Dějepis - Videokazety a DVD
Videokazety a DVD k doplnění látky při výuce dějepisu.
 
D44-video Divadla národu nejmilejší (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Průvodce po dvou nejznámějších českých divadlech: Národním a tavovském divadle v Praze. Detailní záběry jejich proslulé výzdoby spojené s výkladem o historii obou budov. (45 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D45-video Zlatá Praha (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Nejznámější památky našeho hlavního města (Vyšehrad, Národní muzeum, Královská cesta, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Národní divadlo, Židovský hřbitov, Hradčany, Belvedér, Petřín aj.), jejich historie a současnost. (30 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
D45-video Zlatá Praha (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Nejznámější památky našeho hlavního města (Vyšehrad, Národní muzeum, Královská cesta, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Národní divadlo, Židovský hřbitov, Hradčany, Belvedér, Petřín aj.), jejich historie a současnost. (30 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D46-video Klenoty nejvzácnější (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Dokumentární film o českých korunovačních klenotech. (30 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D47-video Hrady a zámky ČR I. a II. díl (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Průvodce po 45 českých a moravských hradech a zámcích. Snímek představuje nejvýznamnější české a moravské hrady a zámky. Seznámí diváka nejen s exteriéry, ale provede i po zámeckých parcích či zahradách, samozřejmě nechybí ani vnitřní expozice.
(75 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D56-video Památky UNESCO (DVD)
  Videokazety a DVD
520.00 Kč
Obsahem filmu je seznámení s těmi největšími architektonickými perlami ČR, oceněnými zápisem do organizace UNESCO.
Uvidíme 12 měst, zapsaných do UNESCO do roku 2006.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D70-video Od pravěku k Velké Moravě (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Pravěká naleziště Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova, Moravský kras, Únětice, Bylany u Kutné Hory. Keltská hradiště - Závist u Zbraslavi. Slované na našem území. Velká Morava - Valy u Mikulčic, Staré Město, Pohansko.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D71-video Přemyslovské Čechy (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Po stopách pověstí z Kosmovy kroniky. Počátky českého státu - sv. Václav a Boleslav, sv. Vojtěch. Románské umění - rotundy a baziliky, nejstarší panovnická sídla a hrady. Rozmach za posledních Přemyslovců - města, královské hrady, kláštery, ranná gotika.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D72-video Dílo Karla IV. (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Osudy největšího českého panovníka a s rozmachem českého státu. Vrcholná gotika - nejvýznamější stavby - Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Karlova univerzita, Staré Město, Karlštejn.
(26 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D73-video Ve jménu kalicha (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Památky doby husitských válek. Jan Hus - rodný dům v Husinci, Betlémská kaple, Krakovec, Kozí Hrádek. 1.pražská defenestrace - Novoměstská radnice. Jan Žižka - Trocnov, tábor, Čáslav a Přibyslav. Místa bitev husitů - Sudoměř, Vítkov, Rábí, Domažlice, Lipany a Sion.
(27 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D74-video Na prahu novověku (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Období vlády Jiřího z Poděbrad, doba Jagellonská, nástup Habsburků. Politický společenský a hosp. vývoj. Stavební památky: pozdní gotika (např. Vladislavský sál). Renesance: Pražský hrad, šlechtické zámky, rozvoj měst (Český Krumlov, Telč atd.) Rudolfínská Praha - kulturní a společenský rozvoj.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D75-video Česká reformace a baroko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Jednota bratrská, J.A.Komenský - kulturní a společenský význam. Stavovský odboj. Bílá hora. Třicetiletá válka. Albrecht z Valdštejna. Vývoj po třicetileté válce. Rekatolizace a baroko. Nejvýznamější barokní památky, charakteristika stavebního slohu. (mj. Chrám sv. Mikuláše, Svatá Hora ...)
(29 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D76-video Od osvícenství k národnímu obrození (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Reformy Marie Terezie a Josefa II. Klasicismus - příklady: Pražský hrad, Kačina, Stavovské divadlo, pevnostní architektura Terezína a Josefova. Lidová architektura Čech a Moravy. Napoleon a Metternich - Slavkov a Kynžvart. Počátky a dovršení národního obrození, osobnosti: Dobrovský, Jungmann, Mácha, Havlíček, Němcová.
(27 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D77-video Dozrávání národa (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Revoluční rok 1848, výsledky. Politické a kulturní osobnosti - Palacký, Neruda. Hospodářský rozvoj národa - průkopníci průmyslu, počátky železnice, pokroky v zemědělství. Nejvýznamější stavební památky (Národní divadlo, Národní muzeum, Rudolfinum, Hliboká, secese - Obecní dům.)
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D78-video Léta naděje a zmaru (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Vznik Československa. T.G. Masaryk. Hospodářský vývoj ČSR - Baťa atd., hospodářská krize 30. let. Kulturní vývoj - osobnosti: Hašek, Čapek ... , architektura: funkcionalismus. Ohrožení republiky - Mnichov, pohraniční pevnosti. Protektorát - odboj, atentát na Heydricha, Lidice, Javoříčko, Terezín. Osvobození ČSR.
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D79-video Starověké Řecko I.,II. (2 x DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
cyklus Nejznámější památky evropských dějin

Athény, Delfy, Olympia, Thermopyly, Epidauros
Korint, Efes, Sardy, Mi1étos, Pergamon, Smyrna
(25 min. + 25 min., 2 x DVD)
Dát do košíku
 
D80-video Římská říše I.,II. (2 x DVD)
  Videokazety a DVD
970.00 Kč
cyklus Nejznámější památky evropských dějin

Tarquinium, Paestum, Ostia, Forum Romanum, Kapitol
Pompeje, Herkulaneum, Palatin, Koloseum, Via Appia
(27 min. + 24 min., 2 x DVD)
Dát do košíku
 
D81-video Cordobský ka1ífát-sláva a pád (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Nejznámější památky evropských dějin

Gibraltar, Cordoba, Sevi11a, Malaga, Granada
(21 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D82-video Judaismus (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Cyklus Světová náboženství

Základní myšlenky židovského názoru na svět, židovské památníky u nás. Starý zákon, tóra, kabala. Dnešní Izrael, Jeruzalém, historické kořeny nenávisti Arabů a Židů.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D83-video Křesťanství (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Cyklus Světová náboženství

Autoři se zamýšlejí nad fenoménem křesťanství a vydávají se po stopách Kristova života a skutků na autentických místech Izraele jako jsou Betlém, Nazaret, Mrtvé moře, Jeruzalém.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D84-video Islám (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Světová náboženství

Podstata islámu, středověký kontakt s Evropou, myšlení, architektura.
(22 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 |