F37-transparentní fólie - Fyzika
  Výukové fólie
1990.00 Kč
Soubor fólií pro zpětné projektory představuje názorně zpracované učivo 6.ročníku ZŠ. Vhodné také pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
28 barevných fólií v kroužkovém pořadači.
Dát do košíku
F38-didaktické obrazy - Fyzika
  Demonstrační obrazy
1770.00 Kč
Soubor 8-mi kusů zalištovaných obrazů formátu A2 (Pascalův, Archimédův a Ohmův zákon, zapojení spotřebičů, Optika...) Dát do košíku
F39-souprava Elektřina I
  Žákovské soupravy
8016.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s elektřinou Dát do košíku
F40-souprava Elektřina II
  Žákovské soupravy
7282.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s elektřinou Dát do košíku
F41-souprava Elektronika
  Žákovské soupravy
14923.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s elektronikou Dát do košíku
F42-souprava Mechanika I
  Žákovské soupravy
8701.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s mechanikou Dát do košíku
F43-souprava Mechanika II
  Žákovské soupravy
11021.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s mechanikou Dát do košíku
F44-souprava Optika I
  Žákovské soupravy
4532.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s optikou Dát do košíku
F45-souprava Optika II
  Žákovské soupravy
8385.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s optikou Dát do košíku
F46-souprava Optika III
  Žákovské soupravy
6961.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s optikou Dát do košíku
F47-souprava Termodynamika
  Žákovské soupravy
6697.00 Kč
Souprava slouží k individuálnímu provádění pokusů patřících k výkladu látky související s naukou o teple Dát do košíku
F48-souprava Elektřina I
  Demonstrační soupravy
10890.00 Kč
Souprava slouží vyučujícímu k demonstraci pokusů patřících k výkladu látky při výuce elektřiny Dát do košíku
F49-souprava Elektřina II
  Demonstrační soupravy
18296.00 Kč
Souprava slouží vyučujícímu k demonstraci pokusů patřících k výkladu látky při výuce elektřiny Dát do košíku
F50-souprava Elektřina III
  Demonstrační soupravy
21345.00 Kč
Souprava slouží vyučujícímu k demonstraci pokusů patřících k výkladu látky při výuce elektřiny Dát do košíku
F51-souprava Elektromotory
  Demonstrační soupravy
29621.00 Kč
Souprava slouží vyučujícímu k demonstraci pokusů patřících k výkladu látky při výuce s tématem elektromotorů Dát do košíku
F52-souprava Elektronika
  Demonstrační soupravy
14375.00 Kč
Souprava slouží vyučujícímu k demonstraci pokusů patřících k výkladu látky při výuce elektroniky Dát do košíku
F53-souprava Propojovací tabule
  Demonstrační soupravy
10017.00 Kč
Souprava slouží vyučujícímu k demonstraci pokusů patřících k výkladu látky při výuce látky o propojování el.obvodů Dát do košíku
F54-souprava Optika I
  Demonstrační soupravy
10516.00 Kč
Souprava slouží vyučujícímu k demonstraci pokusů patřících k výkladu látky při výuce optiky Dát do košíku
F55-souprava Optika II
  Demonstrační soupravy
10779.00 Kč
Souprava slouží vyučujícímu k demonstraci pokusů patřících k výkladu látky při výuce optiky Dát do košíku
 
F56-video Kinematika a dynamika (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Po seznámení se základními pojmy kinematiky – pohybem rovnoměrným a rovnoměrně zrychleným následuje vysvětlení a ukázky praktických důsledků Newtonových zákonů.
Témata:
Kinematika hmotného bodu, Vzájemná působení těles, Zákon setrvačnosti - 1. Newtonův zákon, Zákon síly - 2. Newtonův zákon, Hybnost tělesa, Zákon akce a reakce - 3. Newtonův zákon, Zákon zachování hybnosti.
(14:58 min., 1 x , DVD)
Dát do košíku
 
