H12-video Prvky nekovové (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Síra, uhlík (grafit, diamant) (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H13-video Prvky nekovové (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Síra, uhlík (grafit, diamant) (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H14-video Prvky kovové (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Zlato,stříbro,platina (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H15-video Prvky kovové (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Zlato,stříbro,platina (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H16-video Sulfidy (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Sfalerit,galenit,pyrit,chalkopyrit (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H17-video Sulfidy (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Sfalerit,galenit,pyrit,chalkopyrit (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H18-video Halogenidy (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Halit (sůl kamenná),fluorit (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H19-video Halogenidy (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Halit (sůl kamenná),fluorit (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H20-video Oxidy a hydroxidy - křemen (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Křemen a bezvodé a vodnaté odrůdy oxidu křemičitého (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H21-video Oxidy a hydroxidy - křemen (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Křemen a bezvodé a vodnaté odrůdy oxidu křemičitého (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H22-video Oxidy a hydroxidy - železné a uranové rudy (VHS)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Železná a uranová ruda. Animace krystal.mřížek a krystal.tvarů (20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H23-video Oxidy a hydroxidy - železné a uranové rudy (DVD)
  Mineralogie-video / DVD
790.00 Kč
Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka.
Železná a uranová ruda. Animace krystal.mřížek a krystal.tvarů (20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H24-video Země: náš kosmický domov (VHS)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Určeno pro 5. r. ZŠ. Tvar Země, přitažlivá síla, beztížný stav, tvar dráhy vržených tělěs, pád kladiva a peříčka v podmínkách vzduchoprázdna, unikátní záběry Měsíce z archívů NASA, atd. (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H25-video Země: náš kosmický domov (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Určeno pro 5. r. ZŠ. Tvar Země, přitažlivá síla, beztížný stav, tvar dráhy vržených tělěs, pád kladiva a peříčka v podmínkách vzduchoprázdna, unikátní záběry Měsíce z archívů NASA, atd. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
H26-video Atmosféra a počasí Země (VHS)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Atmosféra: složení a fyz. děje, stav a vývoj počasí, meteorolog. mapy.
(20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H27-video Atmosféra a počasí Země (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Atmosféra: složení a fyz. děje, stav a vývoj počasí, meteorolog. mapy.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H28-video Domácí zvířata (VHS)
  Videokazety a DVD
690.00 Kč
Setkání s malými i velkými domácími zvířaty, práce s nimi a péče o ně ve venkovském prostředí. Doporučujeme pro výuku ve školách z velkých měst. (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H29-video Domácí zvířata (DVD)
  Videokazety a DVD
690.00 Kč
Setkání s malými i velkými domácími zvířaty, práce s nimi a péče o ně ve venkovském prostředí. Doporučujeme pro výuku ve školách z velkých měst. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
H30-video Přehled bezobratlých živočichů
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Více než 50 druhů bezobratlých živočichů, je v pořadu zachyceno při různých životních projevech (např. při přijímání potravy, vylučování, pohybu, kopulaci, kladení vajíček a pod.). U druhově nejpočetnějšího živočišného kmene členovců jsou ukázány i metody jejich sběru. (37 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H31-video Komáři
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Jsou představeni zástupci nejdůležitějších řádů hmyzu (vážka, saranče stěhovavé, kudlanka nábožná, všekaz, ruměnice pospolná, cikáda, dlouhošíjka, srpice, tesařík, drvodělka, otakárek fenyklový).Pak následuje vlastní část věnovaná komárům. V této části jsou uvedeny charakteristiky obou základních skupin dvoukřídlého hmyzu. Je ukázán jejich negativní význam jako přenašeče nebezpečných parazitních onemocnění. (15 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H32-video Prvoci - bičíkovci
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
V pořadu jsou ukázány životní projevy třiceti druhů prvoků - bičíkovců. Jsou prezentováni jak sladkovodní tak i mořští volně žijící bičíkovci. Ti jsou zachyceni společně s dalšími tvory mořského planktonu. Ukázáni jsou i prvoci, kteří se usídlili v tělech mnohobuněčných hostitelů. Významná část je věnována parazitickým bičíkovcům, kteří u lidí vyvolávají vážná onemocnění. (14 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H33-video Pampeliška
  Videokazety a DVD
390.00 Kč
Pampeliška je představena společně s několika na jaře kvetoucími rostlinami. Je zmíněno její botanické zařazení mezi rostliny složnokvěté, z nichž jsou ukázány slunečnice, kopretiny a některé okrasné rostliny. Je zde prezentována přitažlivost pampelišky pro hmyz. Ukázáni jsou zástupci motýlů, brouků, blanokřídlých, třásněnek a jiných členovců. V závěru pořadu je připomenut význam pampelišky jako léčivé rostliny. (9 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H34-videopořad obsažený na H30 až H33 - DVD
  Videokazety a DVD
1790.00 Kč
Obsahem DVD je látka obsažená na titulech H30 - H33
(''Přehled bezobratlých živočichů'', ''Komáři'', ''Prvoci-bičíkovci'', ''Pampeliška'')
(75 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
H35-Pohyb planet v sluneční soustavě
  Demonstační obrazy
2600.00 Kč
Mapa pohybu planet v sluneční soustavě, rozdělení planet podle
různých kritérií,
160 x 120 cm, zalištováno a zalaminováno.
Dát do košíku
H35-žákovský mikroskop
  Mikroskopie
2770.00 Kč
Žákovský školní mikroskop, zvětšení 80 x až 200 x, trvanlivé kovové provedení. Dát do košíku
 
