopie
H39-mikroskopické preparáty IV.  Cena: 3170.00 Kč
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
SH 1060 A Šlacha psa, podélný řez
SH 1075 Řez kůží s potní žlázou, člověk
SH 1330 A Varle (testis) králíka , příčný řez
SH 1340 A Vaječník (ovarium) králíka s vyvinutými vajíčky, řez
SH 1360 A Sperma člověka, nátěr
SH 1490 B Sítnice oka králíka, řez
ZOOLOGIE
SZ 1522 A Prvok Paramecium sp. (trepka) v konjugaci, celí tvorové
SZ 1524 Prvok Paramecium sp. (trepka) při dělení, celé buňky
SZ 1540 A Prvok Trachelomonas ze skupiny krásnooček Euglenoideina
SZ 1585 Nezmar (Hydra sp.) endoderm a ektoderm, příčný řez
SZ 1710 A Apis mellifera, včela medonosná, složené oko, příčný řez
SZ 1720 A Culex pipiens, komár pisklavý, celá larva
SZ 1724 B Drosophilia sp. (muška) ocromilka, obří chromozomy buněk slinné žlázy
SZ 1810 Mlž druhu Mya arenaria, žábry, příčný řez
SZ 1860 Branchiostoma costa, kopinatec (amfioxus), podélný řez gonádami a
žábrami
BOTANIKA
SB 2015 A Ranunculus sp., pryskyřník, kořen, příčný řez
SB 2076 B Tilia sp., lípa, příčné řezy větvičkami 1, 2 a 3 roky starými v jednom
preparátu
SB 2080 Pinus sp., borovice (sosna), kmen, podélný řez
SB 2140 A Triticum sp., pšenice, příčný řez listem
SB 2150 B Listy jednoděložné rostliny (Zea myas, kukuřice) a dvouděložné
(Ligrustrum lucidum, ptačí zob japonský) v příčném řezu
SB 2230 Pinus sp., borovice, samčí šištice, podélný řez
SB 2232 A Pinus sp., borovice, samičí šištice, podélný řez
SB 2315 A Cyrtomium falcatum, prvoklíček, (prothalium) s mladým sporofztem,
celý kapraďorost
SB 2320 Cyrtomium falcatum, list kapraďorostu s výtrusnicemi (sporangii)
SB 2384 A Volvox sp., zelená řasa, v celku


« zpět
Množství