95/2-A(F)-soubor tématických obrazů (fólie)
  Tématické obrazy
990.00 Kč
Soubor 14 černobílých tématických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Pro examinační účely je při promítání možno text zakrýt. Vyobrazení: viz 95/2-A(O) Dát do košíku
95/2-A(O)-soubor tématických obrazů
  Tématické obrazy
3510.00 Kč
Soubor 14 tématických obrazů se základním rozměrem 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Každý obraz obsahuje grafické vyjádření daného tématu a příslušnou slovní zásobu. Mimo to je každý obraz uspůsoben k tomu, že text se slovní zásobou lze zakrýt a využít tak obraz k examinačním účelům. Dát do košíku
 
95/3-N(F)-soubor tématických obrazů (fólie)
  Tématické obrazy
990.00 Kč
Soubor 14 černobílých tématických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Pro examinační účely je při promítání možno text zakrýt. Vyobrazení: viz 95/3-N(O) Dát do košíku
95/3-N(O)-soubor tématických obrazů
  Tématické obrazy
3510.00 Kč
Soubor 14 tématických obrazů se základním rozměrem 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Každý obraz obsahuje grafické vyjádření daného tématu a příslušnou slovní zásobu. Mimo to je každý obraz uspůsoben k tomu, že text se slovní zásobou lze zakrýt a využít tak obraz k examinačním účelům. Dát do košíku
 
97/3-A(F)-soubor tématických obrazů (fólie)
  Tématické obrazy
790.00 Kč
Soubor 11 černobílých tématických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Pro examinační účely je při promítání možno text zakrýt. Vyobrazení: viz 97/3-A(O) Dát do košíku
97/3-A(O)-soubor tématických obrazů
  Tématické obrazy
3200.00 Kč
Soubor 11 tématických obrazů se základním rozměrem 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu. Každý obraz obsahuje grafické vyjádření daného tématu se slovní zásobou. Mimo to je každý obraz uspůsoben k tomu, že text se slovní zásobou lze zakrýt a využít tak obraz k examinačním účelům. Dát do košíku
 
97/4-N(F)-soubor didaktických obrazů (fólie)
  Didaktické obrazy
750.00 Kč
Soubor 9 černobílých didaktických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Vyobrazení: viz 97/4-N(O) Dát do košíku
97/4-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2570.00 Kč
Soubor 9 didaktických obrazů, rozšiřující předešlé řady didaktických obrazů t.j. 93/1 a 94/2. Rozměr všech obrazů:100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Zalištováno a opatřeno závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
 
97/5-N(F)-soubor tématických obrazů (fólie)
  Tématické obrazy
770.00 Kč
Soubor 9 černobílých tématických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Pro examinační účely je při promítání možno text zakrýt. Vyobrazení: viz 97/5-N(O) Dát do košíku
97/5-N(O)-soubor tématických map
  Tématické obrazy
2870.00 Kč
Soubor 9 tématických obrazů se základním rozměrem 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu. Každý obraz obsahuje grafické vyjádření daného tématu se slovní zásobou. Mimo to je každý obraz uspůsoben k tomu, že text se slovní zásobou lze zakrýt a využít tak obraz k examinačním účelům. Dát do košíku
 
A01-''testovací'' balíček grafických papírů
  Výtvarná výchova
120.00 Kč
Balíček obsahuje 25 archů papírů A4 různých typů a barev pro vyzkoušení vašich možností tisků či jiného grafického využití. Dle přání si potom lze objednat zvolený typ papíru Dát do košíku
 
