Dějepis
Didaktické obrazy,nástěnné dějepisné mapy a dějepisné atlasy,videokazety - vše pro výuku dějepisu.
 
D40-atlas Atlas světových dějin 1 - (pravěk - středověk)
  Sešitové atlasy
177.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
 
D41-atlas Atlas světových dějin 2 - (středověk - novověk)
  Sešitové atlasy
177.00 Kč
Obsahují mapy doplněné ilustracemi, které charakterizují jednotlivá historická období (náboženství,kulturu a umění,oblečení,architekturu a způsob života v daném období aj.) Dát do košíku
D42-nástěnné dějepisné osy
  Dějepisné časové osy
1970.00 Kč
Světové a české dějiny na 3 nástěnných osách rozměru 200 x 20 cm.
Plastový materiál, určeno k připevnění na stěnu.
Dát do košíku
D43-soubor didaktických obrazů Vývoj českého státu
  Didaktické obrazy
1370.00 Kč
Soubor 5 didaktických dvojobrazů-map formátu A2, zalištováno.
(Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovci 10.-13.stol., Lucemburkové, Jagelonci, Čs.stát za Habsburků, Československo 1918-38, Protektorát Čechy a Morava, Československo 1945-92, Samostatná ČR)
Dát do košíku
 
D44-video Divadla národu nejmilejší (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Průvodce po dvou nejznámějších českých divadlech: Národním a tavovském divadle v Praze. Detailní záběry jejich proslulé výzdoby spojené s výkladem o historii obou budov. (45 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D45-video Zlatá Praha (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Nejznámější památky našeho hlavního města (Vyšehrad, Národní muzeum, Královská cesta, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Národní divadlo, Židovský hřbitov, Hradčany, Belvedér, Petřín aj.), jejich historie a současnost. (30 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
D45-video Zlatá Praha (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Nejznámější památky našeho hlavního města (Vyšehrad, Národní muzeum, Královská cesta, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Národní divadlo, Židovský hřbitov, Hradčany, Belvedér, Petřín aj.), jejich historie a současnost. (30 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D46-video Klenoty nejvzácnější (VHS)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Dokumentární film o českých korunovačních klenotech. (30 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
D47-video Hrady a zámky ČR I. a II. díl (DVD)
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Průvodce po 45 českých a moravských hradech a zámcích. Snímek představuje nejvýznamnější české a moravské hrady a zámky. Seznámí diváka nejen s exteriéry, ale provede i po zámeckých parcích či zahradách, samozřejmě nechybí ani vnitřní expozice.
(75 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D48-transparentní fólie - Dějiny pravěku
  Výukové fólie
1470.00 Kč
Soubor obsahuje přehledy a schématy základního učiva jednotlivých tématických celků dané problematiky. 21 čb. fólií v kroužkovém pořadači, metodika
Dát do košíku
 
D49-transparentní fólie - Dějiny starověku
  Výukové fólie
2990.00 Kč
Soubor obsahuje přehledy a schématy základního učiva jednotlivých tématických celků dané problematiky. 34 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodika Dát do košíku
 
D50-transparentní fólie - Dějiny raného středověku
  Výukové fólie
2990.00 Kč
Soubor obsahuje přehledy a schématy základního učiva jednotlivých tématických celků dané problematiky. 28 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodika Dát do košíku
 
D51-transparentní fólie - Pravěk na mapách
  Výukové fólie
990.00 Kč
Soubor se věnuje zobrazení základního učiva jednotlivých tématických celků dějin pravěku na mapách. 13 bar. fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
 
D52-transparentní fólie - Starověk a počátky raného středověku na mapách
  Výukové fólie
2370.00 Kč
Soubor se věnuje zobrazení základního učiva jednotlivých tématických celků dějin starověku a počátků raného středověku na mapách. 38 bar. fólií v kroužkovém pořadači Dát do košíku
 
D53-transparentní fólie - Raný středověk na mapách
  Výukové fólie
2370.00 Kč
Soubor se věnuje zobrazení základního učiva jednotlivých tématických celků dějin raného středověku na mapách. 22 bar. fólií v kroužkovém pořadači, metodika Dát do košíku
 
D54-transparentní fólie - Dějiny Československa ve 20.století na mapách
  Výukové fólie
2470.00 Kč
Soubor obsahuje množství aktuálních historických map k československým dějinám ve 20. století (1914 - 2000). Součástí pomůcky jsou také černobílé obrysové kopie map. 22 barevných fólií v kroužkovém pořadači a čb kopie Dát do košíku
 
