D66-mapa Evropa před I. světovou válkou
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Dohody a státy s nimi spřátelené, státy Trojspolku a jejich spojenci, významná centra, důležité zbrojařské závody, německé válečné plány, balkánské války Dát do košíku
D67-mapa II. světová válka v Evropě a v Africe 1939 - 1942 a okupovaná Evropa do 22. 6. 1941
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Osy a okupovaná území na konci roku 1942, Spojenci, směry vojenské expanze států Osy, letecká bitva o Británii, významné bitvy, Německo a jím okupovaná území, Itálie a jí okupovaná území, spojenci států Osy, Sovětský svaz a jím zabraná území. Dát do košíku
D68-mapa II. světová válka v Evropě 1943 – 1945
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Osy a okupovaná území na konci roku 1942, Spojenci, postup Rudé armády v letech 1943 - 1945, postup spojeneckých armád na západě a na jihu Evropy v letech 1943 - 1945, významné bitvy, významné konference Spojenců, spojenecké bombardování Německa, demakrační linie Dát do košíku
D69-mapa II. světová válka v Tichomoří 1941 – 1945
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: území okupovaná Japonskem a oblasti pod japonskou kontrolou v roce 1942 a v srpnu 1945, významné bitvy, směry postupu Spojenců, bombardování Hirošimy a Nagasaki. Dát do košíku
 
D70-video Od pravěku k Velké Moravě (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Pravěká naleziště Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova, Moravský kras, Únětice, Bylany u Kutné Hory. Keltská hradiště - Závist u Zbraslavi. Slované na našem území. Velká Morava - Valy u Mikulčic, Staré Město, Pohansko.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D71-video Přemyslovské Čechy (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Po stopách pověstí z Kosmovy kroniky. Počátky českého státu - sv. Václav a Boleslav, sv. Vojtěch. Románské umění - rotundy a baziliky, nejstarší panovnická sídla a hrady. Rozmach za posledních Přemyslovců - města, královské hrady, kláštery, ranná gotika.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D72-video Dílo Karla IV. (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Osudy největšího českého panovníka a s rozmachem českého státu. Vrcholná gotika - nejvýznamější stavby - Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Karlova univerzita, Staré Město, Karlštejn.
(26 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D73-video Ve jménu kalicha (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Památky doby husitských válek. Jan Hus - rodný dům v Husinci, Betlémská kaple, Krakovec, Kozí Hrádek. 1.pražská defenestrace - Novoměstská radnice. Jan Žižka - Trocnov, tábor, Čáslav a Přibyslav. Místa bitev husitů - Sudoměř, Vítkov, Rábí, Domažlice, Lipany a Sion.
(27 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D74-video Na prahu novověku (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Období vlády Jiřího z Poděbrad, doba Jagellonská, nástup Habsburků. Politický společenský a hosp. vývoj. Stavební památky: pozdní gotika (např. Vladislavský sál). Renesance: Pražský hrad, šlechtické zámky, rozvoj měst (Český Krumlov, Telč atd.) Rudolfínská Praha - kulturní a společenský rozvoj.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D75-video Česká reformace a baroko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Jednota bratrská, J.A.Komenský - kulturní a společenský význam. Stavovský odboj. Bílá hora. Třicetiletá válka. Albrecht z Valdštejna. Vývoj po třicetileté válce. Rekatolizace a baroko. Nejvýznamější barokní památky, charakteristika stavebního slohu. (mj. Chrám sv. Mikuláše, Svatá Hora ...)
(29 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D76-video Od osvícenství k národnímu obrození (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Reformy Marie Terezie a Josefa II. Klasicismus - příklady: Pražský hrad, Kačina, Stavovské divadlo, pevnostní architektura Terezína a Josefova. Lidová architektura Čech a Moravy. Napoleon a Metternich - Slavkov a Kynžvart. Počátky a dovršení národního obrození, osobnosti: Dobrovský, Jungmann, Mácha, Havlíček, Němcová.
(27 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D77-video Dozrávání národa (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Revoluční rok 1848, výsledky. Politické a kulturní osobnosti - Palacký, Neruda. Hospodářský rozvoj národa - průkopníci průmyslu, počátky železnice, pokroky v zemědělství. Nejvýznamější stavební památky (Národní divadlo, Národní muzeum, Rudolfinum, Hliboká, secese - Obecní dům.)
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D78-video Léta naděje a zmaru (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Vznik Československa. T.G. Masaryk. Hospodářský vývoj ČSR - Baťa atd., hospodářská krize 30. let. Kulturní vývoj - osobnosti: Hašek, Čapek ... , architektura: funkcionalismus. Ohrožení republiky - Mnichov, pohraniční pevnosti. Protektorát - odboj, atentát na Heydricha, Lidice, Javoříčko, Terezín. Osvobození ČSR.
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D79-video Starověké Řecko I.,II. (2 x DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
cyklus Nejznámější památky evropských dějin