A02-video Jak točit na hrnčířském kruhu (VHS)
  Výtvarná výchova
490.00 Kč
Seznámení se základními zásadami točení hlíny na hrnčířském kruhu. Obvyklé začátečnické chyby. Příprava hrnčířské hlíny. Další technologie. (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
A03-video Jak točit na hrnčířském kruhu (DVD)
  Výtvarná výchova
490.00 Kč
Seznámení se základními zásadami točení hlíny na hrnčířském kruhu. Obvyklé začátečnické chyby. Příprava hrnčířské hlíny. Další technologie. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
A04-video Inspirace pro výtvarnou výchovu: textil (VHS)
  Výtvarná výchova
590.00 Kč
Pro pedagogy, kteří přivítají nové nápady pro výuku výtvarné výchovy. Přesvědčte se, že při práci s textilem ve výtvarné výchově vystačíte s odloženými kousky oblečení, útržky látek všeho druhu, s vlněnými vlákny nebo různými provázky. Nabízíme nové náměty jako inspiraci, kterou můžete dále rozvíjet podle sebe. Nešijeme, ani na látku nemalujeme. (14 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
A05-video Inspirace pro výtvarnou výchovu: textil (DVD)
  Výtvarná výchova
590.00 Kč
Pro pedagogy, kteří přivítají nové nápady pro výuku výtvarné výchovy. Přesvědčte se, že při práci s textilem ve výtvarné výchově vystačíte s odloženými kousky oblečení, útržky látek všeho druhu, s vlněnými vlákny nebo různými provázky. Nabízíme nové náměty jako inspiraci, kterou můžete dále rozvíjet podle sebe. Nešijeme, ani na látku nemalujeme. (14 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
A06-video Inspirace pro výtvarnou výchovu: hlína-keramika (VHS)
  Výtvarná výchova
790.00 Kč
Určeno pro výuku výtvarné výchovy bez určení ročníku a věk.kategorie žáků. Práce s hlínou podléhá řemeslným postupům, které je dobré znát a dodržovat. Nenabádáme pedagogy, aby se pokoušeli se žáky ve výtvarné výchově nebo v keramických kroužcích napodobit profesionální keramiky, kteří se věnují tvorbě užitého umění.
Chceme ukázat, že i ve školních podmínkách lze zvolit takovou technologii, která neomezuje, ale rozvíjí výtvarné myšlení žáků.
(14 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
A07-video Inspirace pro výtvarnou výchovu: hlína-keramika (DVD)
  Výtvarná výchova
790.00 Kč
Určeno pro výuku výtvarné výchovy bez určení ročníku a věk.kategorie žáků. Práce s hlínou podléhá řemeslným postupům, které je dobré znát a dodržovat. Nenabádáme pedagogy, aby se pokoušeli se žáky ve výtvarné výchově nebo v keramických kroužcích napodobit profesionální keramiky, kteří se věnují tvorbě užitého umění.
Chceme ukázat, že i ve školních podmínkách lze zvolit takovou technologii, která neomezuje, ale rozvíjí výtvarné myšlení žáků.
(14 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
A08-video Kouzelný svět starých řemesel (DVD)
  Výtvarná výchova
490.00 Kč
Mezi hrnčíři, řezbáři, skláři, pivovarníky a pod.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
A09-Soubor přírodnin pro výtvarnou výchovu
  Výtvarná výchova
1790.00 Kč
Demonstrační krabice se souborem přírodnin pro výtvarnou výchovu. Dát do košíku
AG1-A(O) - Angličtina I.
  Didaktické obrazy
2380.00 Kč
Soubor 15-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(Přítomný čas slovesa být a mít,Minulý čas prostý-být,Přítomný čas průběhový,Přítomný čas prostý významových sloves,Minulý čas průběhový významových sloves,Budoucí čas prostý,Minulý čas prostý u pravidelných a nepravidelných sloves,Podmiňovací způsob,Přítomný čas modálních sloves,Předpřítomný čas,Stupňování přídavných jmen,Množné číslo podstatných jmen,Zájména,Trpný rod)
Dát do košíku
AG1-N(O) - Německá gramatika-v souladu s novými pravidly
  Didaktické obrazy
2200.00 Kč
Soubor 15-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(Výslovnost a pravopis,Časování sloves v přítomném čase se změnou kmenové samohlásky a bez změny samohlásky,Slovesa s odlučitel.a neodlučitel.předponami,Skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen,Skloňování přídavných jmen,Časování způsobových sloves,Pomocná slovesa,Zájmenná příslovce,Rozkazovací způsob,Číslovky,Předložky,Tvary pravidelných sloves,Časování zvratných sloves,Stupňování přídavných jmen a příslovcí,Tvoření perfekta,Pořádek ve větě jednoduché,Souvětí souřadné a podřadné)
Dát do košíku
AG2-A(O) - Angličtina II.
  Didaktické obrazy
1970.00 Kč
Soubor 8-mi kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(Předložky,Vztažná zájména ve vedlejších větách přívlastkových,Budoucí čas modálních sloves,Minulý čas modálních sloves,Nepravidelná slovesa I,Nepravidelná slovesa II,Nepravidelná slovesa III,Souslednost časů)
Dát do košíku
 
