Hudební výchova
E01- Pracovní sešit Hudební výchova 1  Cena: 67.00 Kč
Jedná se o sešit, ve kterém je učivo předkládáno srozumitelnou a dětem přístupnou formou. Sešit obsahuje základní hudební poznatky, které jsou následně procvičovány v konkrétních úkolech. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány a mají na sebe návaznost. Úkoly jsou zaměřeny na procvičování not a pomlk, rozeznávání taktů, poznávání hudebních nástrojů a skladatelů. Noty a pomlky jsou vysvětleny také v písničkách. Na konci sešitu je opakování, které shrnuje probrané učivo.


« zpět
Množství