Chemie
Didaktické obrazy - Videokazety - Laboratorní soupravy,lih.kahany,prostorové modely krystalografické soustavy
C01-mapa Periodická soustava prvků
  Didaktické obrazy
1270.00 Kč
8-mi barevná Mendělejova periodická soustava prvků v nejnovějším vydání. Vytištěno na svinovacím materiálu ''celastik'' v rozměru 130 x 100 cm. Zalištováno, opatřeno závěsnou tkanicí a tkanicí na zavázání. Nezbytná klasická školní pomůcka. Dát do košíku
C02-mapa Periodická soustava prvků
  Didaktické obrazy
2600.00 Kč
8-mi barevná Mendělejova periodická soustava prvků v nejnovějším vydání.Rozměr 160 x 120 cm. Zalištováno, zalaminováno, opatřeno závěsnou tkanicí. Dát do košíku
C03-soubor didaktických obrazů Chemie v obrazech (chemické názvosloví)
  Didaktické obrazy
2200.00 Kč
Soubor 5-ti barevných didaktických obrazů na svinovacím materiálu ''celastik'' v rozměru 100 x 70 cm. Zalištováno a opatřeno závěsnou a zavazovací tkanicí. Dát do košíku
C04-laboratorní souprava pro školní chemické pokusy
  Ostatní
11011.00 Kč
Dodáváno ve speciální dřevěné schránce o rozměrech 50 × 35 × 12 cm,váha 8 kg. Obsah soupravy: 2 stojanové tyče,svorky,držáky,kruh,držák zkumavek,stojánek na zkumavky,6 zkumavek,kádinka,porcelán.miska,vodní chladič,střička,velký a malý skleněný válec,skleněná vana,nálevka,rychlonálevka,dělící nálevka,trakční baňka,odměrná baňka,Erlenmayerova baňka,preparační válec,pipeta,skleněné trubice,U-trubice,tavná trubice,skleněný kohout,sada zátek,hodinová sklíčka,síťka,lžička,filtrační a lakmus.papírky,tečkovací destička,spalovací lžička a lihový laboratorní kahan. Dodáváme též veškeré náhradní komponenty. Dát do košíku
 
