C29-video Základy chemie III. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Směsi a čisté látky. Dělení směsí - heterogenní směsi. Dělení směsí - homogenní směsi. (15 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C31-video Základy chemie IV. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Voda kolem nás. Vlastnosti vody.
Voda na Zemi i v živém těle, získávání soli z mořské vody, voda v průmyslu a domácnosti, čističky vody, vodní kámen doma a v přírodě (krasové jevy). Hustota kapalné vody a ledu, vypařování a další vlastnosti vody na běžných příkladech kolem nás.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C33-video Základy chemie V. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Vodík. Uhlík.
Výskyt vodíku okolo nás, jeho hoření, reakce s výbuchem a bez výbuchu, vodík jako biogenní prvek. Uhlík jako základ živé hmoty, uhlí, ropa, grafit, diamant, oxidy uhlíku, skleníkový efekt, suchý led, výroba vápna, tvrdnutí malty, kotelní kámen, krápníková výzdoba a pod.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C35-video Základy chemie VI. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Dusík. Kyslík.
Dusík ve vzduchu, průmyslová destilace, využití dusíku (film.efekty, střelný prach, trhaviny, hnojiva a pod.). Kyslík ve vzduchu, kapalný kyslík, získávání kyslíku, využití (sváření, výbušné směsi...), ozón.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C37-video Základy chemie VII. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Síra. Halogeny.
Kyselé deště, těžba síry, výroba kyseliny sírové, sloučeniny síry, její užitek i škodlivost. Halogeny - chlór a jeho využití i zneužití jako bojové látky, solné doly, kyselina chlorovodíková. Efektní pokusy.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
C38-didaktické obrazy - Chemie
  Didaktické obrazy
2200.00 Kč
Soubor 14-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(Chemické látky,Chemická vazba,Chemické reakce,Názvosloví oxidů,Kyseliny,Hydroxidy,Výroba páleného a hašeného vápna,Soli-neutralizace,
Důkaz halogenidů,Hasící látky a jejich použití,Redoxní reakce,
Chemické výpočty,Uhlovodíky,Deriváty uhlovodíků...)
Dát do košíku
 
C39-transparentní fólie - všeobecná, anorganická a organická chemie
  Didaktické obrazy
3770.00 Kč
Soubor fólií pro zpětné projektory představuje názorně zpracované učivo 8. a 9.ročníku ZŠ. Vhodné také pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
51 barevných fólií v kroužkovém pořadači.
Dát do košíku
 
C40-laboratorní lihový kahan
  Ostatní
590.00 Kč
Kahan 100 ml - speciální provedení, výrobek skláren Cavalier. Dát do košíku
C41-prostorové drátěné modely krystalografické soustavy - vícebarevné
  Ostatní
3950.00 Kč
Krystalografická soustava - 7 modelů (jednoklonná, trojklonná, kosočtverečná, čtverečná, krychlová, klencová). Velikost jednotlivých modelů 20 cm.
Dvoubarevné provedení: na rozdíl od hran jsou stěnové a tělesové úhlopříčky v odlišné barvě.
Dát do košíku
 
C41a-prostorové drátěné modely krystalografické soustavy - jednobarevné
  Ostatní
3670.00 Kč
Krystalografická soustava - 7 modelů (jednoklonná, trojklonná, kosočtverečná, čtverečná, krychlová, klencová). Velikost jednotlivých modelů 20 cm.
Jednobarevné provedení: hrany a stěnové i tělesové úhlopříčky ve stejné barvě.
Dát do košíku
C42-sada organických a anorganických molekulových modelů
  Ostatní
1470.00 Kč
Sada modelů organických a anorganických molekul. Dát do košíku
C43-model interaktivního atomu
  Ostatní
1770.00 Kč
Tento model zpřístupní svět chemie srozumitelným a konkrétním způsobem. Dát do košíku
C44-interaktivní učitelský model atomu
  Ostatní
5970.00 Kč
Tento učitelský model je perfektním demonstračním nástrojem k zobrazení takových abstraktních pojmů, jako je struktura atomu, izotopy, ionty, atd. Dát do košíku
 
D02(F)-soubor didaktických obrazů Stavební slohy (fólie)
  Výukové fólie
790.00 Kč
Soubor 8 fólií zobrazujících charakteristické rysy příslušných stavebních slohů. Vyobrazení - viz D02(O). Provedení - průsvitky A4 pro zpětné projektory. Dát do košíku
 
