Dějepis - Nástěnné mapy
D20-mapa Vznik a rozmach Byzantské říše + CD  Cena: 1497.00 Kč
Územní vývoj Byzance na počátku raného středověku, expanze za Justiniána I., významné konflikty, další mocenská centra Evropy, vpády Slovanů, Avarů a Arabů.


« zpět
Množství