Němčina
Soubory didaktických a tématických obrazů
Videokazety
 
01/7-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2570.00 Kč
Soubor 10 ks didaktických obrazů pro rozšiřování slovní zásoby a konverzaci. Rozměr všech obrazů je 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Všechny obrazy jsou zalištovány a opatřeny závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
 
03/6-N(F)-soubor tématických map (fólie)
  Tématické obrazy
470.00 Kč
Soubor 5 černobílých tématických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Pro examinační účely je při promítání možno text zakrýt. Vyobrazení: viz 03/6-N(O) Dát do košíku
03/6-N(O)-soubor tématických obrazů
  Tématické obrazy
1580.00 Kč
Soubor 5 tématických obrazů se základním rozměrem 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu. Každý obraz obsahuje grafické vyjádření daného tématu se slovní zásobou. Mimo to je každý obraz uspůsoben k tomu, že text se slovní zásobou lze zakrýt a využít tak obraz k examinačním účelům. Dát do košíku
09/10-N - Rodina, příbuzní, oslavy
  Tématické obrazy
2600.00 Kč
Oboustranný obraz na dané téma, rozměr 120 x 160 cm, zalištováno. Zadní strana, kterou tvoří pouze ilustrace a je pez popisu, je určena k procvičování souvislého hovoru na dané téma. Dát do košíku
09/11-N - Oblečení, počasí
  Tématické obrazy
2600.00 Kč
Oboustranný obraz na dané téma, rozměr 120 x 160 cm, zalištováno. Zadní strana, kterou tvoří pouze ilustrace a je pez popisu, je určena k procvičování souvislého hovoru na dané téma. Dát do košíku
09/8-N - Zájmena
  Didaktické obrazy
2600.00 Kč
Oboustranný obraz na dané téma, rozměr 120 x 160 cm, zalištováno. Zadní strana, kterou tvoří pouze ilustrace a je pez popisu, je určena k procvičování souvislého hovoru na dané téma. Dát do košíku
09/9-N - Významová slovesa
  Didaktické obrazy
2600.00 Kč
Oboustranný obraz na dané téma, rozměr 120 x 160 cm, zalištováno. Zadní strana, kterou tvoří pouze ilustrace a je pez popisu, je určena k procvičování souvislého hovoru na dané téma. Dát do košíku
 
93/1-N(F)-soubor didaktických obrazů (fólie)
  Didaktické obrazy
970.00 Kč
Soubor 14 černobílých didaktických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Vyobrazení: viz 93/1-N(O) Dát do košíku
93/1-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2870.00 Kč
Soubor 14 didaktických obrazů o rozměrech 100 × 70 cm a 100 × 35 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Všechny obrazy jsou zalištovány a opatřeny závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
 
94/2-N(F)-soubor didaktických obrazů (fólie)
  Didaktické obrazy
890.00 Kč
Soubor 12 černobílých didaktických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Vyobrazení: viz 94/2-N(O) Dát do košíku
94/2-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2660.00 Kč
Soubor 12 didaktických obrazů o rozměrech 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Všechny obrazy jsou zalištovány a opatřeny závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
 
95/3-N(F)-soubor tématických obrazů (fólie)
  Tématické obrazy
990.00 Kč
Soubor 14 černobílých tématických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Pro examinační účely je při promítání možno text zakrýt. Vyobrazení: viz 95/3-N(O) Dát do košíku
95/3-N(O)-soubor tématických obrazů
  Tématické obrazy
3510.00 Kč
Soubor 14 tématických obrazů se základním rozměrem 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Každý obraz obsahuje grafické vyjádření daného tématu a příslušnou slovní zásobu. Mimo to je každý obraz uspůsoben k tomu, že text se slovní zásobou lze zakrýt a využít tak obraz k examinačním účelům. Dát do košíku
 
97/4-N(F)-soubor didaktických obrazů (fólie)
  Didaktické obrazy
750.00 Kč
Soubor 9 černobílých didaktických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Vyobrazení: viz 97/4-N(O) Dát do košíku
97/4-N(O)-soubor didaktických obrazů
  Didaktické obrazy
2570.00 Kč
Soubor 9 didaktických obrazů, rozšiřující předešlé řady didaktických obrazů t.j. 93/1 a 94/2. Rozměr všech obrazů:100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu „celastik''. Zalištováno a opatřeno závěsnou a svinovací tkanicí. Dát do košíku
 
