AK08-soubor výukových karet Anglické otázky a odpovědi II.díl
  Výukové karty a žetony
400.00 Kč
Sestava 480 otázek a odpovědí na 240 kartách (každá otázka i odpověď je s výslovností a českým překladem), které naučí přítomný čas průběhový i prostý, tvoření otázky a záporu v přítomném času. Jak se vyjadřují hodiny, dny v týdnu, roční období, další číslovky, vyjádření množství u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen a pod. Dát do košíku
AŽ01 - Výukové žetony
  Výukové karty a žetony
1970.00 Kč
Didaktické dřevěné žetony jsou vyrobeny z nezávadných materiálů, certifikovány značkou CE. Žetony zobrazují různá výuková témata:
ovoce a zelenina (20ks), doprava a oblečení (20ks), domácí zvířata a ZOO (20ks), barvy a čísla (20ks), abeceda (26ks).

Návod na použití žetonů – viz obrázek

Samostatná činnost dětí – viz obrázek

Činnost lektora – viz obrázek
Dát do košíku
 
B01-videopořad Ekologie (VHS)
  Biologie
1490.00 Kč
Biotop, ekosystém, biosféra - vzájemné vztahy. Souvislost mezi živými a neživými složkami životního prostředí. Potravní řetězec. Člověk a životní prostředí. Populační exploze. Znečišťování životního prostředí. Motivace k ochraně životního prostředí.
(40 min., 2 x VHS)
Dát do košíku
 
B02-videopořad Ekologie (DVD)
  Biologie
1490.00 Kč
Biotop, ekosystém, biosféra - vzájemné vztahy. Souvislost mezi živými a neživými složkami životního prostředí. Potravní řetězec. Člověk a životní prostředí. Populační exploze. Znečišťování životního prostředí. Motivace k ochraně životního prostředí.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
B03-videopořad Smyslové orgány (VHS)
  Biologie
1490.00 Kč
Role smyslů v životě člověka a úloha nervové soustavy. Vnitřní stavba
a princip fungování smyslových orgánů -unikátní animace. (40 min., 2 x VHS)
Dát do košíku
 
B04-videopořad Smyslové orgány (DVD)
  Biologie
1490.00 Kč
Role smyslů v životě člověka a úloha nervové soustavy. Vnitřní stavba
a princip fungování smyslových orgánů -unikátní animace. (40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
B05-video Stavba a životní projevy semenných rostlin (VHS)
  Biologie
790.00 Kč
Stavba rostlinného těla (kořen, stonek, list, květ), způsoby rozmnožování, názorné vysvětlení fotosyntézy. (15 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
B06-video Stavba a životní projevy semenných rostlin (DVD)
  Biologie
790.00 Kč
Stavba rostlinného těla (kořen, stonek, list, květ), způsoby rozmnožování, názorné vysvětlení fotosyntézy. (15 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
B07-video Druhy semenných rostlin a jejich prostředí (VHS)
  Biologie
790.00 Kč
Systém semenných rostlin, charakteristika jednotlivých čeledí, využití rostlin pro člověka (léčivé účinky aj.) (23 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
B08-video Druhy semenných rostlin a jejich prostředí (DVD)
  Biologie
790.00 Kč
Systém semenných rostlin, charakteristika jednotlivých čeledí, využití rostlin pro člověka (léčivé účinky aj.) (23 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
B09-video Výtrusné rostliny a houby (VHS)
  Biologie
790.00 Kč
Stavba sporotvorných rostlin a hub v jejich vývojové řadě, princip rodozměny, příklady symbiozy a parazitismu,model uvolňování výtrusů (17 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
B10-video Výtrusné rostliny a houby (DVD)
  Biologie
790.00 Kč
Stavba sporotvorných rostlin a hub v jejich vývojové řadě, princip rodozměny, příklady symbiozy a parazitismu,model uvolňování výtrusů (17 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
B11-fóliový Botanický atlas
  Biologie
2970.00 Kč
20 samostatných tématických částí obsahujících vždy 5 barevných fólií A4 (rostlinná buňka,kořeny,stonky,listy,květy,plody,semena,bakterie a řasy,lesní rostliny,obiloviny a trávy,ovocné stromy...). Folie jsou určeny k použití ve zpětném projektoru. Dát do košíku
 
