Dějepis - Nástěnné mapy
Nástěnné dějepisné mapy v klasickém provedení.
 
D07-mapa Evropa v 8. - 12.století
  Nástěnné mapy
1397.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:5 mil,rozměr 115 x 86 cm
Dát do košíku
 
D08-mapa Evropa ve 13. - 15. století
  Nástěnné mapy
1397.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:5 mil,rozměr 115 x 86 cm
Dát do košíku
 
D09-mapa Evropa za II.světové války
  Nástěnné mapy
1397.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:5 mil,rozměr 115 x 86 cm
Dát do košíku
 
D10-mapa Svět za II.světové války
  Nástěnné mapy
1397.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:5 mil,rozměr 115 x 86 cm
Dát do košíku
 
D11-mapa Velká Morava
  Nástěnné mapy
2800.00 Kč
Oboustranná mapa (zadní strana slepá pro popis stíratelnými fixy), zalištováno, zalaminováno, rozměr 160 x 120. Dát do košíku
D12-mapa Vývoj českého státu I. (9. - 16.století)
  Nástěnné mapy
1479.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 178 x 122 cm
Dát do košíku
D13-mapa Vývoj českého státu II. (16.století - r.1918)
  Nástěnné mapy
1479.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 178 x 122 cm
Dát do košíku
D14-mapa Vývoj českého státu III. (1.polovina 20.století)
  Nástěnné mapy
1479.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 178 x 122 cm
Dát do košíku
 
D15-mapa Starověké Řecko
  Nástěnné mapy
2200.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 140 x 100 cm
Dát do košíku
 
D16-mapa Starověký Řím
  Nástěnné mapy
2200.00 Kč
Klasická svinovací olištovaná školní mapa se závěsnou tkanicí
měřítko 1:2,7 mil,rozměr 140 x 100 cm
Dát do košíku
D17-mapa Sámova říše a střední Evropa v 7.století + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D18-mapa Franská říše a Evropa v 8.-9.století + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů.

