Dějepis - Výukové fólie
D55-transparentní fólie - Dějiny světa a Evropy ve 20.století na mapách I.a II.  Cena: 3470.00 Kč
Svět v roce 1914, Evropa před I. světovou válkou, I. svět. válka, územní změny v Evropě po I. světové válce, ruská revoluce a její ohlasy v Evropě, versailleský systém a mezinárodní smluvní vztahy v Evropě, úpadek demokracie v Evropě 1919 - 1938, SSSR mezi světovými válkami, Německo po nástupu Hitlera do roku 1939, občanská válka ve Španělsku, II. světová válka v Evropě a Africe 1939 - 1942, okupovaná Evropa do 22. 6. 1941, II. světová válka v Evropě 1943 - 1945, II. světová válka v Tichomoří 1941 - 1945, genocida a hnutí odporu v Evropě 1939 - 1945.
Změny ve střední a východní Evropě v roce 1945, rozdělení Německa, Rakouska a Berlína po II. světové válce, vojensko-politické rozdělení Evropy v době studené války, hospodářské poměry v Evropě v době studené války, oblasti největších ozbrojených konfliktů, občanských válek a revolucí v Evropě v době studené války, rozpad SSSR, politické a vojenské poměry v Evropě 1989 - 2004, hospodářské poměry v Evropě 1989 - 2004, rozpad Jugoslávie, Indie, Čína a dekolonizace Asie v 50. - 60. letech, dekolonizace Afriky v 580. - 70. letech, blokové rozdělení světa v době studené války, oblasti největších ozbrojených konfliktů ve světě ve druhé polovině 20. století, válka v Koreji, válka ve Vietnamu, Izrael a Palestina po II. světové válce, Izrael a Palestina dnes, Blízký a Střední východ na přelomu 20. a 21. století (Irák a Afghánistán), mocensko-politický stav světa na počátku 21. století.


« zpět
Množství