D27-mapa na CD: Dějiny 19.století (1789 - 1849)
  Dějepisné mapy na CD
990.00 Kč
CD-ROM obsahuje historické mapy k dané tématice. S mapami lze pracovat přímo na monitoru počítače nebo prostřednictvím dataprojektoru je můžeme promítnout a vytvořit tak vlastně mapy nástěnné. Každou z nich lze jediným kliknutím zvětšit na 200 nebo 400% a soustředit pozornost na libovolný výřez. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy - černobílé obrysové kopie všech map. Ty můžeme tisknout a využít je např. jako námět k opakování či doplnění poznámek. K práci s mapami stačí Internet Explorer, který je součástí každého počítače s Windows, nebo jiný standardní HTML prohlížeč. Dát do košíku
D28-mapa na CD: Dějiny 19.století (1850 - 1900)
  Dějepisné mapy na CD
990.00 Kč
CD-ROM obsahuje historické mapy k dané tématice. S mapami lze pracovat přímo na monitoru počítače nebo prostřednictvím dataprojektoru je můžeme promítnout a vytvořit tak vlastně mapy nástěnné. Každou z nich lze jediným kliknutím zvětšit na 200 nebo 400% a soustředit pozornost na libovolný výřez. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy - černobílé obrysové kopie všech map. Ty můžeme tisknout a využít je např. jako námět k opakování či doplnění poznámek. K práci s mapami stačí Internet Explorer, který je součástí každého počítače s Windows, nebo jiný standardní HTML prohlížeč. Dát do košíku
D29-mapa na CD: Dějiny světa a Evropy (1914 - 1945)
  Dějepisné mapy na CD
990.00 Kč
CD-ROM obsahuje historické mapy k dané tématice. S mapami lze pracovat přímo na monitoru počítače nebo prostřednictvím dataprojektoru je můžeme promítnout a vytvořit tak vlastně mapy nástěnné. Každou z nich lze jediným kliknutím zvětšit na 200 nebo 400% a soustředit pozornost na libovolný výřez. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy - černobílé obrysové kopie všech map. Ty můžeme tisknout a využít je např. jako námět k opakování či doplnění poznámek. K práci s mapami stačí Internet Explorer, který je součástí každého počítače s Windows, nebo jiný standardní HTML prohlížeč. Dát do košíku
D30-mapa na CD: Dějiny světa a Evropy (1945 - 2007)
  Dějepisné mapy na CD
1090.00 Kč
CD-ROM obsahuje historické mapy k dané tématice. S mapami lze pracovat přímo na monitoru počítače nebo prostřednictvím dataprojektoru je můžeme promítnout a vytvořit tak vlastně mapy nástěnné. Každou z nich lze jediným kliknutím zvětšit na 200 nebo 400% a soustředit pozornost na libovolný výřez. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy - černobílé obrysové kopie všech map. Ty můžeme tisknout a využít je např. jako námět k opakování či doplnění poznámek. K práci s mapami stačí Internet Explorer, který je součástí každého počítače s Windows, nebo jiný standardní HTML prohlížeč. Dát do košíku
D31-mapa na CD: Dějiny Československa 1918 - 1993)
  Dějepisné mapy na CD
1090.00 Kč
CD-ROM obsahuje historické mapy k dané tématice. S mapami lze pracovat přímo na monitoru počítače nebo prostřednictvím dataprojektoru je můžeme promítnout a vytvořit tak vlastně mapy nástěnné. Každou z nich lze jediným kliknutím zvětšit na 200 nebo 400% a soustředit pozornost na libovolný výřez. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy - černobílé obrysové kopie všech map. Ty můžeme tisknout a využít je např. jako námět k opakování či doplnění poznámek. K práci s mapami stačí Internet Explorer, který je součástí každého počítače s Windows, nebo jiný standardní HTML prohlížeč. Dát do košíku
 
