Zeměpis - vlastivěda
Klasické školní mapy - Atlasy - Globusy - Videokazety
 
Z79-video Jihočeský kraj (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Regiony České republiky
Videopořad o Jihočeském kraji - památky,historie,města v kraji,průmysl a pod.
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z80-video Jihomoravský kraj (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Regiony České republiky
Videopořad o Jihomoravském kraji - památky,historie,města v kraji,průmysl a pod.
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z81-video Kraj Vysočina (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Regiony České republiky
Videopořad o kraji Vysočina - památky,historie,města v kraji,průmysl a pod.
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z82-video Karlovarský kraj (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Regiony České republiky
Videopořad o Karlovarském kraji - památky,historie,města v kraji,průmysl a pod.
(27 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z83-video Královéhradecký kraj (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Regiony České republiky
Videopořad o Královéhradeckém kraji - památky,historie,města v kraji,průmysl a pod.
(26 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z84-video Pardubický kraj (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Regiony České republiky
Videopořad o Pardubickém kraji - památky,historie,města v kraji,průmysl a pod.
(29 min., 1 x DVD
Dát do košíku
 
Z85-video Ústecký kraj (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Regiony České republiky
Videopořad o Ústeckém kraji - památky,historie,města v kraji,průmysl a pod.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z86-video Český ráj (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Národní parky a chráněná území ČR
CHKO, příroda, skalní útvary, historie
(26 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z87-video Šumava (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Národní parky a chráněná území ČR
NP, CHKO, příroda, historie, osídlení
(26 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z88-video Krkonoše (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Národní parky a chráněná území ČR
KRNAP, příroda, historie, sídla
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z89-video Podyjí (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Národní parky a chráněná území ČR
NP, Pavlovské vrchy, Lednicko-valtický areál
(29 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z90-video Slovensko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Bratislava, Spiš. Kremnica, historie, M. Fatra, Slov. ráj, Pieniny,Tatry
(30 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z91-video Norsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Z Osla až na daleký sever - hl. sídla, příroda, historie
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z92-video Francie (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Paříž, Bretaň, Loira, delta Rhony, Provence
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z93-video Anglie (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Londýn, Oxford, Stonehenge, Glastonbury, Comwall
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z94-video Skotsko a Wales (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
lidé, příroda, historie, současnost
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z95-video Holandsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Amsterodam, Naarden, delta Rýna, sýrařství, tradice
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z96-video Korsika (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Ajaccio, Calvi, Corte, Bonifacio, příroda, historie, zajímavosti
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z97-video Portugalsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Lisabon, Evora, Algarve, námořní tradice
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z98-video Španělsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Sever-Baskicko, střed-La Mancha, jih-Andalusie
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
Z99-video Chorvatsko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Zeměmi Evropy
Za národními parky, přírodou a památkami
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV01-video O pravěku a starých pověstech (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Doba kamenná, bronzová, příchod Slovanů.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV02-video O Velké Moravě a přemyslovských Čechách (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Počátky našeho státu.
(21 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV03-video O českém králi Karlu IV. (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Život, doba, památky.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV04-video O Janu Husovi, Janu Žižkovi a husitech (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Postavy a události husitských válek.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV05-video O době poděbradské, jagellonské a rudolfinské (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Od husitských válek do r.1618.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV06-video O životě a době Jana Amose Komenského (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Osudy I.A.Komenského, třicetiletá válka, baroko.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV07-video O osvícenství a národním obrození (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Osvícenské reformy, osobnosti nár.obrození, r.1848.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV08-video O cestě k naší samostatnosti (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Vývoj českého národa od r. 1848 do vzniku ČSR v r. 1918.
(21 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV09-video Od svobody k totalitě (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
1918 - 1948, vznik ČSR, l.republika, II. světová válka, únor 1948.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV10-video Od totality ke svobodě (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Únor 1948, 50.léta, rok 1968, normalizace, ''sametová revoluce'' 1989, vznik ČR.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
ZV11-video Vyprávění o Praze (DVD)
  ''Zajímavá vlastivěda''
490.00 Kč
Pořad vychází obsahově z učebnic vlastivědy. Určeno pro žáky 4.-5 třídy ZŠ.
Pražské památky, ZOO, plavba lodí po Vltavě.
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 |