H36-mikroskopické preparáty I.
  Mikroskopie
2990.00 Kč
25 preparátů z histologie člověka a savců, zoologie a botaniky. Vhodné pro ZŠ i SŠ. Dát do košíku
 
H37-mikroskopické preparáty II.
  Mikroskopie
2990.00 Kč
25 preparátů z histologie savců, zoologie a botaniky. Vhodné pro ZŠ i SŠ. Dát do košíku
 
H38-mikroskopické preparáty III.
  Mikroskopie
2990.00 Kč
25 preparátů z histologie savců, zoologie a botaniky. Vhodné pro ZŠ i SŠ. Dát do košíku
 
H39-mikroskopické preparáty IV.
  Mikroskopie
3170.00 Kč
25 preparátů z histologie člověka a savců, zoologie a botaniky. Vhodné pro ZŠ i SŠ. Dát do košíku
 
H40-fóliový Zoologický atlas
  Přírodopisné atlasy
2990.00 Kč
15 samostatných tématických částí obsahujících vždy 5 barevných fólií A4. Průřezy a vývoje organizmů - prvoci,nálevníci,láčkovci,měkýši,hmyz,ryby,plazi,ptáci,savci,pavoukovci,obojživelníci... Dát do košíku
 
H40-mikroskopické preparáty V.
  Mikroskopie
3170.00 Kč
25 preparátů z histologie člověka a savců a zoologie. Vhodné pro ZŠ i SŠ. Dát do košíku
H41-fóliový Anatomický a Fyziologický atlas
  Přírodopisné atlasy
2990.00 Kč
16 samostatných tématických částí obsahujících vždy 5 barevných fólií A4. Atlas obsahuje průřez od buňky až po dospělost lidského jedince: vše o buňce,druhy tkání,kosterní a svalová soustava,krevní oběh,
soustava mízní,dýchací,trávící,vylučovací,smyslová,nervová,pohlavní,
individuální vývoj člověka...
Dát do košíku
 
H41-preparační soupravy
  Mikroskopie
1340.00 Kč
Souprava pro zhotovení mikroskopických preparátů včetně podložních a krycích sklíček Dát do košíku
 
H42-transparentní fólie - Prvouka I.
  Výukové fólie
2390.00 Kč
Soubor obrazových fólií pro zpětné projektory se základními tématy prvouky pro I. stupeň základní školy. 30 barevných fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
 
H43-transparentní fólie - Prvouka II.
  Výukové fólie
2390.00 Kč
Soubor je navazuje na titul Prvouka I. (pokračování předcházejícího titulu). Určeno pro I. stupeň základní školy. 31 barevných fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
 
H44-transparentní fólie - Přírodověda
  Výukové fólie
3780.00 Kč
Soubor se zabývá problematikou jednotlivých oblastí přírodovědy. Určeno pro I. stupeň základní školy. 39 barevných fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
H45-soubor demonstračních obrázků
  Demonstační obrazy
6347.00 Kč
Soubor zahrnuje 779 obrázků rozdělených do 24 témat na plastových kartách formátu A4, A5 a A6 opatřených na zadní straně magnety. Součástí dodávky je i metodická příručka (120 stran) s podrobným výkladem ke každé položce. Určeno pro 1. stupeň ZŠ.
Jednotlivá témata:

Kalendář přírody - Zvířata v domácím prostředí - Volně žijící živočichové - Osobní hygiena - Zvířata hospodářská i užitková - Zahrada a sad-nářadí, nástroje - Kde zvířata bydlí - U lékaře - Cizokrajní živočichové - Ovocné rostliny a plody, jižní ovoce - Lidské tělo - Oblečení - Doprava, dopravní značky - Stromy, keře a rostliny v lese - Polní plodiny a výrobky z nich - Vánoce - Bydlení, město, vesnice - Zelenina, zpracování zeleniny - Velikonoce - Hry a sport dětí - Rostliny okrasné a v přírodě - Výrobky z mléka a ze surovin zvířat - Rodina
Dát do košíku
H45-soubor demonstračních obrázků
  Didaktické obrazy
6347.00 Kč
Soubor zahrnuje 779 obrázků rozdělených do 24 témat na plastových kartách formátu A4, A5 a A6 opatřených na zadní straně magnety. Součástí dodávky je i metodická příručka (120 stran) s podrobným výkladem ke každé položce. Určeno pro 1. stupeň ZŠ.
Jednotlivá témata:

Kalendář přírody - Zvířata v domácím prostředí - Volně žijící živočichové - Osobní hygiena - Zvířata hospodářská i užitková - Zahrada a sad-nářadí, nástroje - Kde zvířata bydlí - U lékaře - Cizokrajní živočichové - Ovocné rostliny a plody, jižní ovoce - Lidské tělo - Oblečení - Doprava, dopravní značky - Stromy, keře a rostliny v lese - Polní plodiny a výrobky z nich - Vánoce - Bydlení, město, vesnice - Zelenina, zpracování zeleniny - Velikonoce - Hry a sport dětí - Rostliny okrasné a v přírodě - Výrobky z mléka a ze surovin zvířat - Rodina
Dát do košíku
H46-lidská kostra na stojanu
  Anatomické modely
9570.00 Kč
Standartní kostra na čtyřnohém pojízdném stojanu. Výška 170 cm, hmotnost 7,58 kg
(včetně pojízdného stojanu).
Dát do košíku
H47-kostra člověka (zmenšený model 85 cm)
  Anatomické modely
2170.00 Kč
Ekonomický model, plně pohyblivý, vhodný pro základní i střední školu, kovový stojan, výška: 85 cm, hmotnost: 3 kg. Vhodné pro ZŠ. Dát do košíku
Stránky: | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 17 |