Strojírenství
Na DVD nosičích je obsažena ukázka těch nejznámějších a nejpoužívanějších strojírenských technologií.
 
S01-video Ostření nástrojů
  Obrábění
890.00 Kč
Řezné materiály + podmínky, nože, frézy, vrtáky, pilové kotouče, výstružníky, závitníky, závitové čelisti, otupení, ostření ruční / strojní, brusky, přípravky, ...
(34 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S02-video Rovinné plochy
  Obrábění
910.00 Kč
Stroje, nástroje - kotouče, přípravky, upínání, rovina, příprava desky, úkos, bezpečnost práce, ...
(36 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S03-video Válcové plochy
  Obrábění
990.00 Kč
Stroje, chlazení, upínání, způsoby broušení, řezné podmínky, vnitřní plochy, vyvažování, ...
(41 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S04-video Podstata broušení
  Obrábění
990.00 Kč
Základní pojmy, nástroje, upínání, vyvažování, orovnávání, stroje, přípravky, měření, ...
(41 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S05-video Tvary
  Obrábění
980.00 Kč
Stroje, přídavná zařízení, pomůcky, tabulky, měrky, výpočty, orovnávání, tvarování, šablony, obtahování, kotouč plochý, kopírování, Hamrovy metody, vnější a uzavřené vnitřní plochy, ...
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S06-video Drobné díly
  Obrábění
970.00 Kč
Lunety (mechanická/magnetická), součásti s hroty/ bez hrotů / s kuželem, stupňové obrobky, brusky, řezné podmínky, orovnávání + tvarování kotoučů, unášení obrobku, měření, opěrné plochy, příprava, broušení na hrubo / na čisto, ...
(39 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S07-video Pájení
  Svařování
820.00 Kč
Zařízení (pájedla, pájecí plynové hořáky, pece), přídavné materiály (pájky, tavidla), způsoby práce (na tvrdo / měkko), spec.pájky, příprava polotovaru, teploty (použitelnost), vzlínavost, zatékavost, ...
(31 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S08-video Podstata svařování (2 díly)
  Svařování
1790.00 Kč
Železo, uhlík, ocel, třídy ocelí, legury, stárnutí, tvary svarů, svařitelnost, kalitelnost, předohřev, nečistoty, rovnovážný dia-gram, TZ svarku, ochranné prostředí, výpočty, el.+ tepel.veličiny, značení na výkresech, zkoušky svarů, přípravky, závady, bezp.předpisy,...
(38 + 33 min., 2 x DVD)
Dát do košíku
 
S09-video Svařování: praktické zkušenosti (2 díly)
  Svařování
1980.00 Kč
Bezpečnost. předpisy, provaření kořene, svar svislý / /nad hlavou, deformace, struska ve svaru, těsnost,...
Plamenem - póry, bubliny, trhliny, vruby, krápníky, studený svar, poutnický krok, stehy, propichování,...
El. obloukem - velikost proudu, výtěžnost elektrody, zápal, rozstřik, děrový / žlábkový svar, plošné návary, charakteristiky zdrojů, ukončení, přehřátí svaru, ...
(39 + 42 min., 2 x DVD)
Dát do košíku
 
S10-video Svařování el.odporové
  Svařování
790.00 Kč
Bodové, švové, bradavkové, stroje, příprava, režim práce, teploty, výpočty, pevnost,...
(30 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S11-video Svařování plamenem
  Svařování
1170.00 Kč
Strojní vybavení, plyny, pomůcky, teploty, přídavný materiál, použití, bezpečnost práce, režim práce,...
(45 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S12-video Svařování elektrickým obloukem
  Svařování
870.00 Kč
Elektrody (jádro/obal), teploty, režim práce, okolní prostředí, příprava svarových ploch, pevnost, ...
(33 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S13-video Tepelné zpracování: podstata
  Tepelné zpracování
960.00 Kč
Základy metalografie, měření teplot, rozdělení TZ, cementování, nitridace, rovnovážný diagram, chemicko-tepelné zpracování, ...
(37 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S14-video Žíhání
  Tepelné zpracování
890.00 Kč
Účel, použití, žíhání na měkko/ke snížení vnitř. pnutí/ /izotermické/normalizační/s/bez překrystalizace, perlit lamelární / globulární, měření teplot, zařízení, ...
(34 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S15-video Kalení
  Tepelné zpracování
850.00 Kč
Účel, kalitelnost, k. martenzitické/se zmrazováním/ termální/izotermické/povrchové, grafy, austenit, patentování, redukční kalení, ...
(32 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S16-video Popouštění a zušlechťování
  Tepelné zpracování
850.00 Kč
Použitelnost, zařízení - pece/vany, pop. na teploty nízké/vysoké, měření teplot, kombinované TZ, ...
(32 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S17-video Montáže: základní pojmy
  Montáže
980.00 Kč
Technologický postup, montážní prvky, m. nepohyblivá (plynulá//soustředěná/rozčleněná), m. pohyblivá (s pohybem nuceným/volným), příprava montáže, manipulace, spoje ne- / rozebiratelné, zabíhání, vyměnitelnost, ...
(38 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S18-video Slévání: podstata
  Slévání
980.00 Kč
Teplota tavení, zabíhavost, smrštitelnost, modely, vnitřní pnutí, šablony, pojivo, formy, ostřivo, jádra, sušení, odlévání, vytloukání, čištění, vtok.soustava, TZ odlitků, kontrola, ...
(38 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S19-video Metoda vytavitelného modelu
  Slévání
730.00 Kč
Použitelnost, výroba modelu + formy, zasypání + vypalování, odlévání, chladnutí, vytloukání, čištění,...
(27 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S20-video Povrchová úprava: podstata
  Povrchové úpravy
820.00 Kč
Rozdělení, koroze, příprava, barvy, nátěry, stříkání, smaltování, chemická úprava (eloxování / chromátování / oxidace), pokovování (termické / mechanické / el.chemické), volba materiálu, plastové povlaky, ...
(31 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S21-video Soustružení a frézování: podstata (2 dily)
  Obrábění
2280.00 Kč
Základní pojmy, tříska (princip, roztřídění,...), síla, obrobitelnost, geometrie nástroje, práce, ...
Teplo, opotřebení, optimální řezné podmínky, požadavky na nástroje, ...
(45 + 45 min., 2 x DVD)
Dát do košíku
 