B11-video Člověk a jeho biotop (VHS)
  Biologie
790.00 Kč
Člověk jako ničitel i ochránce přírody. Příklady ohrožení biotopů (les,voda,aj.)
(13 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
B12-video Člověk a jeho biotop (DVD)
  Biologie
790.00 Kč
Člověk jako ničitel i ochránce přírody. Příklady ohrožení biotopů (les,voda,aj.)
(13 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
B13-video Ekologické faktory v biotopech (VHS)
  Biologie
790.00 Kč
Na modelových příkladech je ukázána složitost vztahů uvnitř nejrůznějších ekosystémů. Pojem ekologické stability. (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
B14-video Ekologické faktory v biotopech (DVD)
  Biologie
790.00 Kč
Na modelových příkladech je ukázána složitost vztahů uvnitř nejrůznějších ekosystémů. Pojem ekologické stability. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
B15-video Pavouci a hmyz (VHS)
  Biologie
790.00 Kč
Svět bezobratlých živočichů,nedokonalá a dokonalá proměna,anatomie členovců,péče hmyzu o mláďata a pod. (13 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
B16-video Pavouci a hmyz (DVD)
  Biologie
790.00 Kč
Svět bezobratlých živočichů,nedokonalá a dokonalá proměna,anatomie členovců,péče hmyzu o mláďata a pod. (13 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
B17-video Genetika pro ZŠ (VHS)
  Biologie
790.00 Kč
Dědičnost,gen a genetická informace,chromozom,alela,genotyp a fenotyp,pohlavní a nepohlavní rozmnožování,křížení.Genetika pomocí příkladů z běžného života.
(20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
B18-video Genetika pro ZŠ (DVD)
  Biologie
790.00 Kč
Dědičnost,gen a genetická informace,chromozom,alela,genotyp a fenotyp,pohlavní a nepohlavní rozmnožování,křížení.Genetika pomocí příkladů z běžného života.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
B19-fóliový botanický atlas
  Biologie
2990.00 Kč
20 samostatných tématických částí obsahujících vždy po 5-ti barevných fólií formátu A4 (rostlinná buňka,kořeny,stonky,listy,květy,plody,semena,bakterie a řasy,lesní rostliny,obiloviny a trávy,ovocné stromy...) Dát do košíku
 
B20-transparentní fólie - Biologie člověka
  Biologie
3770.00 Kč
Soubor fólií pro zpětné projektory přehledně a názorně zobrazuje problematiku biologie člověka. 49 barevných fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
C01-mapa Periodická soustava prvků
  Didaktické obrazy
1270.00 Kč
8-mi barevná Mendělejova periodická soustava prvků v nejnovějším vydání. Vytištěno na svinovacím materiálu ''celastik'' v rozměru 130 x 100 cm. Zalištováno, opatřeno závěsnou tkanicí a tkanicí na zavázání. Nezbytná klasická školní pomůcka. Dát do košíku
C02-mapa Periodická soustava prvků
  Didaktické obrazy
2600.00 Kč
8-mi barevná Mendělejova periodická soustava prvků v nejnovějším vydání.Rozměr 160 x 120 cm. Zalištováno, zalaminováno, opatřeno závěsnou tkanicí. Dát do košíku
C03-soubor didaktických obrazů Chemie v obrazech (chemické názvosloví)
  Didaktické obrazy
2200.00 Kč
Soubor 5-ti barevných didaktických obrazů na svinovacím materiálu ''celastik'' v rozměru 100 x 70 cm. Zalištováno a opatřeno závěsnou a zavazovací tkanicí. Dát do košíku
C04-laboratorní souprava pro školní chemické pokusy
  Ostatní
11011.00 Kč
Dodáváno ve speciální dřevěné schránce o rozměrech 50 × 35 × 12 cm,váha 8 kg. Obsah soupravy: 2 stojanové tyče,svorky,držáky,kruh,držák zkumavek,stojánek na zkumavky,6 zkumavek,kádinka,porcelán.miska,vodní chladič,střička,velký a malý skleněný válec,skleněná vana,nálevka,rychlonálevka,dělící nálevka,trakční baňka,odměrná baňka,Erlenmayerova baňka,preparační válec,pipeta,skleněné trubice,U-trubice,tavná trubice,skleněný kohout,sada zátek,hodinová sklíčka,síťka,lžička,filtrační a lakmus.papírky,tečkovací destička,spalovací lžička a lihový laboratorní kahan. Dodáváme též veškeré náhradní komponenty. Dát do košíku
 
