Dějepis - Dějepisné mapy na CD
D26-mapa na CD: Dějiny 18.století  Cena: 990.00 Kč
Evropský kolonialismus a obchod na počátku 18. století, světové kulturní a civilizační oblasti v 17. a 18. století (baroko, islám, budhismus, domorodé kultury), průmyslová revoluce v Anglii v 18. století (ohrazování, centra, druhy průmyslu, doprava), hospodářské poměry v Evropě v 18. století (oblasti a druhy výroby, centra, doprava), politický vývoj Evropy na počátku 18. století (mocnosti a jejich državy, územní expanze, významné bitvy), politický vývoj Evropy ve 2. pol. 18. století (mocnosti a jejich državy, územní expanze, významné bitvy), habsburská monarchie v 18. století (území na počátku a na konci století, směry vojenské expanze, oblast protihabsburských povstání, významné bitvy), vývoj Pruska v 18. století (územní zisky, směry vojenské expanze, významné bitvy), vývoj Ruska v 18. století (územní zisky, směry vojenské expanze, významná centra, bitvy, povstání), rozpad a zánik Polska v 18. století (směry a výsledky územní expanze Ruska, Pruska a Rakouska, významné bitvy, povstání), boj anglických osad za nezávislost a vznik USA (původní kolonie, významná centra, tažení a bitvy), politický vývoj českých zemí v době osvícenského absolutismu (významné konflikty a bitvy, nevolnické povstání 1775, rušené kláštery), hospodářské poměry v českých zemích koncem 18. století (oblasti a druhy manufakturní výroby, hlavní dopravní spoje), zemědělství v českých zemích koncem 18. století (zemědělské oblasti, centra), barokní a rokoková kultura v českých zemích (významné památky světské i církevní - zámky, kostely, kláštery, městská a lidová architektura).


« zpět
Množství