Dát do košíku
D19-mapa Počátky a rozmach Velkomoravské říše + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D20-mapa Vznik a rozmach Byzantské říše + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D21-mapa Habsburská monarchie v 18.století + CD
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D22-mapa Habsburská monarchie ve 2.pol.19.století a její národnostní složení + CD
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D23-mapa 1.světová válka v Evropě a v českých zemích + CD
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D24-mapa Blízký a přední východ na přelomu 20. a 21. století + CD
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná barevná mapa 120 x 90 cm, zalištováno. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vystužená tkaninou. Součástí pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Dát do košíku
D57-mapa Doba invazí v 8. - 11. století (Vikingové, Uhři)
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů
Obsah: výboje Vikingů, významná centra, některá dobytá místa, Varjagové, vpád Maďarů do střední Evropy, výboje a významné bitvy.
Dát do košíku
D58-mapa Politický vývoj Evropy na počátku a ve 2. polovině 18. století
  Nástěnné mapy
1887.00 Kč
Nástěnná mapa 140 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné mocnosti a jejich državy, územní expanze, významné konflikty – válka o dědictví španělské, severní válka, rakousko–turecké války, války o dědictví rakouské, sedmiletá válka, rusko–turecké války, dělení Polska - území připojená k Prusku, Rusku a Rakousku. Dát do košíku
D59-mapa Boj anglických osad za nezávislost a vznik USA
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: původní kolonie, území připojená do roku 1783, místa významných událostí (bostonské pití čaje, vyhlášení nezávislosti), intervence britské armády, francouzská pomoc, významné bitvy. Dát do košíku
D60- mapa Evropa v době napoleonských válek 1800 – 1815
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: Francie a jí ovládaná území, francouzští spojenci, Napoleonovi protivníci, významná centra, kontinentální blokáda, nejvýznamnější bitvy, ruské tažení. Dát do košíku
D61 - mapa Evropa po vídeňském kongresu 1815 – 1847
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné státy a centra, územní změny a zisky jednotlivých mocností po Napoleonově porážce, vídeňský kongres, německý spolek, základ Svaté aliance Dát do košíku
D62 - mapa Revoluce 1848 - 1849 v habsburské monarchii a v Evropě
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: nejvýznamnější střediska revoluce v habsburské monarchii, důležité události, tažení rakouských, ruských a revolučních vojsk, významné bitvy, významné evropské revoluční oblasti a centra, všeněmecký sněm, vojenské akce proti revolucím v Evropě, německý spolek. Dát do košíku
D63-mapa Politický vývoj Evropy ve 2. polovině 19. století
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné evropské mocnosti, významná centra, významné konflikty - krymská válka, války za sjednocení Itálie, prusko-rakouská válka 1866, prusko-francouzská válka 1870, rusko-turecká válka 1877 - 1878. Dát do košíku
D64-mapa Občanská válka v USA 1861 - 1865 a expanze USA do Latinské Ameriky a Tichomoří
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: území Unie, industrializované oblasti, území Konfederace, pěstování bavlny, významná vojenská tažení a bitvy, námořní blokáda, kapitulace Konfederace, státy USA s daty připojení, územní expanze USA do Tichomoří a Latinské Ameriky, kolonie a protektoráty USA, území USA na počátku 20. století. Dát do košíku
D65-mapa Světové mocnosti a jejich kolonie na počátku 19. a 20. století
  Nástěnné mapy
1887.00 Kč
Nástěnná mapa 140 x100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné světové mocnosti a jejich kolonie na počátku 19. a 20. století - Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo, Nizozemí ad. Dát do košíku
D66-mapa Evropa před I. světovou válkou
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Dohody a státy s nimi spřátelené, státy Trojspolku a jejich spojenci, významná centra, důležité zbrojařské závody, německé válečné plány, balkánské války Dát do košíku
D67-mapa II. světová válka v Evropě a v Africe 1939 - 1942 a okupovaná Evropa do 22. 6. 1941
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Osy a okupovaná území na konci roku 1942, Spojenci, směry vojenské expanze států Osy, letecká bitva o Británii, významné bitvy, Německo a jím okupovaná území, Itálie a jí okupovaná území, spojenci států Osy, Sovětský svaz a jím zabraná území. Dát do košíku
D68-mapa II. světová válka v Evropě 1943 – 1945
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Osy a okupovaná území na konci roku 1942, Spojenci, postup Rudé armády v letech 1943 - 1945, postup spojeneckých armád na západě a na jihu Evropy v letech 1943 - 1945, významné bitvy, významné konference Spojenců, spojenecké bombardování Německa, demakrační linie Dát do košíku
D69-mapa II. světová válka v Tichomoří 1941 – 1945
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: území okupovaná Japonskem a oblasti pod japonskou kontrolou v roce 1942 a v srpnu 1945, významné bitvy, směry postupu Spojenců, bombardování Hirošimy a Nagasaki. Dát do košíku
D80-mapa Praha v našich dějinách
  Nástěnné mapy
2170.00 Kč
Tato nástěnná mapa zobrazuje památná a významná místa na území dnešní Prahy, kudy kráčela česká historie od středověku až k současnosti. Doplňkem jsou fotografie jednotlivých míst s popisy. Materiál: silná bílá fólie, vyztužená tkaninou.
V ceně mapy jsou také zaklapávací lišty s očky na uchycení.
Obsah:
Pražský hrad , Břevnovský klášter ,Vyšehrad , Strahovský klášter, Staroměstské náměstí se Staroměstskou radnicí a Týnským chrámem, Anežský klášter, Staré židovské město, Karolinum, Karlův most, Betlémská kaple, Vítkov, Novoměstská radnice, Bílá hora, Klementinum, Stavovské divadlo, Slavín, Národní divadlo, Národní muzeum, Obecní dům, Poslanecká sněmovna, Pečkárna, Kostel v Resslově ulici, Kobylisy, Český rozhlas, Pankrácká věznice, Národní třída, Václavské náměstí se sochou sv. Václava
Dát do košíku
Stránky: | 1 |