Český jazyk
Č02-soubor didaktických obrazů  Cena: 2570.00 Kč
Soubor 10 ks didaktických obrazů: Zákl. větné členy, Rozvíjející větné členy, Význ. poměr mezi souř. spoj. větami, Skladba – věta, Věta hlav.
a vedl., Čárka ve větě, Věta dvojčlenná a jednočl., Význam slov, Přehled vzorů podst. jmen, Přehled všech vzorů příd. jmen. Provedení: viz soubor Č01.


« zpět
Množství