C06-videopořad Reakce prvků (DVD)
  Videokazety a DVD
2370.00 Kč
Vodík, uhlík, křemík, dusík, fosfor, kyslík, síra, halogeny, kovy - názorně ukázané charakteristické vlastnosti a více než 100 chemických pokusů s nimi. Modely molekul a ukázky nerostů. (100 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C08-videopořad Chemie názorně I. (DVD)
  Videokazety a DVD
3070.00 Kč
Objasňuje více než 80 pojmů. Názorné pokusy z organické i neorganické chemie jsou prokládány animacemi. Tématické celky:1.Alkany, alkeny, aromáty 2.Oxidace a redukce, elektrochemie, zákon zachování hmoty 3.Vznik solí, kyseliny, hydroxidy, hoření 4.Sublimace, destilace, příprava plynů. (90 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C09-videopořad Chemie názorně II. (DVD)
  Videokazety a DVD
3070.00 Kč
Komplet chem.pokusů a laboratorních metod v těchto tématických celcích: 1.Chemická vazba, látkové množství 2.Roztoky, filtrace 3.Stavba atomu, sacharidy 4.Organické kyseliny, alkoholy a fenoly. (90 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C12-videopořad Chemie názorně III. (DVD)
  Videokazety a DVD
2970.00 Kč
Soubor chem.pokusů s touto tématikou: 1.Železo 2.Hliník 3.Tvary molekul.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C14-video Jak probíhají chemické reakce (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Pomocí animací a pokusů je zde vysvětlen pojem chem.reakce, její rychlosti (závislost na koncentraci a teplotě reagujících látek) a průběh reakce.(20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C16-video Chemické pokusy pro ZŠ - 1.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Plamen v chemické laboratoři, dělení směsí (filtrace,krystalizace,destilace, sublimace), vodík (příprava a vlastnosti), kyslík (příprava a vlastnosti), oxid uhličitý (příprava a vlastnosti), peroxid vodíku a jeho vlastnosti, vlivy na rychlost chemické reakce (povrch, teplota, koncentrace) (60 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C18-video Chemické pokusy pro ZŠ - 2.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
Kovy a jejich vlastnosti (reakce kovů s kyselinami, vytěsňování kovů ze solí, alkalické kovy a jejich vlastnosti, aluminotermie), nekovy a jejich vlastnosti (halogeny, síra, fosfor), soli (slučování síry se zinkem, neutralizace, slučování amoniaku s chlorovodíkem, slučování sodíku s chlórem), elektrolýza. (70 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C20-video Chemické pokusy pro ZŠ - 3.díl (DVD)
  Videokazety a DVD
1290.00 Kč
Koroze, uhlovodíky, vybrané deriváty uhlovodíků, přírodní látky, systetické látky.
(90 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C21-video Rychlost chemických reakcí (VHS)
  Videokazety a DVD
470.00 Kč
Teorie chemických reakcí. Vliv katalyzátorů, koncentrace, teploty, reaktivity a povrchu reaktantů.
(20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
C22-video Výroba anorganických kyselin (VHS)
  Videokazety a DVD
570.00 Kč
Modelovými pokusy, reálnými záběry i triky jsou zde vyloženy základy výroby kontaktní kyseliny sírové, syntetické kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné z amoniaku.
(17 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
C23-video Dělení směsí v chemické laboratoři (VHS)
  Videokazety a DVD
470.00 Kč
Videokazeta předvádí různé metody: filtrace, krystalizace, destilace, usazování a odstřeďování, extrakce, dialýzy, chromatografie, sublimace. (22 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
C25-video Základy chemie I. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Co je chemie a čím se zabývá. Látky, tělesa a jejich vlastnosti, skupenství látek.
(17 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C27-video Základy chemie II. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Pozorování a pokus v chemii. Práce v chem.laboratoři a její vybavení. Kahany.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C29-video Základy chemie III. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Směsi a čisté látky. Dělení směsí - heterogenní směsi. Dělení směsí - homogenní směsi. (15 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
C31-video Základy chemie IV. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Voda kolem nás. Vlastnosti vody.
Voda na Zemi i v živém těle, získávání soli z mořské vody, voda v průmyslu a domácnosti, čističky vody, vodní kámen doma a v přírodě (krasové jevy). Hustota kapalné vody a ledu, vypařování a další vlastnosti vody na běžných příkladech kolem nás.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C33-video Základy chemie V. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Vodík. Uhlík.
Výskyt vodíku okolo nás, jeho hoření, reakce s výbuchem a bez výbuchu, vodík jako biogenní prvek. Uhlík jako základ živé hmoty, uhlí, ropa, grafit, diamant, oxidy uhlíku, skleníkový efekt, suchý led, výroba vápna, tvrdnutí malty, kotelní kámen, krápníková výzdoba a pod.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C35-video Základy chemie VI. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Dusík. Kyslík.
Dusík ve vzduchu, průmyslová destilace, využití dusíku (film.efekty, střelný prach, trhaviny, hnojiva a pod.). Kyslík ve vzduchu, kapalný kyslík, získávání kyslíku, využití (sváření, výbušné směsi...), ozón.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
C37-video Základy chemie VII. (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Síra. Halogeny.
Kyselé deště, těžba síry, výroba kyseliny sírové, sloučeniny síry, její užitek i škodlivost. Halogeny - chlór a jeho využití i zneužití jako bojové látky, solné doly, kyselina chlorovodíková. Efektní pokusy.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
C38-didaktické obrazy - Chemie
  Didaktické obrazy
2200.00 Kč
Soubor 14-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(Chemické látky,Chemická vazba,Chemické reakce,Názvosloví oxidů,Kyseliny,Hydroxidy,Výroba páleného a hašeného vápna,Soli-neutralizace,
Důkaz halogenidů,Hasící látky a jejich použití,Redoxní reakce,
Chemické výpočty,Uhlovodíky,Deriváty uhlovodíků...)
Dát do košíku
 
C39-transparentní fólie - všeobecná, anorganická a organická chemie
  Didaktické obrazy
3770.00 Kč
Soubor fólií pro zpětné projektory představuje názorně zpracované učivo 8. a 9.ročníku ZŠ. Vhodné také pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
51 barevných fólií v kroužkovém pořadači.
Dát do košíku
 
C40-laboratorní lihový kahan
  Ostatní
590.00 Kč
Kahan 100 ml - speciální provedení, výrobek skláren Cavalier. Dát do košíku
C41-prostorové drátěné modely krystalografické soustavy - vícebarevné
  Ostatní
3950.00 Kč
Krystalografická soustava - 7 modelů (jednoklonná, trojklonná, kosočtverečná, čtverečná, krychlová, klencová). Velikost jednotlivých modelů 20 cm.
Dvoubarevné provedení: na rozdíl od hran jsou stěnové a tělesové úhlopříčky v odlišné barvě.
Dát do košíku
 
C41a-prostorové drátěné modely krystalografické soustavy - jednobarevné
  Ostatní
3670.00 Kč
Krystalografická soustava - 7 modelů (jednoklonná, trojklonná, kosočtverečná, čtverečná, krychlová, klencová). Velikost jednotlivých modelů 20 cm.
Jednobarevné provedení: hrany a stěnové i tělesové úhlopříčky ve stejné barvě.
Dát do košíku
C42-sada organických a anorganických molekulových modelů
  Ostatní
1470.00 Kč
Sada modelů organických a anorganických molekul. Dát do košíku
C43-model interaktivního atomu
  Ostatní
1770.00 Kč
Tento model zpřístupní svět chemie srozumitelným a konkrétním způsobem. Dát do košíku
C44-interaktivní učitelský model atomu
  Ostatní
5970.00 Kč
Tento učitelský model je perfektním demonstračním nástrojem k zobrazení takových abstraktních pojmů, jako je struktura atomu, izotopy, ionty, atd. Dát do košíku
Stránky: | 1 |