97/5-N(F)-soubor tématických obrazů (fólie)
  Tématické obrazy
770.00 Kč
Soubor 9 černobílých tématických obrazů na fóliích A4 pro zpětné projektory. Pro examinační účely je při promítání možno text zakrýt. Vyobrazení: viz 97/5-N(O) Dát do košíku
97/5-N(O)-soubor tématických map
  Tématické obrazy
2870.00 Kč
Soubor 9 tématických obrazů se základním rozměrem 100 × 70 cm. Provedení - černý tisk na svinovacím materiálu. Každý obraz obsahuje grafické vyjádření daného tématu se slovní zásobou. Mimo to je každý obraz uspůsoben k tomu, že text se slovní zásobou lze zakrýt a využít tak obraz k examinačním účelům. Dát do košíku
AG1-N(O) - Německá gramatika-v souladu s novými pravidly
  Didaktické obrazy
2200.00 Kč
Soubor 15-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(Výslovnost a pravopis,Časování sloves v přítomném čase se změnou kmenové samohlásky a bez změny samohlásky,Slovesa s odlučitel.a neodlučitel.předponami,Skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen,Skloňování přídavných jmen,Časování způsobových sloves,Pomocná slovesa,Zájmenná příslovce,Rozkazovací způsob,Číslovky,Předložky,Tvary pravidelných sloves,Časování zvratných sloves,Stupňování přídavných jmen a příslovcí,Tvoření perfekta,Pořádek ve větě jednoduché,Souvětí souřadné a podřadné)
Dát do košíku
 
AG2-N(O) - Němčina I.stupeň-obrázková
  Didaktické obrazy
1170.00 Kč
Soubor 5-ti kusů,zalištováno,tubus,formát A2
(MENSLICHER KORPER (LIDSKÉ TĚLO),ZAHLEN (ČÍSLA),GEGENSATZE (PROTIKLADY),TIERE (ZVÍŘATA,FORMEN UND FARBEN (TVARY A BARVY))
Dát do košíku
N1F-''Heute haben wir Deutsch 1.a 2.díl'' - fólie pro zpětné projektory
  Výukové fólie
1970.00 Kč
Komplety fólií jsou doplňující součástí všech dílu známého učebního souboru „Heute haben wir Deutsch“. Po stránce jazykové i metodické je tato pomůcka plně koordinována s obsahem jednotlivých lekcí učebnice, což je v neposlední řade v případě prvních dvou dílu zaručeno i stejnými autory. Počínaje 4. lekcí 1. dílu učebnice patří ke každé lekci jeden nebo dva komplety fólií. Dvě i více fólií v rámci téhož kompletu se kladou na sebe v různých vzájemných kombinacích tak, že při promítání se některé prvky odnímají nebo přidávají a žáci sami pak prvky doplňují nebo naopak rekonstruují celek. Dát do košíku
 
NJ1-videokazeta Videoslovník pro Zuzanu
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Jednou viděné je více než stokrát slyšené. Videokazeta obsahuje na 700 výrazů zákl. slovní zásoby ve 28 tématech. (120 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
NJ2-videokazeta Nejen videoslovník
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Videoprogram s 26 tématickými okruhy zaměřený na konverzaci. Komplexní působení na více smyslových jevů. (120 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
NJ3-videopořad Začínáme s němčinou (VHS)
  Videokazety a DVD
1770.00 Kč
Videopořad na 2 videokazetách je určen pro nejmladší začátečníky. 20 tématických celků je určeno zejména pro procvičování a doplnění výuky na základních školách. Doplněno doprovodnou publikací. (135 min., 2 x VHS) Dát do košíku
 
NJ4-videopořad Začínáme s němčinou (DVD)
  Videokazety a DVD
1770.00 Kč
Videopořad na 2 videokazetách je určen pro nejmladší začátečníky. 20 tématických celků je určeno zejména pro procvičování a doplnění výuky na základních školách. Doplněno doprovodnou publikací. (135 min., 2 x DVD) Dát do košíku
NK01 - soubor výukových karet
  Výukové karty
400.00 Kč
Lícová strana karty: vyobrazení daného pojmu, jeho německý název + výslovnost. Rubová strana: český název. 1 sada po 240 kusech . Karty se zamíchají a výuka probíhá z ''rubu'' i ''líce'' karty zároveň.
Kvalitní lesklý křídový papír, 48 x 48 mm.
(vyobrazeno v anglické verzi)
Dát do košíku
Stránky: | 1 |