Strojírenství - Tepelné zpracování
Technologie tepelného zpracování
 
S13-video Tepelné zpracování: podstata
  Tepelné zpracování
960.00 Kč
Základy metalografie, měření teplot, rozdělení TZ, cementování, nitridace, rovnovážný diagram, chemicko-tepelné zpracování, ...
(37 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S14-video Žíhání
  Tepelné zpracování
890.00 Kč
Účel, použití, žíhání na měkko/ke snížení vnitř. pnutí/ /izotermické/normalizační/s/bez překrystalizace, perlit lamelární / globulární, měření teplot, zařízení, ...
(34 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S15-video Kalení
  Tepelné zpracování
850.00 Kč
Účel, kalitelnost, k. martenzitické/se zmrazováním/ termální/izotermické/povrchové, grafy, austenit, patentování, redukční kalení, ...
(32 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S16-video Popouštění a zušlechťování
  Tepelné zpracování
850.00 Kč
Použitelnost, zařízení - pece/vany, pop. na teploty nízké/vysoké, měření teplot, kombinované TZ, ...
(32 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 |