Přírodopis
Demonstrační obrazy - Anatomické modely - Videokazety - Mineralogie
H01-Sladkovodní ryby (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: nejznámějších 8 ryb českého regionu
2.strana: anatomie a vývojová stádia kapra
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H02-Mořské ryby (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: stavba těla,rozmnožování
2.strana: zástupci mořských ryb
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H03-Obojživelníci (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: stavba těla,rozmnožování
2.strana: zástupci obojživelníků
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H04-Plazi (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: stavba těla,rozmnožování
2.strana: zástupci našich plazů
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H05-Ptáci (oboustranný obraz)
  Demonstační obrazy
490.00 Kč
1.strana: stavba těla,rozmnožování
2.strana: zástupci skupin - letci,plavci,běžci
Barevný oboustranný zalištovaný obraz 90 x 70 cm
Dát do košíku
H06-didaktické obrazy - Přírodověda
  Demonstační obrazy
2200.00 Kč
Soubor 14 kusů obrazů formátu A2, zalištováno (koloběh vody v přírodě; jednoduché technické prostředky (páka,kladka.kladkostroj,nakloněná rovina); přímý a nepřímý vývoj živočichů (žába,motýl,cvrček); včela; kapr; kostra kočky; kostra člověka; dýchací a trávící ústrojí člověka; hlavní části rostlin; list-stavba,tvary čepelí; květ-části,opylení,oplození; tvary kořenů,oddenek; plody; výtrusné rostliny) Dát do košíku
H07-kolekce Horniny a minerály
  Mineralogie-vzorky
990.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
Základní sbírka pro ZŠ - 9 ks (žula,kalcit,pískovec,vápenec,rula,křemen,živec,slída,čedič)
Dát do košíku
 
H08-kolekce Horniny základní
  Mineralogie-vzorky
990.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
9 ks - (žula,gabro,křemenec,vápenec,rula,slínovec,pískovec,fylit,čedič)
Dát do košíku
 
H09-kolekce Minerály základní
  Mineralogie-vzorky
990.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
9 ks - (křemen,živec,křída,kalcit,magnetit,galenit,sfalerit,fluorit,amfibol)
Dát do košíku
 
H10-kolekce Zkameněliny
  Mineralogie-vzorky
1990.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
9 skutečných zkamenělých živočichů a rostlin (včetně trilobita)
Dát do košíku
 
H11-kolekce Stupnice tvrdosti
  Mineralogie-vzorky
2830.00 Kč
Kolekce hornin,minerálů a ušlechtilých kamenů v kazetě s popisky - určeno pro ZŠ a střední školy.
9 nerostů reprezentujících jednotlivé stupně tvrdosti (včetně skutečného diamantu)
Dát do košíku
 
