Fyzika - Výukové fólie
F37-transparentní fólie - Fyzika  Cena: 1990.00 Kč
Soubor fólií pro zpětné projektory představuje názorně zpracované učivo 6.ročníku ZŠ. Vhodné také pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
28 barevných fólií v kroužkovém pořadači.
Následující soubor transparentních fólií představuje názorně zpracované učivo 6. ročníku základní školy. Vhodné také pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Stavba látek - tělesa a látka, vzájemné působení těles, síla, gravitační síla a pole, složení látek, atomy a molekuly, difúze, Brownův pohyb. Elektrické vlastnosti látek - atom (složení a struktura), elektrické silové působení, vznik iontů, elektrování těles. Magnetické vlastnosti látek - druhy a póly magnetů, magnetické pole, magnetické pole Země. Měření délky pevného tělesa. Měření objemu tělesa. Měření hmotnosti tělesa. Hustota a její výpočet. Měření času a jeho princip. Měření teploty tělesa - měření teploty, teploměr, změny vlivem teplot.


« zpět
Množství