Z91-video Norsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Z Osla až na daleký sever - hl. sídla, příroda, historie
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z92-video Francie (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Paříž, Bretaň, Loira, delta Rhony, Provence
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z93-video Anglie (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Londýn, Oxford, Stonehenge, Glastonbury, Comwall
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z94-video Skotsko a Wales (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
lidé, příroda, historie, současnost
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z95-video Holandsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Amsterodam, Naarden, delta Rýna, sýrařství, tradice
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z96-video Korsika (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Ajaccio, Calvi, Corte, Bonifacio, příroda, historie, zajímavosti
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z97-video Portugalsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Lisabon, Evora, Algarve, námořní tradice
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z98-video Španělsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Sever-Baskicko, střed-La Mancha, jih-Andalusie
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z99-video Chorvatsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Za národními parky, přírodou a památkami
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
ZB01-zdravotnický batoh /záchranářský/ Medico Cross
  Lékárničky, 1.pomoc
4790.00 Kč
Tato nabídka je určena pro školy a sportovní oddíly. Náplň odpovídá akcím pro 40 a více účastníků.
Vhodný na letní a zimní sportovní kursy.
Rozměry 60x40x15
Dát do košíku
ZB02-zdravotnický batoh Medico Multi
  Lékárničky, 1.pomoc
3490.00 Kč
Zmenšená varianta Medico Cross, vhodný pro sportovní soustředění, kluby a školní akce s menším počtem účastníků.
Rozměry 45x40x10 cm
Batoh prošel modernizací, lze jej použít i jako nástavbu na velký batoh
Dát do košíku
ZB03-zdravotnický batoh Medico Variant
  Lékárničky, 1.pomoc
2490.00 Kč
Lehce přenosná taška s možností upravit jako batůžek na hřiště, kurty, do tělocvičen, školní akce včetně výletů, pro domácnosti a pod.
Rozměr 35x30x12 cm
Dát do košíku
ZB04-zdravotnický batoh Medico Mountain
  Lékárničky, 1.pomoc
2980.00 Kč
Vhodný na vysokohorskou turistiku. Možno použít i jako nástavbu na turistický batoh.
Součástí je pláštěnka.
Rozměr 45x40x10 cm
Dát do košíku
ZB05-zdravotnická ledvinka Uni
  Lékárničky, 1.pomoc
980.00 Kč
Nepostradatelná na výletě či turistické akci. Dát do košíku
 
ZV01-video O pravěku a starých pověstech (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Doba kamenná, bronzová, příchod Slovanů.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV02-video O Velké Moravě a přemyslovských Čechách (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Počátky našeho státu.
(21 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV03-video O českém králi Karlu IV. (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Život, doba, památky.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV04-video O Janu Husovi, Janu Žižkovi a husitech (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Postavy a události husitských válek.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV05-video O době poděbradské, jagellonské a rudolfinské (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Od husitských válek do r.1618.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV06-video O životě a době Jana Amose Komenského (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Osudy I.A.Komenského, třicetiletá válka, baroko.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV07-video O osvícenství a národním obrození (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Osvícenské reformy, osobnosti nár.obrození, r.1848.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV08-video O cestě k naší samostatnosti (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Vývoj českého národa od r. 1848 do vzniku ČSR v r. 1918.
(21 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV09-video Od svobody k totalitě (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
1918 - 1948, vznik ČSR, l.republika, II. světová válka, únor 1948.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV10-video Od totality ke svobodě (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Únor 1948, 50.léta, rok 1968, normalizace, ''sametová revoluce'' 1989, vznik ČR.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV11-video Vyprávění o Praze (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Pražské památky, ZOO, plavba lodí po Vltavě.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
eLearning
  eLearning
0.00 Kč
eLearning patří v současné době mezi nejmodernější způsoby výuky. Námi nabízený produkt se skládá z interaktivní tabule použité ve škole ( může ale nemusí být součástí dodávky - lze využít interaktivní tabuli, kterou má již škola instalovanou) a domácího samostudia žáků pomocí eLearningu. Pomocí webového prohlížeče lze vytvářet vlastní eLearningové kurzy, spouštět a vyhodnocovat testy a pod. Bližší informace vám rádi sdělíme na základě vašeho zájmu - viz ''Kontakt'' na úvodní stránce. Cenová relace je individuální a je dána objemem softwarového a (případně) hardwarového ''balíčku'', který pokryje vaše požadavky. Dát do košíku
Č01-soubor didaktických obrazů
  Český jazyk
4670.00 Kč
Soubor 18 didaktických černobílých obrazů o rozměru 100 × 70 cm na pevném svinovacím materiálu „celastik''. Všechny obrazy jsou zalištovány a opatřeny závěsnou a svinovací tkanicí. Celý soubor je nabízen jako celek.
Dát do košíku
 
Č02-soubor didaktických obrazů
  Český jazyk
2570.00 Kč
Soubor 10 ks didaktických obrazů: Zákl. větné členy, Rozvíjející větné členy, Význ. poměr mezi souř. spoj. větami, Skladba – věta, Věta hlav.
a vedl., Čárka ve větě, Věta dvojčlenná a jednočl., Význam slov, Přehled vzorů podst. jmen, Přehled všech vzorů příd. jmen. Provedení: viz soubor Č01.
Dát do košíku
 
Č03-soubor didaktických obrazů
  Český jazyk
1830.00 Kč
Soubor 7 ks didaktických obrazů: Vyjmenovaná slova podle Pravidel českého pravopisu včetně srovnání nepravých hononym.
(Provedení – viz Č01)
Dát do košíku
 
Č04-soubor didaktických obrazů
  Český jazyk
2570.00 Kč
Soubor 10 ks didaktických obrazů obsahuje obtížné jevy z pravopisu i tvarosloví, např.: Dělení slov, Tvoření slov, ú–ů, s–z–vz, Psaní slov přejatých a cizích, a pod.
(Provedení – viz Č01)
Dát do košíku
 
Č05-didaktický obraz Vyjmenovaná slova
  Český jazyk
490.00 Kč
Didaktický obraz 100 x 70 cm, který by neměl chybět v žádné škole. Lišty,závěsná a svinovací tkanice. Dát do košíku
 
Č06-nástěná osa Abeceda
  Český jazyk
610.00 Kč
Česká abeceda - malá a velká tiskací písmena na plastové nástěnné ose. Dát do košíku
Stránky: | 1 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |