Dějepis - Dějepisné mapy na CD
D31-mapa na CD: Dějiny Československa 1918 - 1993)  Cena: 1090.00 Kč
Čs. legie v době I. světové války, vznik ČSR - národnostní a územní konflikty 1918 - 1919, národnostní skladba obyvatelstva ČSR v roce 1930, čs. průmysl 1918 - 1938, čs. zemědělství 1918 - 1938, správní členění ČSR v roce 1928, politické a sociální nepokoje v ČSR 1930 - 1934, obrana ČSR v září 1938, Československo po Mnichovu, Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945, osvobozování Československa 1944 - 1945 a Květnové povstání, čs. vojáci na frontách II. světové války, územní změny a správní členění Československa 1945 - 1949, německé a maďarské obyvatelstvo 1944 - 1946, politické represe v Československu v 50. letech, národnostní skladba obyvatelstva Československa v roce 1961, čs. průmysl 1948 - 1989, čs. zemědělství 1945 - 1960, krajské zřízení ČSSR 1960 a federativní uspořádání 1969, okupace ČSSR v roce 1968, rozdělení ČSFR k 1. 1. 1993, krajské zřízení ČR 2000.


« zpět
Množství