Dějepis - Dějepisné mapy na CD
D25-mapa na CD: Dějiny raného středověku  Cena: 990.00 Kč
Vznik a rozmach byzantské říše (územní vývoj, Justinián I., významné konflikty), vznik a rozmach arabské říše (územní vývoj, směry výbojů, významné konflikty), doba invazí v 8. - 11. století (výboje Vikingů, Uhři, významné konflikty), Evropa v době Karla Velikého (francká říše a další mocenská centra), rozpad francké říše (verdunská smlouva), Evropa po rozpadu francké říše (významné státy, centra), Evropa počátkem 11. století (významná centra, konflikty), křížové výpravy a počátky reconquisty (výpravy do Palestiny, situace na Pyrenejském poloostrově, Pobaltí), Evropa koncem 12. století (významná centra, konflikty), náboženské poměry v Evropě (západní a východní křesťanství, islám, koncily, významné kláštery, Židé), umění a vzdělanost v Evropě (románská, islámská, byzantská kultura a jejich vlivy, centra vzdělanosti, významné památky), střední Evropa v 7. století a Sámova říše, velkomoravská říše (územní vývoj, centra, vpád Uhrů), počátky českého státu v 10. století (přemyslovské knížectví, území Slavníkovců, významná centra, rozmach za Boleslava I. a II.), správní organizace českého státu (kolonizovaná území, správní centra, cesty, zemské brány), český stát v 11. - 12. století (významná centra, sídla údělných knížat, Morava, významné bitvy), církevní organizace českého státu v 10. - 12. století (biskupství, významné kláštery), významné románské památky v České republice.


« zpět
Množství