Hudební výchova
E02- Pracovní sešit Hudební výchova 2  Cena: 67.00 Kč
Jedná se o sešit, ve kterém je učivo předkládáno srozumitelnou a dětem přístupnou formou. Sešit obsahují základní hudební poznatky, které jsou následně procvičovány v konkrétních úkolech. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány a mají na sebe návaznost. Tento sešit navazuje na předchozí díl. Obsahuje cvičení na doplňování not a pomlk. Kapitoly o hudebních nástrojích jsou doplněny o nové poznatky. Je zde zastoupeno učivo, které popisuje orchestr a práci dirigenta, pěvecké sbory, zpěvní hlasy aj. Sešit obsahuje životní osudy a díla známých skladatelů. Ke každému skladateli je přidán námět na poslechovou činnost.


« zpět
Množství