Dějepis - Dějepisné mapy na CD
D28-mapa na CD: Dějiny 19.století (1850 - 1900)  Cena: 990.00 Kč
Hospodářské poměry v Evropě ve druhé polovině 19. století (rozvoj průmyslu, zemědělství), sjednocení Itálie, sjednocení Německa (včetně prusko-rakouské a prusko-francouzské války), občanská válka v USA, růst USA a expanze do Latinské Ameriky a Tichomoří ve druhé polovině 19. století, politický vývoj v Evropě ve druhé polovině 19. století (mocnosti, významné události a konflikty), rozvoj průmyslu v českých zemích ve druhé polovině 19. století, rozvoj zemědělství v českých zemích v 19. století, vznik Rakousko-Uherska a jeho národnostní složení, Rusko, Čína a Japonsko v 19. století (mocenský růst, boxerské povstání, rusko-japonská válka), Balkánský poloostrov ve druhé polovině 19. století (povstání, válečné konflikty, vznik nových států), dělnické hnutí v Evropě v 19. století.


« zpět
Množství