Strojírenství - Stroje
 
S54-video Údržba strojů - úvod (DVD)
  Stroje
980.00 Kč
Údržba (úvod)
Úvod – definice, oblasti využití; Základní pojmy – opotřebení, rezervy na opotřebení; Cíle – hospodářské, ochrana zdraví, šetrnost k životnímu prostředí; Koncepce – pravidelná, podle stavu zařízení, při poruchách, podle velikosti firmy; Ošetřování – čištění, mazání, konzervování, doplňování provozních náplní, seřizování, vyměňování dílů, termíny, funkční zkouška, dokumentace, protokoly; Inspekce strojů – výchozí, pravidelná, mimořádná, kroky a metody inspekce, …
(35 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S55-video Údržba strojů - závěr (DVD)
  Stroje
847.00 Kč
Zprovozňování – strojů a zařízení; Zlepšení – nahrazení kvalitněnší částí, změna konstrukce, změna systému; Vyhledávání místa / příčiny závad – prohlídka, kontrola zvuku, poslech, kontrola elektrického připojení; Analýza / odstraňování závad – vyšetřování, objasnění příčiny, předcházení; Namáhání a pevnost – druhy zatížení, vrubový účinek, napětí směrodatné mezní / přípustné, …
(30 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 |