Chemie - Videokazety a DVD
Videokazety a DVD určené pro výuku chemie
 
C06-videopořad Reakce prvků (DVD)
  Videokazety a DVD
2370.00 Kč
Vodík, uhlík, křemík, dusík, fosfor, kyslík, síra, halogeny, kovy - názorně ukázané charakteristické vlastnosti a více než 100 chemických pokusů s nimi. Modely molekul a ukázky nerostů. (100 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C08-videopořad Chemie názorně I. (DVD)
  Videokazety a DVD
3070.00 Kč
Objasňuje více než 80 pojmů. Názorné pokusy z organické i neorganické chemie jsou prokládány animacemi. Tématické celky:1.Alkany, alkeny, aromáty 2.Oxidace a redukce, elektrochemie, zákon zachování hmoty 3.Vznik solí, kyseliny, hydroxidy, hoření 4.Sublimace, destilace, příprava plynů. (90 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C09-videopořad Chemie názorně II. (DVD)
  Videokazety a DVD
3070.00 Kč
Komplet chem.pokusů a laboratorních metod v těchto tématických celcích: 1.Chemická vazba, látkové množství 2.Roztoky, filtrace 3.Stavba atomu, sacharidy 4.Organické kyseliny, alkoholy a fenoly. (90 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C12-videopořad Chemie názorně III. (DVD)
  Videokazety a DVD
2970.00 Kč
Soubor chem.pokusů s touto tématikou: 1.Železo 2.Hliník 3.Tvary molekul.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C14-video Jak probíhají chemické reakce (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Pomocí animací a pokusů je zde vysvětlen pojem chem.reakce, její rychlosti (závislost na koncentraci a teplotě reagujících látek) a průběh reakce.(20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C16-video Chemické pokusy pro ZŠ - 1.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Plamen v chemické laboratoři, dělení směsí (filtrace,krystalizace,destilace, sublimace), vodík (příprava a vlastnosti), kyslík (příprava a vlastnosti), oxid uhličitý (příprava a vlastnosti), peroxid vodíku a jeho vlastnosti, vlivy na rychlost chemické reakce (povrch, teplota, koncentrace) (60 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C18-video Chemické pokusy pro ZŠ - 2.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Kovy a jejich vlastnosti (reakce kovů s kyselinami, vytěsňování kovů ze solí, alkalické kovy a jejich vlastnosti, aluminotermie), nekovy a jejich vlastnosti (halogeny, síra, fosfor), soli (slučování síry se zinkem, neutralizace, slučování amoniaku s chlorovodíkem, slučování sodíku s chlórem), elektrolýza. (70 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C20-video Chemické pokusy pro ZŠ - 3.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
1290.00 Kč
Koroze, uhlovodíky, vybrané deriváty uhlovodíků, přírodní látky, systetické látky.
(90 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C21-video Rychlost chemických reakcí (VHS)
  Videokazety a DVD
470.00 Kč
Teorie chemických reakcí. Vliv katalyzátorů, koncentrace, teploty, reaktivity a povrchu reaktantů.
(20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
C22-video Výroba anorganických kyselin (VHS)
  Videokazety a DVD
570.00 Kč
Modelovými pokusy, reálnými záběry i triky jsou zde vyloženy základy výroby kontaktní kyseliny sírové, syntetické kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné z amoniaku.
(17 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
C23-video Dělení směsí v chemické laboratoři (VHS)
  Videokazety a DVD
470.00 Kč
Videokazeta předvádí různé metody: filtrace, krystalizace, destilace, usazování a odstřeďování, extrakce, dialýzy, chromatografie, sublimace. (22 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
C25-video Základy chemie I. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Co je chemie a čím se zabývá. Látky, tělesa a jejich vlastnosti, skupenství látek.
(17 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C27-video Základy chemie II. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Pozorování a pokus v chemii. Práce v chem.laboratoři a její vybavení. Kahany.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C29-video Základy chemie III. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Směsi a čisté látky. Dělení směsí - heterogenní směsi. Dělení směsí - homogenní směsi. (15 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C31-video Základy chemie IV. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Voda kolem nás. Vlastnosti vody.
Voda na Zemi i v živém těle, získávání soli z mořské vody, voda v průmyslu a domácnosti, čističky vody, vodní kámen doma a v přírodě (krasové jevy). Hustota kapalné vody a ledu, vypařování a další vlastnosti vody na běžných příkladech kolem nás.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C33-video Základy chemie V. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Vodík. Uhlík.
Výskyt vodíku okolo nás, jeho hoření, reakce s výbuchem a bez výbuchu, vodík jako biogenní prvek. Uhlík jako základ živé hmoty, uhlí, ropa, grafit, diamant, oxidy uhlíku, skleníkový efekt, suchý led, výroba vápna, tvrdnutí malty, kotelní kámen, krápníková výzdoba a pod.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C35-video Základy chemie VI. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Dusík. Kyslík.
Dusík ve vzduchu, průmyslová destilace, využití dusíku (film.efekty, střelný prach, trhaviny, hnojiva a pod.). Kyslík ve vzduchu, kapalný kyslík, získávání kyslíku, využití (sváření, výbušné směsi...), ozón.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C37-video Základy chemie VII. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Síra. Halogeny.
Kyselé deště, těžba síry, výroba kyseliny sírové, sloučeniny síry, její užitek i škodlivost. Halogeny - chlór a jeho využití i zneužití jako bojové látky, solné doly, kyselina chlorovodíková. Efektní pokusy.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 |