AG2-N(O) - Němčina I.stupeň-obrázková
  Didaktické obrazy
1170.00 Kč
Soubor 5-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(MENSLICHER KORPER (LIDSKÉ TĚLO),ZAHLEN (ČÍSLA),GEGENSATZE (PROTIKLADY),TIERE (ZVÍŘATA,FORMEN UND FARBEN (TVARY A BARVY))
Dát do košíku
AG3-A(O) - Angličtina 1.stupeň
  Didaktické obrazy
1390.00 Kč
Soubor 5-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(HUMAN BODY (LIDSKÉ TĚLO),NUMBERS (ČÍSLA),OPPOSITES (PROTIKLADY),ANIMALS (ZVÍŘATA),SHAPES AND COLOURS (TVARY A BARVY))
Dát do košíku
 
AJ1-videopořad Intenzivní kurz angličtiny - Nepustilova metoda
  Videokazety a DVD
4300.00 Kč
Podle již proslulé netradiční metody dr. Nepustila, která využívá logického myšlení pro vniknutí do struktury gramatiky a stálého drilu koncentrovaného na partie důležité z hlediska praktické potřeby, vznikl tento ojedinělý výukový videoprogram. Tištěné manuály včetně testů.
(18 hod., 7 x DVD)
Dát do košíku
 
AJ2-videokazeta Videoslovník pro Zuzanu
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Jednou viděné je více než stokrát slyšené. Videokazeta obsahuje na 700 výrazů zákl. slovní zásoby ve 28 tématech. (120 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
AJ3-videokazeta Nejen videoslovník
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Videoprogram s 26 tématickými okruhy zaměřený na konverzaci.
Komplexní působení na více smyslových jevů. (120 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
AJ4-video A LIVING SOCIETY - BRITAIN (VHS)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Pro výuku anglické konverzace je určen tento komplet sestávající z videokazety a doprovodné brožury, který obsahuje řadu epizod z každodenního života. Hovorová angličtina ve své nejpřirozenější podobě. (70 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
AJ5-video A LIVING SOCIETY - BRITAIN (DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Pro výuku anglické konverzace je určen tento komplet sestávající z videokazety a doprovodné brožury, který obsahuje řadu epizod z každodenního života. Hovorová angličtina ve své nejpřirozenější podobě. (70 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
AJ6-video UK KIDS (VHS)
  Videokazety a DVD
1090.00 Kč
Mluvená angličtina pro začínající a mírně pokročilé. V šesti kapitolách je zachycen jazyk anglické mládeže se zaměřením na rodinu,školu,zájmy, přátele aj. Dodáváno spolu s rozsáhlou (152 str.) publikací, která kromě všech textů z videokazety obsahuje i cvičení pro rozvoj slovní zásoby a gramatiky. (60 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
AJ7-video UK KIDS (DVD)
  Videokazety a DVD
1090.00 Kč
Mluvená angličtina pro začínající a mírně pokročilé. V šesti kapitolách je zachycen jazyk anglické mládeže se zaměřením na rodinu,školu,zájmy, přátele aj. Dodáváno spolu s rozsáhlou (152 str.) publikací, která kromě všech textů z videokazety obsahuje i cvičení pro rozvoj slovní zásoby a gramatiky. (60 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
AJ8-videopořad Televizní kurz angličtiny
  Videokazety a DVD
2800.00 Kč
Známý televizní kurz angličtiny v 36 lekcích. Doplněno textem,který obsahuje překlady k rozhovorům,slovíčka a fráze. (11,5 hod., 4 x VHS) Dát do košíku
 
