Dějepis - Dějepisné mapy na CD
D27-mapa na CD: Dějiny 19.století (1789 - 1849)  Cena: 990.00 Kč
Svět na sklonku 18. století (mocnosti, kolonialismus), francouzská revoluce a Evropa na sklonku 18. století (situace ve Francii, protifrancouzská koalice, konflikty), Evropa v době napoleonských válek 1800 - 1815 (Francie a jí ovládaná území, Napoleonovi protivníci, kontinentální blokáda, nejvýznamnější bitvy), Evropa po vídeňském kongresu 1815 - 1847 (politické a územní změny), revoluční hnutí v Evropě 1820 - 1847 (západní Evropa, Balkán, Řecko, děkabristé), USA v 19. století (rozšiřování území, osídlování, železnice, Indiáni), proměny Latinské Ameriky v 19. století (od kolonialismu k samostatným státům), hospodářské poměry v Evropě v první polovině 19. století (průmyslové oblasti a odvětví, zemědělské oblasti), hospodářské poměry v českých zemích v první polovině 19. století (rozvoj průmyslu, odvětví, doprava), revoluce 1848 - 1849 v Evropě (Francie, Německo), revoluce 1848 - 1849 v Rakousku (rakouské země, české země, Uhry), revoluční Praha roku 1848 (červnové povstání).


« zpět
Množství