Anatomické modely
H56-transparentní fólie - První pomoc  Cena: 2590.00 Kč
Aktuální soubor s tématikou základů první pomoci. Vhodné také jako doplněk titulu H54 (model pro poskytnutí první pomoci LITTLE ANNE). 36 barevných fólií v kroužkovém pořadači
První kontakt s postiženou osobou, okamžitá opatření, tísňová volání, následná opatření, transport, zástava srdce a krevního oběhu, umělé dýchání z plic do plic, vnější masáž srdce, vnější masáž srdce s umělým dýcháním, uzavřené a otevřené zlomeniny, vymknutí, vykloubení, krvácení - druhy, krvácení hluboké tepenné, tlakové body, krvácení žilní, poranění hlavy a mozku, poranění páteře a míchy, šok, popálení a opaření, poleptání, tepelný úpal, vyčerpání z tepla, sluneční úpal, dušení, topení, podchlazení, omrzliny, jedy a otravy, cizí tělesa v oku, uchu, nose, bodnutí hmyzem, pokousání, uštknutí hadem, druhy poloh, stabilizovaná poloha, obvazová technika, krycí obvazy, obinadla, přenos postiženého při vědomí a v bezvědomí.


« zpět
Množství