D32-atlas Pravěk, starověk
  Sešitové atlasy
157.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D33-atlas Středověk
  Sešitové atlasy
157.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D34-atlas Novověk I.
  Sešitové atlasy
157.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D35-atlas Novověk II.
  Sešitové atlasy
157.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D36-atlas Dějiny 20.století
  Sešitové atlasy
210.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D37-Školní atlas českých dějin
  Sešitové atlasy
210.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D38-atlas Atlas českých dějin 1 - (do r.1618)
  Sešitové atlasy
247.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D39-atlas Atlas českých dějin 2 - (od r.1618)
  Sešitové atlasy
247.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D40-atlas Atlas světových dějin 1 - (pravěk - středověk)
  Sešitové atlasy
177.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D41-atlas Atlas světových dějin 2 - (středověk - novověk)
  Sešitové atlasy
177.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
D42-nástěnné dějepisné osy
  Dějepisné časové osy
1970.00 Kč
Světové a české dějiny na 3 nástěnných osách rozměru 200 x 20 cm.
Plastový materiál, určeno k připevnění na stěnu.
Dát do košíku
D43-soubor didaktických obrazů Vývoj českého státu
  Didaktické obrazy
1370.00 Kč
Soubor 5 didaktických dvojobrazů-map formátu A2, zalištováno.
(Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovci 10.-13.stol., Lucemburkové, Jagelonci, Čs.stát za Habsburků, Československo 1918-38, Protektorát Čechy a Morava, Československo 1945-92, Samostatná ČR)
Dát do košíku
 
D44-video Divadla národu nejmilejší (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Průvodce po dvou nejznámějších českých divadlech: Národním a tavovském divadle v Praze. Detailní záběry jejich proslulé výzdoby spojené s výkladem o historii obou budov. (45 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D45-video Zlatá Praha (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Nejznámější památky našeho hlavního města (Vyšehrad, Národní muzeum, Královská cesta, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Národní divadlo, Židovský hřbitov, Hradčany, Belvedér, Petřín aj.), jejich historie a současnost. (30 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
D45-video Zlatá Praha (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Nejznámější památky našeho hlavního města (Vyšehrad, Národní muzeum, Královská cesta, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Národní divadlo, Židovský hřbitov, Hradčany, Belvedér, Petřín aj.), jejich historie a současnost. (30 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D46-video Klenoty nejvzácnější (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Dokumentární film o českých korunovačních klenotech. (30 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D47-video Hrady a zámky ČR I. a II. díl (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Průvodce po 45 českých a moravských hradech a zámcích. Snímek představuje nejvýznamnější české a moravské hrady a zámky. Seznámí diváka nejen s exteriéry, ale provede i po zámeckých parcích či zahradách, samozřejmě nechybí ani vnitřní expozice.
(75 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D48-transparentní fólie - Dějiny pravěku
  Výukové fólie
1470.00 Kč
Soubor obsahuje přehledy a schématy základního učiva jednotlivých tématických celků dané problematiky. 21 čb. fólií v kroužkovém pořadači, metodika
Dát do košíku
 
D49-transparentní fólie - Dějiny starověku
  Výukové fólie
2990.00 Kč
Soubor obsahuje přehledy a schématy základního učiva jednotlivých tématických celků dané problematiky. 34 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodika Dát do košíku
 
D50-transparentní fólie - Dějiny raného středověku
  Výukové fólie
2990.00 Kč
Soubor obsahuje přehledy a schématy základního učiva jednotlivých tématických celků dané problematiky. 28 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodika Dát do košíku
 
D51-transparentní fólie - Pravěk na mapách
  Výukové fólie
990.00 Kč
Soubor se věnuje zobrazení základního učiva jednotlivých tématických celků dějin pravěku na mapách. 13 bar. fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
 
D52-transparentní fólie - Starověk a počátky raného středověku na mapách
  Výukové fólie
2370.00 Kč
Soubor se věnuje zobrazení základního učiva jednotlivých tématických celků dějin starověku a počátků raného středověku na mapách. 38 bar. fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
 
D53-transparentní fólie - Raný středověk na mapách
  Výukové fólie
2370.00 Kč
Soubor se věnuje zobrazení základního učiva jednotlivých tématických celků dějin raného středověku na mapách. 22 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodika Dát do košíku
 
