Strojírenství
Na DVD nosičích je obsažena ukázka těch nejznámějších a nejpoužívanějších strojírenských technologií.
 
S40-video Tváření: podstata
  Tváření
820.00 Kč
Základní pojmy, deformace, pružnost, pevnost, stroje, výpočty, polotovary, za tepla/studena, kování, ...
(31 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S41-video Stříhání
  Tváření
890.00 Kč
Teorie, způsoby práce, výpočty, stroje, nástroje, polotovary, hospodárné využití materiálu, bezp. předpisy,...
(34 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S42-video Ohýbání
  Tváření
680.00 Kč
Princip, způsoby práce, výpočty, odpružení, stroje, konstrukce nástroje, polotovary, bezpečnost práce, ...
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S43-video Zápustkové kování
  Tváření
980.00 Kč
Zápustky, ohřev, stroje (lisy/buchary), výronek, užití, TZ výkovků, bezpečnostní předpisy, polotovary, ...
(38 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S44-video Metody přesného stříhání
  Tváření
770.00 Kč
Zaoblená střižná hrana, zkosený přidržovač, výpočty, přistřihování, kalibrování, ...
(29 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S45-video Obrábění laserem
  Obrábění
890.00 Kč
Fyzikální metody obrábění, princip mechanismu úběru, konstrukce + druhy laserů, ne/výhody + parametry použití, popisování součástí, řezání + vyřezávání, svařování + pájení, tepelné zpracování, nanášení ochranných a otěruvzdorných povlaků, vrtání + soustružení + frézování laserem, gravírování, další použití, BOZP, laser cutting, …
(32 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S46-video Elektroerozivní obrábění
  Obrábění
1370.00 Kč
Fyzikální metody obrábění, popis mechanismu úběru, ne/výhody postupu, základní výpočty, charakteristika strojů + CNC, výroba / použití nástrojových elektrod, dielektrikum, seřizování, měření a kontrola, způsoby vyplachování, hloubení dutin (zápustek a forem), složité tvary povrchů, řezání drátovou elektrodou (i tvarovou), leštění povrchů, vrtání mikrootvorů, spark erosion, .
(45 min., 1 x DVD)Dát do košíku
 
S47-video Volné kování
  Tváření
990.00 Kč
Úvod do tváření kovů, diagramy, teploty, barvy oceli, strojní + ruční kování (ne/výhody), popis metody, nástroje, stroje (buchary, lisy), schémata, ukázky několika základních prací, pěchování, prodlužování, pro-/o-/pře-/sazování, děrování, technologické zásady, výkres výkovku, hmotnost polotovaru, průřezy, BOZP, forging, .
(36 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S48-video Obrábění paprskem - vody, elektronů či iontů
  Obrábění
1059.00 Kč
Voda - úvod do obrábění bez klasického nástroje, rozdělení (čistě vodní paprsek, s přísadou abraziva, jenom suché abrazivo), popis strojů, CNC řízení, dosahované parametry, BOZP, ukázky a příklady prací, … Elektrony – trocha teorie, popis stroje, PC řízení, svařování, vrtání, obrobitelnost, … Ionty – popis metody, ne/výhody, použití, anizotropní leptání, technologie (RIBE, IBIP, IBSD, IBM, IBT), … water jet cutting, ion beam, electron …
(41 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S49-video Plazmové technologie (PBM) (DVD)
  Obrábění
980.00 Kč
Úvod – fyzikální podstata,… Hořáky – stabilizace plynová (NE/transferový oblouk) / vodní,… Plyny – plasmové, fokusační, asistentní,… Oblouk -…, Technologie – Řezání, Svařování (PAW) mikro-, středněplazmové, klíčovou dírkou (keyhole welding),… Obrábění – bez klasického nástroje,… Nanášení povlaků,…
(35 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S50-video Tvrdé obrábění/soustružení (DVD)
  Obrábění
1400.00 Kč
Úvod – trendy vývoje soustružení; Stroje – požadavky, parametry; Nástroje – VBD, řezné materiály, cermety, keramika, PKB, PKD, povlakované SK; Obrobek – charakteristika tvrdých materiálů (ISO 513); Řezné podmínky – technologické parametry, podle nástroje; Způsoby práce – technologické postupy, HSC, nasucho (dry machining), s použitím kapaliny (wet machining); Parametry obrobené plochy – metodika vyhodnocení; Hard Machining with Defined Geometry Edge Tools …
(50 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S51-video Tvrdé obrábění/frézování (DVD)
  Obrábění
1400.00 Kč
Úvod – trendy vývoje frézování; Stroje – požadavky, parametry; Nástroje – VBD, řezné materiály, cermety, keramika, PKB, PKD, povlakované SK, monolitické; Obrobek – charakteristika tvrdých materiálů (ISO 513); Řezné podmínky – technologické parametry, podle nástroje; Způsoby práce – technologické postupy, HSC, nasucho (dry machining), s použitím kapaliny (wet machining); Parametry obrobené plochy – metodika vyhodnocení; …
(50 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S52-video Vysokorychlostní (HSC) obrábění/frézování (DVD)
  Obrábění
980.00 Kč
Úvod – přednosti High Speed Cutting, oblasti použití, aspekty, tříska, tepelná bilance řezání, definice; Stroje – parametry, požadavky; Nástroje – požadavky, přehled; Řezné podmínky – rychlost, vliv materiálu obrobku, posuv, hloubka řezu, optimalizace; Využití – alternativa vyjiskřování či broušení;
(35 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S53-video Lepení - základy (DVD)
  Lepení
847.00 Kč
Úvod – možnosti, vývoj; Podstata – příprava, požadavky, vytvrzení, zatížitelnost; Lepidla – tavná, rozpustná, reaktivní, tmely; Příprava povrchů – odmaštění, zdrsnění, chemicky, pískování, moření; Příprava lepidla – manuál, Nanášení lepidla – stěrkou, štětcem, stříkací pistolí; Vytvrzování – fixace proti pohybu, stisk, doba, teplota, vlhkost vzduchu, záření, ventilace; Technologické zásady – lemování, drážkování, přeplátování, … bonding
(30 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S54-video Údržba strojů - úvod (DVD)
  Stroje
980.00 Kč
Údržba (úvod)
Úvod – definice, oblasti využití; Základní pojmy – opotřebení, rezervy na opotřebení; Cíle – hospodářské, ochrana zdraví, šetrnost k životnímu prostředí; Koncepce – pravidelná, podle stavu zařízení, při poruchách, podle velikosti firmy; Ošetřování – čištění, mazání, konzervování, doplňování provozních náplní, seřizování, vyměňování dílů, termíny, funkční zkouška, dokumentace, protokoly; Inspekce strojů – výchozí, pravidelná, mimořádná, kroky a metody inspekce, …
(35 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S55-video Údržba strojů - závěr (DVD)
  Stroje
847.00 Kč
Zprovozňování – strojů a zařízení; Zlepšení – nahrazení kvalitněnší částí, změna konstrukce, změna systému; Vyhledávání místa / příčiny závad – prohlídka, kontrola zvuku, poslech, kontrola elektrického připojení; Analýza / odstraňování závad – vyšetřování, objasnění příčiny, předcházení; Namáhání a pevnost – druhy zatížení, vrubový účinek, napětí směrodatné mezní / přípustné, …
(30 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 |