D55-transparentní fólie - Dějiny světa a Evropy ve 20.století na mapách I.a II.
  Výukové fólie
3470.00 Kč
Soubor obsahuje množství aktuálních historických map ke světovým a evropským dějinám ve 20. století (1914 -2004). Součástí pomůcky jsou také černobílé obrysové kopie map. 34 barevných fólií ve 2 kroužkových pořadačích a čb kopie. Dát do košíku
 
D56-video Památky UNESCO (DVD)
  Videokazety a DVD
520.00 Kč
Obsahem filmu je seznámení s těmi největšími architektonickými perlami ČR, oceněnými zápisem do organizace UNESCO.
Uvidíme 12 měst, zapsaných do UNESCO do roku 2006.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
D57-mapa Doba invazí v 8. - 11. století (Vikingové, Uhři)
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů
Obsah: výboje Vikingů, významná centra, některá dobytá místa, Varjagové, vpád Maďarů do střední Evropy, výboje a významné bitvy.
Dát do košíku
D58-mapa Politický vývoj Evropy na počátku a ve 2. polovině 18. století
  Nástěnné mapy
1887.00 Kč
Nástěnná mapa 140 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné mocnosti a jejich državy, územní expanze, významné konflikty – válka o dědictví španělské, severní válka, rakousko–turecké války, války o dědictví rakouské, sedmiletá válka, rusko–turecké války, dělení Polska - území připojená k Prusku, Rusku a Rakousku. Dát do košíku
D59-mapa Boj anglických osad za nezávislost a vznik USA
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: původní kolonie, území připojená do roku 1783, místa významných událostí (bostonské pití čaje, vyhlášení nezávislosti), intervence britské armády, francouzská pomoc, významné bitvy. Dát do košíku
D60- mapa Evropa v době napoleonských válek 1800 – 1815
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: Francie a jí ovládaná území, francouzští spojenci, Napoleonovi protivníci, významná centra, kontinentální blokáda, nejvýznamnější bitvy, ruské tažení. Dát do košíku
D61 - mapa Evropa po vídeňském kongresu 1815 – 1847
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné státy a centra, územní změny a zisky jednotlivých mocností po Napoleonově porážce, vídeňský kongres, německý spolek, základ Svaté aliance Dát do košíku
D62 - mapa Revoluce 1848 - 1849 v habsburské monarchii a v Evropě
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: nejvýznamnější střediska revoluce v habsburské monarchii, důležité události, tažení rakouských, ruských a revolučních vojsk, významné bitvy, významné evropské revoluční oblasti a centra, všeněmecký sněm, vojenské akce proti revolucím v Evropě, německý spolek. Dát do košíku
D63-mapa Politický vývoj Evropy ve 2. polovině 19. století
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné evropské mocnosti, významná centra, významné konflikty - krymská válka, války za sjednocení Itálie, prusko-rakouská válka 1866, prusko-francouzská válka 1870, rusko-turecká válka 1877 - 1878. Dát do košíku
D64-mapa Občanská válka v USA 1861 - 1865 a expanze USA do Latinské Ameriky a Tichomoří
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: území Unie, industrializované oblasti, území Konfederace, pěstování bavlny, významná vojenská tažení a bitvy, námořní blokáda, kapitulace Konfederace, státy USA s daty připojení, územní expanze USA do Tichomoří a Latinské Ameriky, kolonie a protektoráty USA, území USA na počátku 20. století. Dát do košíku
D65-mapa Světové mocnosti a jejich kolonie na počátku 19. a 20. století
  Nástěnné mapy
1887.00 Kč
Nástěnná mapa 140 x100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: významné světové mocnosti a jejich kolonie na počátku 19. a 20. století - Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo, Nizozemí ad. Dát do košíku
D66-mapa Evropa před I. světovou válkou
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Dohody a státy s nimi spřátelené, státy Trojspolku a jejich spojenci, významná centra, důležité zbrojařské závody, německé válečné plány, balkánské války Dát do košíku
D67-mapa II. světová válka v Evropě a v Africe 1939 - 1942 a okupovaná Evropa do 22. 6. 1941
  Nástěnné mapy
1597.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Osy a okupovaná území na konci roku 1942, Spojenci, směry vojenské expanze států Osy, letecká bitva o Británii, významné bitvy, Německo a jím okupovaná území, Itálie a jí okupovaná území, spojenci států Osy, Sovětský svaz a jím zabraná území. Dát do košíku
D68-mapa II. světová válka v Evropě 1943 – 1945
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: státy Osy a okupovaná území na konci roku 1942, Spojenci, postup Rudé armády v letech 1943 - 1945, postup spojeneckých armád na západě a na jihu Evropy v letech 1943 - 1945, významné bitvy, významné konference Spojenců, spojenecké bombardování Německa, demakrační linie Dát do košíku
D69-mapa II. světová válka v Tichomoří 1941 – 1945
  Nástěnné mapy
1497.00 Kč
Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: území okupovaná Japonskem a oblasti pod japonskou kontrolou v roce 1942 a v srpnu 1945, významné bitvy, směry postupu Spojenců, bombardování Hirošimy a Nagasaki. Dát do košíku
 
