Fyzika - Videokazety a DVD
F30-video Fyzika v lékárničce (DVD)  Cena: 790.00 Kč
Ve 30 pokusech s plastovými injekčními stříkačkami jsou zahrnuty různé oblasti fyziky: měření hmotnosti, objemu a hustoty kapaliny, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, setrvačnost, akce a reakce, kyvadla, tlaková síla, spojené nádoby, vodováha, vodotrysk, Pascalův zákon, stlačitelnost a pružnost vzduchu, atmosférický tlak vzduchu, var za sníženého tlaku, pohlcování tepelného záření, magnety ve stříkačce atd.
(20 min., 1 x DVD)


« zpět
Množství