Mikroskopie
H36-mikroskopické preparáty I.  Cena: 2990.00 Kč
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
SH 1011 B Tenký výbrus kompaktní kostí člověka
SH 1045 B Kosterní sval psa, podélný a příčný řez
SH 1072 B Kůže, řez vlasovou cibulkou člověka
SH 1078 A Řez plochým vícevrstvým epitelem psa
SH 1150 A Krevní nátěr, člověk, barvení podle Giemsy
ZOOLOGIE
SZ 1510 B Měňavka (Améba), celý prvok
SZ 1580 B Nezmar (Hydra) s pupenem, celý tvor
SZ 1640 A Žížala, dešťovka (Lumbricus sp.), příčný řez
SZ 1655 A Daphnia sp. (Hrotnatka, Perloočka, Vodní veš) , celý tvor
SZ 1715 Musca domestica (Moucha domácí), ústní ústrojí SZ 1717
Musca domestica (Moucha domácí), noha s přísavným polštářkem
SZ 1719 A Musca domestica (Moucha domácí), křídlo, celý orgán
BOTANIKA
SB 2006 A Alium cepa, cibule, sloupnutá pokožka (epidermis) suknice cibule
(vcelku)
SB 2009 A Alium cepa, cibule, mitóza v kořenovém vrcholu, podélný řez
SB 2055 A Zea mays, kukuřice, lodyha, příčný řez
SB 2060 A Triticum aestivum, pšenice setá, stéblo, příčný řez
SB 2070 A Helianthus annuus, slunečnice, mladá lodaha, příčný řez
SB 2130 A Helianthus annuus, slunečnice, list, příčný řez
SB 2205 B Jednoděložné / dvouděložné : kukuřice (Zea mays)
Pryskyřník (Ranunculus) , příčný řez
SB 2212 A Lilium sp., Lilie, příčný řez semeníkem
SB 2335 Mnium sp., měřík, celá rostlina mechu
SB 2355 Rhizopus nigracans, chlebová plíseň, zralá sporangia
SB 2377 A Skořápky různých rozsivek ( Diatomeae)
SB 2381 Spirogyra sp., zelená řasa Šroubatka, vegetativní vlákna
SB 2405 Otěr zubního povlaku, člověk, roztěr


« zpět
Množství