Hudební výchova
Pomůcky do hudební výchovy
 
E01- Pracovní sešit Hudební výchova 1
  Hudební výchova
67.00 Kč
Jedná se o sešit, ve kterém je učivo předkládáno srozumitelnou a dětem přístupnou formou. Sešit obsahuje základní hudební poznatky, které jsou následně procvičovány v konkrétních úkolech. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány a mají na sebe návaznost. Úkoly jsou zaměřeny na procvičování not a pomlk, rozeznávání taktů, poznávání hudebních nástrojů a skladatelů. Noty a pomlky jsou vysvětleny také v písničkách. Na konci sešitu je opakování, které shrnuje probrané učivo. Dát do košíku
 
E02- Pracovní sešit Hudební výchova 2
  Hudební výchova
67.00 Kč
Jedná se o sešit, ve kterém je učivo předkládáno srozumitelnou a dětem přístupnou formou. Sešit obsahují základní hudební poznatky, které jsou následně procvičovány v konkrétních úkolech. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně uspořádány a mají na sebe návaznost. Tento sešit navazuje na předchozí díl. Obsahuje cvičení na doplňování not a pomlk. Kapitoly o hudebních nástrojích jsou doplněny o nové poznatky. Je zde zastoupeno učivo, které popisuje orchestr a práci dirigenta, pěvecké sbory, zpěvní hlasy aj. Sešit obsahuje životní osudy a díla známých skladatelů. Ke každému skladateli je přidán námět na poslechovou činnost. Dát do košíku
Stránky: | 1 |