D70-video Od pravěku k Velké Moravě (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Pravěká naleziště Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova, Moravský kras, Únětice, Bylany u Kutné Hory. Keltská hradiště - Závist u Zbraslavi. Slované na našem území. Velká Morava - Valy u Mikulčic, Staré Město, Pohansko.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D71-video Přemyslovské Čechy (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Po stopách pověstí z Kosmovy kroniky. Počátky českého státu - sv. Václav a Boleslav, sv. Vojtěch. Románské umění - rotundy a baziliky, nejstarší panovnická sídla a hrady. Rozmach za posledních Přemyslovců - města, královské hrady, kláštery, ranná gotika.
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D72-video Dílo Karla IV. (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Osudy největšího českého panovníka a s rozmachem českého státu. Vrcholná gotika - nejvýznamější stavby - Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Karlova univerzita, Staré Město, Karlštejn.
(26 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D73-video Ve jménu kalicha (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Památky doby husitských válek. Jan Hus - rodný dům v Husinci, Betlémská kaple, Krakovec, Kozí Hrádek. 1.pražská defenestrace - Novoměstská radnice. Jan Žižka - Trocnov, tábor, Čáslav a Přibyslav. Místa bitev husitů - Sudoměř, Vítkov, Rábí, Domažlice, Lipany a Sion.
(27 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D74-video Na prahu novověku (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Období vlády Jiřího z Poděbrad, doba Jagellonská, nástup Habsburků. Politický společenský a hosp. vývoj. Stavební památky: pozdní gotika (např. Vladislavský sál). Renesance: Pražský hrad, šlechtické zámky, rozvoj měst (Český Krumlov, Telč atd.) Rudolfínská Praha - kulturní a společenský rozvoj.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D75-video Česká reformace a baroko (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Jednota bratrská, J.A.Komenský - kulturní a společenský význam. Stavovský odboj. Bílá hora. Třicetiletá válka. Albrecht z Valdštejna. Vývoj po třicetileté válce. Rekatolizace a baroko. Nejvýznamější barokní památky, charakteristika stavebního slohu. (mj. Chrám sv. Mikuláše, Svatá Hora ...)
(29 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D76-video Od osvícenství k národnímu obrození (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Reformy Marie Terezie a Josefa II. Klasicismus - příklady: Pražský hrad, Kačina, Stavovské divadlo, pevnostní architektura Terezína a Josefova. Lidová architektura Čech a Moravy. Napoleon a Metternich - Slavkov a Kynžvart. Počátky a dovršení národního obrození, osobnosti: Dobrovský, Jungmann, Mácha, Havlíček, Němcová.
(27 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D77-video Dozrávání národa (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Revoluční rok 1848, výsledky. Politické a kulturní osobnosti - Palacký, Neruda. Hospodářský rozvoj národa - průkopníci průmyslu, počátky železnice, pokroky v zemědělství. Nejvýznamější stavební památky (Národní divadlo, Národní muzeum, Rudolfinum, Hliboká, secese - Obecní dům.)
(24 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
D78-video Léta naděje a zmaru (DVD)
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
cyklus Památná místa našich dějin

Vznik Československa. T.G. Masaryk. Hospodářský vývoj ČSR - Baťa atd., hospodářská krize 30. let. Kulturní vývoj - osobnosti: Hašek, Čapek ... , architektura: funkcionalismus. Ohrožení republiky - Mnichov, pohraniční pevnosti. Protektorát - odboj, atentát na Heydricha, Lidice, Javoříčko, Terezín. Osvobození ČSR.
(28 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 |