F57-video Tření (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Z odporových sil se podrobně věnujeme statickému i dynamickému smykovému tření a valivému odporu. Kvalitativní popis je vhodný pro základní školy, kvantitativní vyjádření zejména pro školy střední. Film obsahuje i některé praktické aplikace.
Témata:
Kinematické tření kvalitativně, Kinematické tření kvantitativně, Příčiny a důsledky smykového tření, Valivé tření, Valivé ložisko, Praktické technické využití.
(14:25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F58-video Působení sil (DVD)
  Videokazety a DVD
570.00 Kč
U dostředivé síly si všímáme nejen její fyzikální podstaty, ale také se podíváme, kde se s ní můžeme setkat. Také skládání sil je ukázáno na konkrétních příkladech.
Témata:
Dostředivá síla, Skládání sil
(5:48min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F59-video Tělesa v gravitačním poli (DVD)
  Videokazety a DVD
680.00 Kč
Nejdříve si vysvětlíme, jak je to s volným pádem a jak ho ovlivňuje odpor vzduchu. Pak nabyté poznatky využijeme při studiu vodorovného, svislého i šikmého vrhu. Zákon zachování mechanické energie je sem zařazený proto, že pracujeme s potenciální energií.
Témata:
Pohyb v gravitačním poli, Vrhy, Zákon zachování mechanické energie.
(9:12min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F60-video Tekutiny (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Ukážeme si praktické využití Pascalova zákona, pokusíme se udělat si představu o velikosti atmosférického tlaku a uvidíme Torricelliho pokus se rtuťovým sloupcem. Zjistíme, proč plave loď, jak se měří rychlost letadel a kdy nám vadí a kdy pomáhá odpor vzduchu.
Témata:
Pascalův zákon, Hydrostatický tlak, Atmosférický tlak, Archimédův zákon, Proudění kapalin, Obtékání těles.
(14:41min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F61-video Kmitání (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Zviditelníme si průběh kmitání závaží na pružině. Kmitání někdy potřebujeme tlumit, podíváme se jak. Uděláme si představu, jak vzniká zvuk v syntezátoru a potěšíme se zajímavými Lissajousovými obrazci, vzniklými jednoduchým Blackburnovým kyvadlem. Zhodnotíme, jaký význam má nucené kmitání a rezonance.
Témata:
Harmonické kmitání, Složené kmitání, Nucené kmitání.
(15:06 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F62-video Vlnění (DVD)
  Videokazety a DVD
570.00 Kč
Ukážeme si, jak vypadá podélné vlnění, interferenční obrazce, jak vzniká interference vlnění a jak je pro nás důležité. Překvapí nás vznik Chladniho obrazců a poučí odraz a ohyb vlnění.
Témata:
Mechanické vlnění, Interference vlnění, Odraz vlnění.
(7:13 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F63-video Zvuk (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Některé zdroje zvuku mohou být překvapivé, a to i ty staré mechanické, natož elektronické. Na animaci si ukážeme, co se stane se zvukovou vlnou v hustším prostředí. Zjistíme, co má společného Chrlický rodák nebo muž s bičem s nadzvukovými stíhačkami.
Témata:
Zdroje zvuku, Šíření zvuku, Vlastnosti zvuku.
(11:52 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F64-video Šíření světla (DVD)
  Videokazety a DVD
680.00 Kč
Vypadá to sice samozřejmě, ale vlastně jak to, že vidíme osvětlené předměty? A jak camera obscura vytvoří obraz? K čemu se dá využít totální odraz? Vysvětlujeme jednoduše, jen pomocí paprskové optiky. Čím se liší lom bílého světla od laserového? Který Čech předběhl Isaaca Newtona?
Témata:
Přímočaré šíření světla, Odraz světla, Lom světla.
(9:44 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F65-video Optika (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Různé tvary a kombinace zrcadel ukazují různé obrazy. Vysvětlení naznačíme animací. Ukážeme, jak prochází paprsky čočkou, a to i dutou, také jak se čočky vyráběly. Podíváme se na řez dalekohledem a jak se korigují oční vady.
Témata:
Zrcadla, Čočky, Optické soustavy, Optické korekce.
(13:53min., 1 x DVD)
Dát do košíku
H01-Sladkovodní ryby (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: nejznámějších 8 ryb českého regionu
2.strana: anatomie a vývojová stádia kapra
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H02-Mořské ryby (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: stavba těla,rozmnožování
2.strana: zástupci mořských ryb
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H03-Obojživelníci (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: stavba těla,rozmnožování
2.strana: zástupci obojživelníků
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H04-Plazi (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: stavba těla,rozmnožování
2.strana: zástupci našich plazů
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H05-Ptáci (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: stavba těla,rozmnožování
2.strana: zástupci skupin - letci,plavci,běžci
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H06-didaktické obrazy - Přírodověda
  Demonstační obrazy
2200.00 Kč
Soubor 14 kusů obrazů formátu A2, zalištováno (koloběh vody v přírodě; jednoduché technické prostředky (páka,kladka.kladkostroj,nakloněná rovina); přímý a nepřímý vývoj živočichů (žába,motýl,cvrček); včela; kapr; kostra kočky; kostra člověka; dýchací a trávící ústrojí člověka; hlavní části rostlin; list-stavba,tvary čepelí; květ-části,opylení,oplození; tvary kořenů,oddenek; plody; výtrusné rostliny) Dát do košíku
H07-kolekce Horniny a minerály
  Mineralogie-vzorky
990.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
Základní sbírka pro ZŠ - 9 ks (žula,kalcit,pískovec,vápenec,rula,křemen,živec,slída,čedič)
Dát do košíku
 
H08-kolekce Horniny základní
  Mineralogie-vzorky
990.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
9 ks - (žula,gabro,křemenec,vápenec,rula,slínovec,pískovec,fylit,čedič)
Dát do košíku
 
H09-kolekce Minerály základní
  Mineralogie-vzorky
990.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
9 ks - (křemen,živec,křída,kalcit,magnetit,galenit,sfalerit,fluorit,amfibol)
Dát do košíku
 
H10-kolekce Zkameněliny
  Mineralogie-vzorky
1990.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
9 skutečných zkamenělých živočichů a rostlin (včetně trilobita)
Dát do košíku
 
H11-kolekce Stupnice tvrdosti
  Mineralogie-vzorky
2830.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
9 nerostů reprezentujících jednotlivé stupně tvrdosti (včetně skutečného diamantu)
Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 17 |