Němčina - Didaktické obrazy
Soubory didaktických obrazů
 
01/7-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2570.00 Kč
Soubor 10 ks didaktických obrazů pro rozšiřování slovní zásoby a konverzaci. Rozměr všech obrazů je 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Všechny obrazy jsou zalištovány a opatřeny závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
09/8-N - Zájmena
  Didaktické obrazy
2600.00 Kč
Oboustranný obraz na dané téma, rozměr 120 x 160 cm, zalištováno. Zadní strana, kterou tvoří pouze ilustrace a je pez popisu, je určena k procvičování souvislého hovoru na dané téma. Dát do košíku
09/9-N - Významová slovesa
  Didaktické obrazy
2600.00 Kč
Oboustranný obraz na dané téma, rozměr 120 x 160 cm, zalištováno. Zadní strana, kterou tvoří pouze ilustrace a je pez popisu, je určena k procvičování souvislého hovoru na dané téma. Dát do košíku
 
93/1-N(F)-soubor didaktických obrazů (fólie)
  Didaktické obrazy
970.00 Kč
Soubor 14 černobílých didaktických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Vyobrazení: viz 93/1-N(O) Dát do košíku
93/1-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2870.00 Kč
Soubor 14 didaktických obrazů o rozměrech 100 × 70 cm a 100 × 35 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Všechny obrazy jsou zalištovány a opatřeny závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
 
94/2-N(F)-soubor didaktických obrazů (fólie)
  Didaktické obrazy
890.00 Kč
Soubor 12 černobílých didaktických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Vyobrazení: viz 94/2-N(O) Dát do košíku
94/2-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2660.00 Kč
Soubor 12 didaktických obrazů o rozměrech 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Všechny obrazy jsou zalištovány a opatřeny závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
 
97/4-N(F)-soubor didaktických obrazů (fólie)
  Didaktické obrazy
750.00 Kč
Soubor 9 černobílých didaktických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Vyobrazení: viz 97/4-N(O) Dát do košíku
97/4-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2570.00 Kč
Soubor 9 didaktických obrazů, rozšiřující předešlé řady didaktických obrazů t.j. 93/1 a 94/2. Rozměr všech obrazů:100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Zalištováno a opatřeno závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
AG1-N(O) - Německá gramatika-v souladu s novými pravidly
  Didaktické obrazy
2200.00 Kč
Soubor 15-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(Výslovnost a pravopis,Časování sloves v přítomném čase se změnou kmenové samohlásky a bez změny samohlásky,Slovesa s odlučitel.a neodlučitel.předponami,Skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen,Skloňování přídavných jmen,Časování způsobových sloves,Pomocná slovesa,Zájmenná příslovce,Rozkazovací způsob,Číslovky,Předložky,Tvary pravidelných sloves,Časování zvratných sloves,Stupňování přídavných jmen a příslovcí,Tvoření perfekta,Pořádek ve větě jednoduché,Souvětí souřadné a podřadné)
Dát do košíku
 
AG2-N(O) - Němčina I.stupeň-obrázková
  Didaktické obrazy
1170.00 Kč
Soubor 5-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(MENSLICHER KORPER (LIDSKÉ TĚLO),ZAHLEN (ČÍSLA),GEGENSATZE (PROTIKLADY),TIERE (ZVÍŘATA,FORMEN UND FARBEN (TVARY A BARVY))
Dát do košíku
Stránky: | 1 |