Zeměpis - vlastivěda - ''Zajímavá vlastivěda''

První ucelený soubor DVD pro výuku vlastivědy s tematikou českých dějin od pravěku až do roku 1989.

Filmy vycházejí obsahově z učebnic vlastivědy a jsou podány zajímavou formou odpovídající věku žáků 4. a 5.třídy ZŠ.

 
ZV01-video O pravěku a starých pověstech (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Doba kamenná, bronzová, příchod Slovanů.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV02-video O Velké Moravě a přemyslovských Čechách (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Počátky našeho státu.
(21 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV03-video O českém králi Karlu IV. (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Život, doba, památky.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV04-video O Janu Husovi, Janu Žižkovi a husitech (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Postavy a události husitských válek.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV05-video O době poděbradské, jagellonské a rudolfinské (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Od husitských válek do r.1618.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV06-video O životě a době Jana Amose Komenského (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Osudy I.A.Komenského, třicetiletá válka, baroko.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV07-video O osvícenství a národním obrození (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Osvícenské reformy, osobnosti nár.obrození, r.1848.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV08-video O cestě k naší samostatnosti (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Vývoj českého národa od r. 1848 do vzniku ČSR v r. 1918.
(21 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV09-video Od svobody k totalitě (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
1918 - 1948, vznik ČSR, l.republika, II. světová válka, únor 1948.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV10-video Od totality ke svobodě (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Únor 1948, 50.léta, rok 1968, normalizace, ''sametová revoluce'' 1989, vznik ČR.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV11-video Vyprávění o Praze (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Pražské památky, ZOO, plavba lodí po Vltavě.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 |