Athény, Delfy, Olympia, Thermopyly, Epidauros
Korint, Efes, Sardy, Mi1étos, Pergamon, Smyrna
(25 min. + 25 min., 2 x DVD)
Dát do košíku
D80-mapa Praha v našich dějinách
  Nástěnné mapy
2170.00 Kč
Tato nástěnná mapa zobrazuje památná a významná místa na území dnešní Prahy, kudy kráčela česká historie od středověku až k současnosti. Doplňkem jsou fotografie jednotlivých míst s popisy. Materiál: silná bílá fólie, vyztužená tkaninou.
V ceně mapy jsou také zaklapávací lišty s očky na uchycení.
Obsah:
Pražský hrad , Břevnovský klášter ,Vyšehrad , Strahovský klášter, Staroměstské náměstí se Staroměstskou radnicí a Týnským chrámem, Anežský klášter, Staré židovské město, Karolinum, Karlův most, Betlémská kaple, Vítkov, Novoměstská radnice, Bílá hora, Klementinum, Stavovské divadlo, Slavín, Národní divadlo, Národní muzeum, Obecní dům, Poslanecká sněmovna, Pečkárna, Kostel v Resslově ulici, Kobylisy, Český rozhlas, Pankrácká věznice, Národní třída, Václavské náměstí se sochou sv. Václava
Dát do košíku
 
D80-video Římská říše I.,II. (2 x DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
cyklus Nejznámější památky evropských dějin

Tarquinium, Paestum, Ostia, Forum Romanum, Kapitol
Pompeje, Herkulaneum, Palatin, Koloseum, Via Appia
(27 min. + 24 min., 2 x DVD)
Dát do košíku
 
D81-video Cordobský ka1ífát-sláva a pád (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Nejznámější památky evropských dějin

Gibraltar, Cordoba, Sevi11a, Malaga, Granada
(21 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D82-video Judaismus (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Cyklus Světová náboženství

Základní myšlenky židovského názoru na svět, židovské památníky u nás. Starý zákon, tóra, kabala. Dnešní Izrael, Jeruzalém, historické kořeny nenávisti Arabů a Židů.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D83-video Křesťanství (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Cyklus Světová náboženství

Autoři se zamýšlejí nad fenoménem křesťanství a vydávají se po stopách Kristova života a skutků na autentických místech Izraele jako jsou Betlém, Nazaret, Mrtvé moře, Jeruzalém.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D84-video Islám (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Světová náboženství

Podstata islámu, středověký kontakt s Evropou, myšlení, architektura.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
E01- Pracovní sešit Hudební výchova 1
  Hudební výchova
67.00 Kč
Jedná se o sešit, ve kterém je učivo předkládáno srozumitelnou a dětem přístupnou formou. Sešit obsahuje základní hudební poznatky, které jsou následně procvičovány v konkrétních úkolech. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány a mají na sebe návaznost. Úkoly jsou zaměřeny na procvičování not a pomlk, rozeznávání taktů, poznávání hudebních nástrojů a skladatelů. Noty a pomlky jsou vysvětleny také v písničkách. Na konci sešitu je opakování, které shrnuje probrané učivo. Dát do košíku
 
E02- Pracovní sešit Hudební výchova 2
  Hudební výchova
67.00 Kč
Jedná se o sešit, ve kterém je učivo předkládáno srozumitelnou a dětem přístupnou formou. Sešit obsahují základní hudební poznatky, které jsou následně procvičovány v konkrétních úkolech. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány a mají na sebe návaznost. Tento sešit navazuje na předchozí díl. Obsahuje cvičení na doplňování not a pomlk. Kapitoly o hudebních nástrojích jsou doplněny o nové poznatky. Je zde zastoupeno učivo, které popisuje orchestr a práci dirigenta, pěvecké sbory, zpěvní hlasy aj. Sešit obsahuje životní osudy a díla známých skladatelů. Ke každému skladateli je přidán námět na poslechovou činnost. Dát do košíku
 
