Přírodopis - Mineralogie-video / DVD
H20-video Oxidy a hydroxidy - křemen (VHS)   Cena: 790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Křemen a bezvodé a vodnaté odrůdy oxidu křemičitého (20 min., 1 x VHS)


« zpět
Množství