C06-videopořad Reakce prvků (DVD)
  Videokazety a DVD
2370.00 Kč
Vodík, uhlík, křemík, dusík, fosfor, kyslík, síra, halogeny, kovy - názorně ukázané charakteristické vlastnosti a více než 100 chemických pokusů s nimi. Modely molekul a ukázky nerostů. (100 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C08-videopořad Chemie názorně I. (DVD)
  Videokazety a DVD
3070.00 Kč
Objasňuje více než 80 pojmů. Názorné pokusy z organické i neorganické chemie jsou prokládány animacemi. Tématické celky:1.Alkany, alkeny, aromáty 2.Oxidace a redukce, elektrochemie, zákon zachování hmoty 3.Vznik solí, kyseliny, hydroxidy, hoření 4.Sublimace, destilace, příprava plynů. (90 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C09-videopořad Chemie názorně II. (DVD)
  Videokazety a DVD
3070.00 Kč
Komplet chem.pokusů a laboratorních metod v těchto tématických celcích: 1.Chemická vazba, látkové množství 2.Roztoky, filtrace 3.Stavba atomu, sacharidy 4.Organické kyseliny, alkoholy a fenoly. (90 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C12-videopořad Chemie názorně III. (DVD)
  Videokazety a DVD
2970.00 Kč
Soubor chem.pokusů s touto tématikou: 1.Železo 2.Hliník 3.Tvary molekul.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C14-video Jak probíhají chemické reakce (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Pomocí animací a pokusů je zde vysvětlen pojem chem.reakce, její rychlosti (závislost na koncentraci a teplotě reagujících látek) a průběh reakce.(20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C16-video Chemické pokusy pro ZŠ - 1.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Plamen v chemické laboratoři, dělení směsí (filtrace,krystalizace,destilace, sublimace), vodík (příprava a vlastnosti), kyslík (příprava a vlastnosti), oxid uhličitý (příprava a vlastnosti), peroxid vodíku a jeho vlastnosti, vlivy na rychlost chemické reakce (povrch, teplota, koncentrace) (60 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C18-video Chemické pokusy pro ZŠ - 2.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Kovy a jejich vlastnosti (reakce kovů s kyselinami, vytěsňování kovů ze solí, alkalické kovy a jejich vlastnosti, aluminotermie), nekovy a jejich vlastnosti (halogeny, síra, fosfor), soli (slučování síry se zinkem, neutralizace, slučování amoniaku s chlorovodíkem, slučování sodíku s chlórem), elektrolýza. (70 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C20-video Chemické pokusy pro ZŠ - 3.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
1290.00 Kč
Koroze, uhlovodíky, vybrané deriváty uhlovodíků, přírodní látky, systetické látky.
(90 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C21-video Rychlost chemických reakcí (VHS)
  Videokazety a DVD
470.00 Kč
Teorie chemických reakcí. Vliv katalyzátorů, koncentrace, teploty, reaktivity a povrchu reaktantů.
(20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
C22-video Výroba anorganických kyselin (VHS)
  Videokazety a DVD
570.00 Kč
Modelovými pokusy, reálnými záběry i triky jsou zde vyloženy základy výroby kontaktní kyseliny sírové, syntetické kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné z amoniaku.
(17 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
C23-video Dělení směsí v chemické laboratoři (VHS)
  Videokazety a DVD
470.00 Kč
Videokazeta předvádí různé metody: filtrace, krystalizace, destilace, usazování a odstřeďování, extrakce, dialýzy, chromatografie, sublimace. (22 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
C25-video Základy chemie I. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Co je chemie a čím se zabývá. Látky, tělesa a jejich vlastnosti, skupenství látek.
(17 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C27-video Základy chemie II. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Pozorování a pokus v chemii. Práce v chem.laboratoři a její vybavení. Kahany.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 17 |