Mikroskopie
H37-mikroskopické preparáty II.  Cena: 2990.00 Kč
HISTLOGIE SAVCŮ
SH 100 A Řídké vazivo, králík
SH 1005 A Hyalinní chrupavka králíka, řez
SH 1160 A Mízní uzlina králíka, řez
SH 1230 A Tenké střevo psa, příčný řez
SH 1250 A Játra vepře, řez
SH 1430 Mozek psa, řez
ZOOLOGIE
SZ 1520 A Paramecium (trepka), celý prvok
SZ 1625 Schisostoma japonicum, motolice, ploštěnec, původce bilhariozy, celá vejce
SZ 1630 B Taenia solium, tasemnice vepře, zralý článek (proglottis) , celý
SZ 1635 A Ascaris megalocephala, škrkavka koňská , samice se samcem, příčný řez
SZ 1708 A Apis mellifera, včela medonosná, ústní ústrojí
SZ 1725 Periplaneta americana, šváb americký, ústní ústrojí vcelku
SZ 1730 A Pieres brassicae, bělásek zelný, ústní ústrojí vcelku
SZ 1750 Periplaneta americana, šváb americký, vzdušnice (Trachea)
BOTANIKA
SB 2095 B Příčný řez lodyhou jednoděložné a dvouděložné byliny Zea mays
(kukuřice) a Cucurbita pepo (dýně)
SB 2105 A Hibiscus sp. Ibišek, mladý stonek, příčný řez
SB 2110 Cucurbita pepo ( dýně), lodyha, podélný řez
SB 2115 A Lodyha s korkovým mízním pletivem (kambiem) a s průduchy,
Sambucus sp., nebo Morus Alba (Moruše bílá), příčný řez
SB 2160 A Lilium sp. (lilie), list, příčný řez
SB 2225 A Zea mays (kukuřice), zrno s klíčkem, podélný řez
SB 2235 Pirus sp. (hrušeň), buňky jader hrušky, řez jádrem (semenem)
SB 2240 A Triticum aestivum (pšenice setá), zrno, podélný řez
SB 2305 Cyrtomium falcatum , kapraďorost, příčný řez oddenkem
SB 2310 Cyrtomium falcatum , kapraďorost, řez
SB 2386 Oscillatoria sp. (drkalka), rod sinic (Cyanophyta)


« zpět
Množství