D02(F)-soubor didaktických obrazů Stavební slohy (fólie)
  Didaktické obrazy
790.00 Kč
Soubor 8 fólií zobrazujících charakteristické rysy příslušných stavebních slohů. Vyobrazení - viz D02(O). Provedení - průsvitky A4 pro zpětné projektory. Dát do košíku
D02(O)-soubor didaktických obrazů Stavební slohy
  Didaktické obrazy
2190.00 Kč
Soubor 8 obrazů zobrazujících charakteristické rysy příslušných stavebních slohů. Provedení - jednobarevný tisk na svinovacím materiálu „celastik'', každý obraz o rozměru 100 × 70 cm je opatřen jednou závěsnou a jednou svinovací tkanicí. Dát do košíku
D03-soubor didaktických obrazů Panovníci naší země
  Didaktické obrazy
1090.00 Kč
Soubor 4 obrazů s chronologickým výčtem jmen panovníků naší země (623 - 1918) s příslušnými daty případně nejdůležitějšími událostmi vážícími se s daným jménem.Provedení - jednobarevný tisk na svinovacím materiálu„celastik'', každý obraz o rozměru 100 × 70 cm je opatřen závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
D04-didaktický obraz Významné zeměpisné objevy
  Didaktické obrazy
410.00 Kč
Přehled 70 nejvýznamnějších zeměpisných objevů uskutečněných v letech 1500 př. n. l. - 1926 s jejich stručnou charakteristikou. Nástěnný zalištovaný obraz formátu 100 × 70 Dát do košíku
D05-didaktický obraz Naši vynálezci a významní technici
  Didaktické obrazy
410.00 Kč
19 jmen našich slavných vynálezců a významných techniků světového věhlasu se stručným popisem jejich díla. Nástěnný zalištovaný obraz formátu 100 × 70 cm. Dát do košíku
D06-didaktický obraz Peníze a životní úroveň v našich dějinách
  Didaktické obrazy
410.00 Kč
Čím se běžně platilo v českých zemích a co si lidé za vydělané peníze mohli koupit v 10. až 21. století. Nástěnný zalištovaný obraz formátu 100 × 70 cm.
Dát do košíku
 
D07-mapa Evropa v 8. - 12.století
  Nástěnné mapy
1397.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:5 mil,rozměr 115 x 86 cm
Dát do košíku
 
D08-mapa Evropa ve 13. - 15. století
  Nástěnné mapy
1397.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:5 mil,rozměr 115 x 86 cm
Dát do košíku
 
D09-mapa Evropa za II.světové války
  Nástěnné mapy
1397.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:5 mil,rozměr 115 x 86 cm
Dát do košíku
 
D10-mapa Svět za II.světové války
  Nástěnné mapy
1397.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:5 mil,rozměr 115 x 86 cm
Dát do košíku
 
D11-mapa Velká Morava
  Nástěnné mapy
2800.00 Kč
Oboustranná mapa (zadní strana slepá pro popis stíratelnými fixy), zalištováno, zalaminováno, rozměr 160 x 120. Dát do košíku
D12-mapa Vývoj českého státu I. (9. - 16.století)
  Nástěnné mapy
1479.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 178 x 122 cm
Dát do košíku
D13-mapa Vývoj českého státu II. (16.století - r.1918)
  Nástěnné mapy
1479.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 178 x 122 cm
Dát do košíku
D14-mapa Vývoj českého státu III. (1.polovina 20.století)
  Nástěnné mapy
1479.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 178 x 122 cm
Dát do košíku
 
D15-mapa Starověké Řecko
  Nástěnné mapy
2200.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 140 x 100 cm
Dát do košíku
 
D16-mapa Starověký Řím
  Nástěnné mapy
2200.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 140 x 100 cm
Dát do košíku
D17-mapa Sámova říše a střední Evropa v 7.století + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D18-mapa Franská říše a Evropa v 8.-9.století + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů.

Dát do košíku
D19-mapa Počátky a rozmach Velkomoravské říše + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D20-mapa Vznik a rozmach Byzantské říše + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D21-mapa Habsburská monarchie v 18.století + CD
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D22-mapa Habsburská monarchie ve 2.pol.19.století a její národnostní složení + CD
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D23-mapa 1.světová válka v Evropě a v českých zemích + CD
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D24-mapa Blízký a přední východ na přelomu 20. a 21. století + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D25-mapa na CD: Dějiny raného středověku
  Dějepisné mapy na CD
990.00 Kč
CD-ROM obsahuje historické mapy k dané tématice. S mapami lze pracovat přímo na monitoru počítače nebo prostřednictvím dataprojektoru je můžeme promítnout a vytvořit tak vlastně mapy nástěnné. Každou z nich lze jediným kliknutím zvětšit na 200 nebo 400% a soustředit pozornost na libovolný výřez. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy - černobílé obrysové kopie všech map. Ty můžeme tisknout a využít je např. jako námět k opakování či doplnění poznámek. K práci s mapami stačí Internet Explorer, který je součástí každého počítače s Windows, nebo jiný standardní HTML prohlížeč. Dát do košíku
D26-mapa na CD: Dějiny 18.století
  Dějepisné mapy na CD
990.00 Kč
CD-ROM obsahuje historické mapy k dané tématice. S mapami lze pracovat přímo na monitoru počítače nebo prostřednictvím dataprojektoru je můžeme promítnout a vytvořit tak vlastně mapy nástěnné. Každou z nich lze jediným kliknutím zvětšit na 200 nebo 400% a soustředit pozornost na libovolný výřez. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy - černobílé obrysové kopie všech map. Ty můžeme tisknout a využít je např. jako námět k opakování či doplnění poznámek. K práci s mapami stačí Internet Explorer, který je součástí každého počítače s Windows, nebo jiný standardní HTML prohlížeč. Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 17 |