Přírodopis - Mineralogie-video / DVD
H16-video Sulfidy (VHS)  Cena: 790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Sfalerit,galenit,pyrit,chalkopyrit (20 min., 1 x VHS)


« zpět
Množství