D54-transparentní fólie - Dějiny Československa ve 20.století na mapách
  Výukové fólie
2470.00 Kč
Soubor obsahuje množství aktuálních historických map k československým dějinám ve 20. století (1914 - 2000). Součástí pomůcky jsou také černobílé obrysové kopie map. 22 barevných fólií v kroužkovém pořadači a čb kopie Dát do košíku
 
D55-transparentní fólie - Dějiny světa a Evropy ve 20.století na mapách I.a II.
  Výukové fólie
3470.00 Kč
Soubor obsahuje množství aktuálních historických map ke světovým a evropským dějinám ve 20. století (1914 -2004). Součástí pomůcky jsou také černobílé obrysové kopie map. 34 barevných fólií ve 2 kroužkových pořadačích a čb kopie. Dát do košíku
 
D56-video Památky UNESCO (DVD)
  Videokazety a DVD
520.00 Kč
Obsahem filmu je seznámení s těmi největšími architektonickými perlami ČR, oceněnými zápisem do organizace UNESCO.
Uvidíme 12 měst, zapsaných do UNESCO do roku 2006.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
D57-mapa Doba invazí v 8. - 11. století (Vikingové, Uhři)
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů
Obsah: výboje Vikingů, významná centra, některá dobytá místa, Varjagové, vpád Maďarů do střední Evropy, výboje a významné bitvy.
Dát do košíku
D58-mapa Politický vývoj Evropy na počátku a ve 2. polovině 18. století
  Nástěnné mapy
1887.00 Kč
Nástěnná mapa 140 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné mocnosti a jejich državy, územní expanze, významné konflikty – válka o dědictví španělské, severní válka, rakousko–turecké války, války o dědictví rakouské, sedmiletá válka, rusko–turecké války, dělení Polska - území připojená k Prusku, Rusku a Rakousku. Dát do košíku
D59-mapa Boj anglických osad za nezávislost a vznik USA
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: původní kolonie, území připojená do roku 1783, místa významných událostí (bostonské pití čaje, vyhlášení nezávislosti), intervence britské armády, francouzská pomoc, významné bitvy. Dát do košíku
D60- mapa Evropa v době napoleonských válek 1800 – 1815
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: Francie a jí ovládaná území, francouzští spojenci, Napoleonovi protivníci, významná centra, kontinentální blokáda, nejvýznamnější bitvy, ruské tažení. Dát do košíku
D61 - mapa Evropa po vídeňském kongresu 1815 – 1847
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné státy a centra, územní změny a zisky jednotlivých mocností po Napoleonově porážce, vídeňský kongres, německý spolek, základ Svaté aliance Dát do košíku
D62 - mapa Revoluce 1848 - 1849 v habsburské monarchii a v Evropě
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: nejvýznamnější střediska revoluce v habsburské monarchii, důležité události, tažení rakouských, ruských a revolučních vojsk, významné bitvy, významné evropské revoluční oblasti a centra, všeněmecký sněm, vojenské akce proti revolucím v Evropě, německý spolek. Dát do košíku
D63-mapa Politický vývoj Evropy ve 2. polovině 19. století
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné evropské mocnosti, významná centra, významné konflikty - krymská válka, války za sjednocení Itálie, prusko-rakouská válka 1866, prusko-francouzská válka 1870, rusko-turecká válka 1877 - 1878. Dát do košíku
D64-mapa Občanská válka v USA 1861 - 1865 a expanze USA do Latinské Ameriky a Tichomoří
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: území Unie, industrializované oblasti, území Konfederace, pěstování bavlny, významná vojenská tažení a bitvy, námořní blokáda, kapitulace Konfederace, státy USA s daty připojení, územní expanze USA do Tichomoří a Latinské Ameriky, kolonie a protektoráty USA, území USA na počátku 20. století. Dát do košíku
D65-mapa Světové mocnosti a jejich kolonie na počátku 19. a 20. století
  Nástěnné mapy
1887.00 Kč
Nástěnná mapa 140 x100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné světové mocnosti a jejich kolonie na počátku 19. a 20. století - Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo, Nizozemí ad. Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 17 |