Němčina - Didaktické obrazy
AG1-N(O) - Německá gramatika-v souladu s novými pravidly  Cena: 2200.00 Kč
Soubor 15-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(Výslovnost a pravopis,Časování sloves v přítomném čase se změnou kmenové samohlásky a bez změny samohlásky,Slovesa s odlučitel.a neodlučitel.předponami,Skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen,Skloňování přídavných jmen,Časování způsobových sloves,Pomocná slovesa,Zájmenná příslovce,Rozkazovací způsob,Číslovky,Předložky,Tvary pravidelných sloves,Časování zvratných sloves,Stupňování přídavných jmen a příslovcí,Tvoření perfekta,Pořádek ve větě jednoduché,Souvětí souřadné a podřadné)


« zpět
Množství