Přírodopis - Videokazety a DVD
Naukové videokazety a DVD s přírodopisnou a přírodovědnou tématikou
 
H24-video Země: náš kosmický domov (VHS)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Určeno pro 5. r. ZŠ. Tvar Země, přitažlivá síla, beztížný stav, tvar dráhy vržených tělěs, pád kladiva a peříčka v podmínkách vzduchoprázdna, unikátní záběry Měsíce z archívů NASA, atd. (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H25-video Země: náš kosmický domov (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Určeno pro 5. r. ZŠ. Tvar Země, přitažlivá síla, beztížný stav, tvar dráhy vržených tělěs, pád kladiva a peříčka v podmínkách vzduchoprázdna, unikátní záběry Měsíce z archívů NASA, atd. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
H26-video Atmosféra a počasí Země (VHS)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Atmosféra: složení a fyz. děje, stav a vývoj počasí, meteorolog. mapy.
(20 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
H27-video Atmosféra a počasí Země (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Atmosféra: složení a fyz. děje, stav a vývoj počasí, meteorolog. mapy.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H28-video Domácí zvířata (VHS)
  Videokazety a DVD
690.00 Kč
Setkání s malými i velkými domácími zvířaty, práce s nimi a péče o ně ve venkovském prostředí. Doporučujeme pro výuku ve školách z velkých měst. (20 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H29-video Domácí zvířata (DVD)
  Videokazety a DVD
690.00 Kč
Setkání s malými i velkými domácími zvířaty, práce s nimi a péče o ně ve venkovském prostředí. Doporučujeme pro výuku ve školách z velkých měst. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
H30-video Přehled bezobratlých živočichů
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
Více než 50 druhů bezobratlých živočichů, je v pořadu zachyceno při různých životních projevech (např. při přijímání potravy, vylučování, pohybu, kopulaci, kladení vajíček a pod.). U druhově nejpočetnějšího živočišného kmene členovců jsou ukázány i metody jejich sběru. (37 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H31-video Komáři
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Jsou představeni zástupci nejdůležitějších řádů hmyzu (vážka, saranče stěhovavé, kudlanka nábožná, všekaz, ruměnice pospolná, cikáda, dlouhošíjka, srpice, tesařík, drvodělka, otakárek fenyklový).Pak následuje vlastní část věnovaná komárům. V této části jsou uvedeny charakteristiky obou základních skupin dvoukřídlého hmyzu. Je ukázán jejich negativní význam jako přenašeče nebezpečných parazitních onemocnění. (15 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H32-video Prvoci - bičíkovci
  Videokazety a DVD
590.00 Kč
V pořadu jsou ukázány životní projevy třiceti druhů prvoků - bičíkovců. Jsou prezentováni jak sladkovodní tak i mořští volně žijící bičíkovci. Ti jsou zachyceni společně s dalšími tvory mořského planktonu. Ukázáni jsou i prvoci, kteří se usídlili v tělech mnohobuněčných hostitelů. Významná část je věnována parazitickým bičíkovcům, kteří u lidí vyvolávají vážná onemocnění. (14 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H33-video Pampeliška
  Videokazety a DVD
390.00 Kč
Pampeliška je představena společně s několika na jaře kvetoucími rostlinami. Je zmíněno její botanické zařazení mezi rostliny složnokvěté, z nichž jsou ukázány slunečnice, kopretiny a některé okrasné rostliny. Je zde prezentována přitažlivost pampelišky pro hmyz. Ukázáni jsou zástupci motýlů, brouků, blanokřídlých, třásněnek a jiných členovců. V závěru pořadu je připomenut význam pampelišky jako léčivé rostliny. (9 min., 1 x VHS) Dát do košíku
 
H34-videopořad obsažený na H30 až H33 - DVD
  Videokazety a DVD
1790.00 Kč
Obsahem DVD je látka obsažená na titulech H30 - H33
(''Přehled bezobratlých živočichů'', ''Komáři'', ''Prvoci-bičíkovci'', ''Pampeliška'')
(75 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
H57-video Jak vznikají sopky I. – pohled do minulosti a současnosti země (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Výukový film přibližující principy vzniku vulkánů a jejich základní typy. Film je doplněn řadou názorných 3D animací, které dávají nahlédnout do nitra země a vedou k pochopení základních vulkanických procesů. Film doplňují unikátní záběry ze světových vulkánů a rozhovory s odborníky.
Možno využít v předmětech vlastivěda, zeměpis, mineralogie, geologie.
12 minut, 1 DVD
Dát do košíku
 
H587-video Jak vznikají sopky II. – putování za sopkami v ČR (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Výukový film přibližující nejzajímavější oblasti sopečného původu v ČR koncipovaný jako příklady sopečné činnosti a vulkanických procesů na našem území,ale také třeba jako inspirace na zajímavé výlety. Populární formou jsou prezentovány nejnovější vědecké poznatky, metody výzkumu, zajímavé experimenty a unikátní záběry ze zahraničních sopek.
Možno využít v předmětech vlastivěda, zeměpis, mineralogie, geologie.
(12 minut, 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 |