AJ9-multimediální angličtina na CD-ROM
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Spojuje výhody učebnic, audiokazet a videokazet (vhodné pro úplné začátečníky až mírně pokročilé) Dát do košíku
AK01 - soubor výukových karet
  Výukové karty a žetony
400.00 Kč
Lícová strana karty: vyobrazení daného pojmu, jeho anglický název + výslovnost. Rubová strana: český název. 1 sada - 240 slovíček . Karty se zamíchají a výuka probíhá z ''rubu'' i ''líce'' karty zároveň.
Kvalitní lesklý křídový papír, 48 x 48 mm.
Dát do košíku
 
AK02 - soubor výukových karet
  Výukové karty a žetony
400.00 Kč
Lícová strana karty: vyobrazení daného pojmu, jeho anglický název + výslovnost. Rubová strana: český název. 1 sada - 240 slovíček . Karty se zamíchají a výuka probíhá z ''rubu'' i ''líce'' karty zároveň.
Kvalitní lesklý křídový papír, 48 x 48 mm.
Vyobrazení - viz AK01
Dát do košíku
 
AK03 - soubor výukových karet
  Výukové karty a žetony
400.00 Kč
Lícová strana karty: vyobrazení daného pojmu, jeho anglický název + výslovnost. Rubová strana: český název. 1 sada - 240 slovíček . Karty se zamíchají a výuka probíhá z ''rubu'' i ''líce'' karty zároveň.
Kvalitní lesklý křídový papír, 48 x 48 mm.
Vyobrazení - viz AK01


Dát do košíku
 
AK04 - soubor výukových karet
  Výukové karty a žetony
400.00 Kč
Lícová strana karty: vyobrazení daného pojmu, jeho anglický název + výslovnost. Rubová strana: český název. 1 sada - 240 slovíček . Karty se zamíchají a výuka probíhá z ''rubu'' i ''líce'' karty zároveň.
Kvalitní lesklý křídový papír, 48 x 48 mm.
Vyobrazení - viz AK01Dát do košíku
 
AK05-soubor výukových karet Abeceda
  Výukové karty a žetony
400.00 Kč
Každému písmenku je věnována jedna karta, na které najdete jednak kartičku samotného písmenka a také dalších osm kartiček se základními anglickými slovíčky, které na danou hlásku začínají (kromě hlásek Q, X, Y a Z - ty jsou na společné kartě). Kartičky jsou jako vždy na lícové straně s obrázkem a výslovností anglického slovíčka, na rubové straně pak najdete český překlad. Kvalitní křídový papír 250 g s ochranným lakem proti otěru barev.

Dát do košíku
 
AK06-soubor výukových karet Anglická slovesa
  Výukové karty a žetony
400.00 Kč
240 nejpoužívanějších anglických sloves. Tak jako v předchozích dílech i v této sadě najdete na lícové straně obrázek, anglický termín s výslovností, na rubové straně potom překlad anglického slovesa.

Dát do košíku
 
AK07-soubor výukových karet Anglické otázky a odpovědi I.díl
  Výukové karty a žetony
400.00 Kč
Sestava 480 otázek a odpovědí na 240 kartách (každá otázka i odpověď je s výslovností a českým překladem), které naučí přítomný čas průběhový i prostý, tvoření otázky a záporu v přítomném času. Jak se vyjadřují hodiny, dny v týdnu, roční období, další číslovky, vyjádření množství u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen a pod. Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 17 |