Přírodopis - Mineralogie-video / DVD
H21-video Oxidy a hydroxidy - křemen (DVD)  Cena: 790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Křemen a bezvodé a vodnaté odrůdy oxidu křemičitého (20 min., 1 x DVD)


« zpět
Množství