F02-videopořad Mechanika pevných těles (DVD)
  Videokazety a DVD
1670.00 Kč
Jak a proč se tělesa pohybují. Síly a jejich projevy.Jednoduché mechanické stroje.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F04-videopořad Mechanika kapalin (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Tlaková síla a tlak v kapalinách. Pascalův a Archimédův zákon v kapalinách. Pohyb kapalin.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F06-videopořad Mechanika plynů (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Tlaková síla a tlak v plynech. Pascalův a Archimédův zákon v plynech. Pohyb plynů. Základy létání.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F08-videopořad Termika (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Jak se liší teplo a teplota. Teplotní roztažnost látek. Jak látky mění skupenství. Tepelné motory.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F10-videopořad Akustika (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Jak vzniká a šíří se zvuk. Není zvuk jako zvuk. Jak slyšíme.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F12-videopořad Energie (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Kinetická a potenciální energie. Demonstrace přeměny různých druhů energie i zákon zachování energie. Zdroje,výroba a spotřeba energie v různých podobách. Různé typy elektráren i alternativních energ.zdrojů.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F14-video Elektrostatika (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Elektrický náboj, elektrizace těles, elektroskop, přenos a dělení náboje, sání a sršení, elektrostatické zdroje, rozložení náboje na vodiči, blesk; Elektrické pole - elektrická síla, elektrické pole, siločáry, elektrostatická indukce, elektrostatická polarizace, kondenzátor.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F16-video Elektrický proud v kovech a polovodičích (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Elektrický proud v kovech - napětí, měřicí přístroje, akumulátor,termočlánek, Ohmůvzákon, žárovka atd. Elektrický proud v polovodičích - termistor, fotorezistor, polovodičová dioda, fotodioda atd.
(60 pokusů) (45 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F18-videopořad Elektrický proud v plynech a vakuu; kapalinách (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Jiskrový a obloukový elektrický výboj; výbojky, zářivky a obrazovka; vznik elektrolytů; elektrický proud v elektrolytech.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F20-video Elektrochemické děje v kapalinách (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Elektrolýza - elektrolýza vody, Hofmnannův přístroj, pohyb iontů atd; elektrochemické články - rozpouštění a vylučování kovů, různé druhy článků, akumulátory.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F22-video Magnetismus (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Magnetovec, výroba permanentních magnetů, magnetická síla, tyčový magnet, póly magnetu, magnetka, zmagnetování a odmagnetování předmětů, magnetické pole Země, kompas, kouzla s magnety atd.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F24-video Elektromagnetismus (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Telegraf, magnetické pole přímého vodiče, závitu, cívky, Oerstedův pokus, Ampérovo pravidlo pravé ruky, Flemingovo pravidlo levé ruky, elektromagnet, silové působení elektromagnetu, elektromagnety v praxi, relé, zvonek, reproduktor, telefon, měřicí přístroje, magnetická rezonance v lékařství atd. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
F26-video Čas a jeho měření (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Určeno pro 2. stupeň ZŠ. Pojem času a jeho vnímání, historie měření času od počátku civilizace po současnost, základní časové jednotky.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F28-video Fyzika v peněžence-pokusy s mincemi (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
40 originálních pokusů s mincemi z různých oblastí fyziky: setrvačnost, rázy, tlak, rovnováha na páce, pevnost a pružnost, povrchové napětí, tepelná vodivost, tepelná roztažnost a rozpínavost, galvanický článek, magnetické vlastnosti látek, elektrická vodivost, vířivé proudy, odraz a lom světla, zobrazování rovinným zrcadlem a slepá skvrna. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
F30-video Fyzika v lékárničce (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Ve 30 pokusech s plastovými injekčními stříkačkami jsou zahrnuty různé oblasti fyziky: měření hmotnosti, objemu a hustoty kapaliny, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, setrvačnost, akce a reakce, kyvadla, tlaková síla, spojené nádoby, vodováha, vodotrysk, Pascalův zákon, stlačitelnost a pružnost vzduchu, atmosférický tlak vzduchu, var za sníženého tlaku, pohlcování tepelného záření, magnety ve stříkačce atd.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F32-video Fyzika na toaletě (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Trubičky od toaletního papíru a role toaletního papíru vystupují ve třech desítkách jednoduchých a zábavných pokusů z různých oblastí fyziky: měření objemu, měření plošné hustoty papíru, otáčivý a postupný pohyb, beztížný stav, moment setrvačnosti, rovnovážné polohy, stabilita, pevnost, nasáklivost, proudění vzduchu, Bernoulliho rovnice, vzdušný vír, vedení zvuku ve vzduchu, spalovací motor, elektrostatická síla, tepelné účinky elektrického proudu, dírková komora, modely souhvězdí.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F34-video Fyzika v kuchyni (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Co se stane, když se učitel fyziky octne v kuchyni? Kuchyň se mu stane laboratoří, ve které se dá uskutečnit řada objevů a experimentů.
V kuchyni se např. při míchání kávy zrodil nápad jak vyrábět kontaktní čočky; my si ukážeme na základě jakého fyzikálního principu. Dále uvidíme, jak je plechovka od piva rozdrcena atmosférickým tlakem, nebo si objasníme, proč běhá kapka vody pro rozžhavené plotně. Vysvětlíme si, proč se orosí posolená okurka nebo jak lze uvěznit vzduch v čajovém sáčku. Mimo jiné se naučíme rozeznat na rotujícím vejci, zda je uvařené či syrové, a také uvařit vodu v papírovém kelímku. Film slouží jako návod jak nahlížet na běžně dostupné fyzikální jevy, aby se staly zábavou, a může být osvěžující učební pomůckou - zvláště v oblasti mechaniky, termodynamiky nebo akustiky.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F35-videokazeta Teorie relativity
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Pořad vysvětluje závislosti, pojem prostoru a času, relativnost současnosti, dilataci času, teorii skládání rychlosti a závislosti hmotnosti na rychlosti.
(17 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 17 |