Chemie - Videokazety a DVD
C18-video Chemické pokusy pro ZŠ - 2.díl (DVD)  Cena: 970.00 Kč
Kovy a jejich vlastnosti (reakce kovů s kyselinami, vytěsňování kovů ze solí, alkalické kovy a jejich vlastnosti, aluminotermie), nekovy a jejich vlastnosti (halogeny, síra, fosfor), soli (slučování síry se zinkem, neutralizace, slučování amoniaku s chlorovodíkem, slučování sodíku s chlórem), elektrolýza. (70 min., 1 x DVD)


« zpět
Množství