H12-video Prvky nekovové (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Síra, uhlík (grafit, diamant) (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H13-video Prvky nekovové (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Síra, uhlík (grafit, diamant) (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H14-video Prvky kovové (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Zlato,stříbro,platina (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H15-video Prvky kovové (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Zlato,stříbro,platina (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H16-video Sulfidy (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Sfalerit,galenit,pyrit,chalkopyrit (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H17-video Sulfidy (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Sfalerit,galenit,pyrit,chalkopyrit (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H18-video Halogenidy (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Halit (sůl kamenná),fluorit (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H19-video Halogenidy (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Halit (sůl kamenná),fluorit (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H20-video Oxidy a hydroxidy - křemen (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Křemen a bezvodé a vodnaté odrůdy oxidu křemičitého (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H21-video Oxidy a hydroxidy - křemen (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Křemen a bezvodé a vodnaté odrůdy oxidu křemičitého (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H22-video Oxidy a hydroxidy - železné a uranové rudy (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Železná a uranová ruda. Animace krystal.mřížek a krystal.tvarů (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H23-video Oxidy a hydroxidy - železné a uranové rudy (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Železná a uranová ruda. Animace krystal.mřížek a krystal.tvarů (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H24-video Země: náš kosmický domov (VHS)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Určeno pro 5. r. ZŠ. Tvar Země, přitažlivá síla, beztížný stav, tvar dráhy vržených tělěs, pád kladiva a peříčka v podmínkách vzduchoprázdna, unikátní záběry Měsíce z archívů NASA, atd. (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H25-video Země: náš kosmický domov (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Určeno pro 5. r. ZŠ. Tvar Země, přitažlivá síla, beztížný stav, tvar dráhy vržených tělěs, pád kladiva a peříčka v podmínkách vzduchoprázdna, unikátní záběry Měsíce z archívů NASA, atd. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
H26-video Atmosféra a počasí Země (VHS)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Atmosféra: složení a fyz. děje, stav a vývoj počasí, meteorolog. mapy.
(20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H27-video Atmosféra a počasí Země (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Atmosféra: složení a fyz. děje, stav a vývoj počasí, meteorolog. mapy.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H28-video Domácí zvířata (VHS)
  Videokazety a DVD
690.00 Kč
Setkání s malými i velkými domácími zvířaty, práce s nimi a péče o ně ve venkovském prostředí. Doporučujeme pro výuku ve školách z velkých měst. (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H29-video Domácí zvířata (DVD)
  Videokazety a DVD
690.00 Kč
Setkání s malými i velkými domácími zvířaty, práce s nimi a péče o ně ve venkovském prostředí. Doporučujeme pro výuku ve školách z velkých měst. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
H30-video Přehled bezobratlých živočichů
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Více než 50 druhů bezobratlých živočichů, je v pořadu zachyceno při různých životních projevech (např. při přijímání potravy, vylučování, pohybu, kopulaci, kladení vajíček a pod.). U druhově nejpočetnějšího živočišného kmene členovců jsou ukázány i metody jejich sběru. (37 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H31-video Komáři
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Jsou představeni zástupci nejdůležitějších řádů hmyzu (vážka, saranče stěhovavé, kudlanka nábožná, všekaz, ruměnice pospolná, cikáda, dlouhošíjka, srpice, tesařík, drvodělka, otakárek fenyklový).Pak následuje vlastní část věnovaná komárům. V této části jsou uvedeny charakteristiky obou základních skupin dvoukřídlého hmyzu. Je ukázán jejich negativní význam jako přenašeče nebezpečných parazitních onemocnění. (15 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H32-video Prvoci - bičíkovci
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
V pořadu jsou ukázány životní projevy třiceti druhů prvoků - bičíkovců. Jsou prezentováni jak sladkovodní tak i mořští volně žijící bičíkovci. Ti jsou zachyceni společně s dalšími tvory mořského planktonu. Ukázáni jsou i prvoci, kteří se usídlili v tělech mnohobuněčných hostitelů. Významná část je věnována parazitickým bičíkovcům, kteří u lidí vyvolávají vážná onemocnění. (14 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H33-video Pampeliška
  Videokazety a DVD
390.00 Kč
Pampeliška je představena společně s několika na jaře kvetoucími rostlinami. Je zmíněno její botanické zařazení mezi rostliny složnokvěté, z nichž jsou ukázány slunečnice, kopretiny a některé okrasné rostliny. Je zde prezentována přitažlivost pampelišky pro hmyz. Ukázáni jsou zástupci motýlů, brouků, blanokřídlých, třásněnek a jiných členovců. V závěru pořadu je připomenut význam pampelišky jako léčivé rostliny. (9 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H34-videopořad obsažený na H30 až H33 - DVD
  Videokazety a DVD
1790.00 Kč
Obsahem DVD je látka obsažená na titulech H30 - H33
(''Přehled bezobratlých živočichů'', ''Komáři'', ''Prvoci-bičíkovci'', ''Pampeliška'')
(75 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
H35-Pohyb planet v sluneční soustavě
  Demonstační obrazy
2600.00 Kč
Mapa pohybu planet v sluneční soustavě, rozdělení planet podle
různých kritérií,
160 x 120 cm, zalištováno a zalaminováno.
Dát do košíku
 
H40-fóliový Zoologický atlas
  Přírodopisné atlasy
2990.00 Kč
15 samostatných tématických částí obsahujících vždy 5 barevných fólií A4. Průřezy a vývoje organizmů - prvoci,nálevníci,láčkovci,měkýši,hmyz,ryby,plazi,ptáci,savci,pavoukovci,obojživelníci... Dát do košíku
H41-fóliový Anatomický a Fyziologický atlas
  Přírodopisné atlasy
2990.00 Kč
16 samostatných tématických částí obsahujících vždy 5 barevných fólií A4. Atlas obsahuje průřez od buňky až po dospělost lidského jedince: vše o buňce,druhy tkání,kosterní a svalová soustava,krevní oběh,
soustava mízní,dýchací,trávící,vylučovací,smyslová,nervová,pohlavní,
individuální vývoj člověka...
Dát do košíku
 
H42-transparentní fólie - Prvouka I.
  Výukové fólie
2390.00 Kč
Soubor obrazových fólií pro zpětné projektory se základními tématy prvouky pro I. stupeň základní školy. 30 barevných fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
 
H43-transparentní fólie - Prvouka II.
  Výukové fólie
2390.00 Kč
Soubor je navazuje na titul Prvouka I. (pokračování předcházejícího titulu). Určeno pro I. stupeň základní školy. 31 barevných fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
 
H44-transparentní fólie - Přírodověda
  Výukové fólie
3780.00 Kč
Soubor se zabývá problematikou jednotlivých oblastí přírodovědy. Určeno pro I. stupeň základní školy. 39 barevných fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 |