S22-video Soustružení: kuželové plochy
  Obrábění
640.00 Kč
Natočení nožových saní, příčným vysunutím koníku, podle vodicího pravítka, vnitřní kužely, ...
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S23-video Soustružení: řezání závitů
  Obrábění
670.00 Kč
Teorie závitu, způsoby výroby (závitníkem / nožem / závit.čelistí), výpočty, seřízení, kontrola, měření, ...
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S24-video Soustružení: tvary. čela, zápichy, rýhování
  Obrábění
640.00 Kč
Způsoby výroby, nástroje, seřízení, upichování, vypichování, vroubkování, ...
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S25-video Soustružení: otvory
  Obrábění
820.00 Kč
Středění obrobku, hledání středu, navrtávání, vrtání, vyvrtávání, vyhrubování vystružování, kontrola, ...
(31 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S26-video Frézování: rovinné plochy
  Obrábění
520.00 Kč
Frézami válcovými/čelními, dělicí kroužek, výpočty, hrubování / hlazení, chlazení, bezp. práce, ...
(18 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S27-video Frézování: spojené plochy
  Obrábění
560.00 Kč
Pravoúhlé / šikmé / složené, rozbor metod, ...
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S28-video Frézování: výřezy, drážky, tvary
  Obrábění
960.00 Kč
Pravoúhlé, tvaru T, rybinovité, řezání, kopírování, podle orýsování, na otočném stole, tvarové frézy, ...
(37 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S29-video Frézování: dělící přístroje
  Obrábění
1190.00 Kč
Jednoduché, univerzální (dělení přímé / nepřímé jednoduché či složené / diferenciální,...), speciální,...
(47 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S30-video Vrtání
  Obrábění
980.00 Kč
Podstata, pohyby, řezné podmínky, silové poměry, nástroje (druhy), zkvalitňování otvorů, ...
(38 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S31-video Vyvrtávání
  Obrábění
960.00 Kč
Vícevřetenové stroje, roztřídění prací, měření, rozbor metod, vodorovné, ...
(37 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S32a-video Ruční zpracování kovů I
  Obrábění
1220.00 Kč
Orýsování, měření, pilování, řezání, stříhání, vrtání, řezání závitů, ruční broušení, bezpečnost práce, ...
(48 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S32b-video Ruční zpracování kovů II
  Obrábění
1210.00 Kč
Nýtování – plechů, profilů, pevné, nepropustné, kotlové, spojovací (zámečnické), příprava, ruční / strojní, podpěrný / závěrný hlavičkář, zatahovák, kladivo, kleště, tužlík, trubkové nýty, příčiny zmetků, uvolňování nýtů, BOZP … Zaškrabávání – plochy, ruční / strojní, … MG vrtačka … Závitořezy – pneu / hydraulické … Rovnání / Ohýbání / Zakružování – plechů …
(45 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S33-video Lícování
  Obrábění
640.00 Kč
Význam, základní pojmy, uložení, stupně přesnosti, soustavy jednotné díry a jednot. hřídele, kalibry, ...
(23 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S34-video Hoblování
  Obrábění
980.00 Kč
Princip, stroje, nástroje, řezné podmínky, upínání, bezpečnost práce, ...
(38 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S35-video Obrážení
  Obrábění
990.00 Kč
Obecně, řezné podmínky, stroje, nástroje, mazání, bezpečnost práce, upínání, ...
(39 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S36-video Lapování
  Obrábění
940.00 Kč
Princip, brusivo, řezný pohyb, pasta + kapalina, ruční + strojní, řezné podmínky, ozubená kola, ...
(36 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S37-video Honování
  Obrábění
820.00 Kč
Obecně, nástroje, řezné podmínky a pohyb, upínání, kapalina, stroj, kontrola, použití, ...
(31 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S38-video Superfinišování
  Obrábění
750.00 Kč
Princip, nástroje, řezné podmínky, kapalina, síly, řezný pohyb, použití, rychlost obrábění, ...
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
S39-video Optimalizace řezných podmínek
  Obrábění
650.00 Kč
Výrobní časy, pracnost, produktivita práce, výkon, hospodárný úběr materiálu, trvanlivost nástroje, ...
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 |